BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Az Építész Hallgatói Képviselet

Alapvető különbség van más magyarországi egyetemek és a BME között abban, hogy mit neveznek Hallgatói Önkormányzatnak (továbbiakban: HÖK-nek), illetve hogy nálunk létezik a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) intézménye. Nálunk nagyon fontos alapelv, hogy minden hallgató része az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának, így más hazai felsőoktatási intézményekkel szemben a BME-n minden hallgató a HÖK tagja, nem pedig csak az a 10-20 fő, aki az érdekképviseletet igyekszik ellátni. A HÖK tagjait a választás útján kialakuló HK képviseli, ahogyan azt a neve is hordozza. Ennek a rendszernek a lényege, hogy minden hallgató a jogaival élve számos módon véleményt formálhat és beleszólhat a nagy horderejű döntésekbe. Az egyik ilyen fontos alkalom az évente megszervezésre kerülő Tisztújítás, amin minden HÖK-tag leadhatja szavazatát arról, hogy ki legyen az a 14 fő, aki a HK-ban képviseli az érdekeit az egyes kari és egyetemi fórumokon.

A BME-n a Hallgatói Önkormányzatok intézményének története régre nyúlik vissza. A Műegyetem egyike az első olyan hazai egyetemeknek, ahol szabályzatokban rögzített feladatokkal és hatáskörrel rendelkező Hallgatói Önkormányzat (HÖK) működött a hallgatók érdekében. A HÖK-rendszer működése intézményünkben országos szinten is híres átláthatóságáról, jól szervezett és hatékony működéséről eredményeiről. Az előbb említett pozitívumok egyik fontos oka, hogy a BME HÖK alapvető elvei olyan széles körű és évek során egyre alaposabbá csiszolódott szabályzatokban vannak lefektetve, melyek csak az átlátható, pontos működést engedik meg.

Az Egyetemen létezik tehát az egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK), ugyanakkor ahogyan az iskolánk, úgy a HÖK is 8 részre/karra tagolódik. Minden egyetemi karon létezik az úgynevezett Kari Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: KHÖK), és ahogyan már olvashattátok, ezeknek az érdekképviseleti szerve a 8 kari Hallgatói Képviselet. Viszont annak érdekében, hogy a nagy, közös egyetemi célokat összehangoltan tudják képviselni a hallgatói képviselők, létrejött az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK), mely az egész BME HÖK érdekképviseleti szervezete. Ez azt jelenti tehát, hogy mind a nyolc kari HÖK megválasztja a saját Hallgatói Képviseletét, és ezen felül létezik az EHK, melyet viszont már nem közvetlenül választanak. Az EHK-ba minden kari HK delegál a saját tagjai közül 2-2 főt, ezen kívül van még egy elnöke, így épül fel a 17 fős EHK.

Összegezve tehát a 14 fős Építész Hallgatói Képviselet elsődleges feladata a Kar hallgatóinak érdekképviselete, érdekvédelme, ezen felül az építészhallgatók megfelelő és széleskörű tájékoztatása kari, szakmai és közéleti eseményekről, ösztöndíjakról, tanulmányi és egyéb kérdésekről. A továbbiakban e célunk megvalósításáról és működésünkről olvashattok.