BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Ösztöndíjak, kollégium

Az alábbiakban igyekeztünk minden olyan téged érintő juttatást és téged terhelő térítést összegyűjteni, amelyekkel egyetemi éveid alatt találkozhatsz és anyagi helyzetedben pozitív vagy negatív változást okozhat az egyetem jóvoltából (valahogy mindig ő szokott pluszban maradni). Az alább található juttatások és térítéseket az Egyetem Térítési- és Juttatási Szabályzata (TJSZ) tartalmazza. Ezt, és az alábbi szövegben említett más szabályzatokat mind elérhetitek a Szabályzatok menüpontban.

Hallgatói juttatások – pénzbeli támogatások

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgató jogosult, tanulmányi teljesítménye alapján, melynek számítási módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. Ennek értelmében, a második aktív félévtől jár azokban a félévekben, amikor az adott hallgató finanszírozási státusza államilag támogatott.

Ezen ösztöndíj havonta kiutalt juttatás, melyben a hallgatók legfeljebb 50 százaléka részesülhet, külön igényelni nem kell, a megfelelő átlag elérése esetén automatikusan jár. Az elmúlt félévekben a tanulmányi ösztöndíj maximális összege 41.800 Ft/hó volt, legkisebb összege 8400 Ft/hó, melyet mindkét félévben 5 alkalommal kaptak meg a hallgatók.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgató részesülhet, már az első félévtől kezdődően.

A szociális ösztöndíj pályázat útján, félévenként odaítélhető juttatás, mely a hallgató szociális helyzete alapján kerül megítélésre, rögzített, az egész egyetemen egységes pontrendszer alapján. A pályázat elbírálásához bizonyos igazolások szükségesek, melyek listája szintén nyilvános. A pályáztatásra minden esetben a félévet megelőzően és az első hetekben kerül sor.

A szociális helyzet értékeléséről, a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálati szempontjairól és a pályázás követelményeiről a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú mellékletében olvashattok.

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli szociális támogatásban a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkező negatív változás esetén részesülhet bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgató, amennyiben beadott pályázata sikeres.

Ezen támogatás egyszeri juttatás. Az első félévtől kezdődően a félév során bármikor igényelhető, a szükséges igazolások mellékelésével.

Alaptámogatás

Alaptámogatásra minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező elsőéves hallgató jogosult. A támogatás célja a beiratkozás utáni nagyobb költségek terheinek enyhítése a szociálisan rászoruló hallgatók számára. Odaítélése évenként az őszi félévben történik.

Hallgatói juttatások – természetbeni támogatás

Kollégiumi elhelyezés

A kollégiumi elhelyezés minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató által igényelhető, pályázat útján odaítélt juttatás. A pályázat félévre szól, a pályázat elbírálása a hallgató szociális helyzete, tanulmányi eredménye, valamint szakmai, közéleti tevékenysége alapján történik.

Az első féléves gólyák esetében a férőhelyek 25%-a tanulmányi alapon, 75%-a szociális helyzet alapján kerül feltöltésre.

Kollégiumi térítési díjak

A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, ennek összegei a kollégiumtól függően a következőképpen alakulnak:

  • Államilag finanszírozott hallgató esetében: 9320 Ft/hó (Schönherz Kollégium, Vásárhelyi Pál Kollégium), 11650 Ft/hó (Bercsényi 28-30.)

  • Önköltséges (régen: Költségtérítéses) hallgató esetében: 20970 Ft/hó (Schönherz Kollégium, Vásárhelyi Pál Kollégium), 23300 Ft/hó (Bercsényi 28-30.)

Fontos! Ha a hallgató lemond a kollégiumi férőhelyéről a lemondással érintett, és az azt követő két hónap kollégiumi térítési díját is köteles kifizetni, valamint a következő félévben csak a rendes pályázat után üresen marad férőhelyekre vehető fel.

Kollégiumok

Karunk az egyetem vagyonkezelésében álló Bercsényi 28-30. Kollégiumban, Schönherz Kollégiumban, illetve a Vásárhelyi Pál Kollégium rendelkezik férőhelyekkel. A három kollégiumban található férőhelyek száma közel 380, az elsősök elhelyezésére ezek 15%-át tudjuk biztosítani.

Az első évfolyamosok részére két kollégiumban biztosítunk szálláslehetőséget:
Bercsényi 28-30. Kollégium: kb. 15 m2-es alapterületű 2 ágyas szobák (amiket a hallgatók kedvük szerint alakíthatnak) hűtővel, szintenkénti vizesblokkokkal, biciklitárolóval, tornateremmel 10 percre az egyetemtől. Ez tradicionálisan az építész kar saját kollégiuma.
Schönherz Kollégium: 10 percre az egyetemtől, PPP program keretében felújított, új bútorzattal rendelkező, kb 20 m2 alapterületű 4 ágyas szobákkal, melyeknek saját fürdőszobája van.

Mindegyik kollégiumban található szintenkénti konyha, mosókonyha, konditerem (ez a PPP kollégiumban fizetős). Az internet minden félév elején igényelhető.