BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Oktatás - Gy.I.K.

Tárgyfelvétel

 • Mennyi kreditet lehet maximum felvenni egy félévben?
 • Angol nyelven szeretnék felvenni kötelező tárgyakat, van rá lehetőség? Mi a teendőm?
 • Hány tárgyat vehetek fel javító célzattal?
 • Felvehetem más kar tárgyait?
 • Utólagosan tárgy leadására van valahogyan lehetőség?
 • Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
 • Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására?
 • Ha felvettem egy tárgyat, de mégsem fogom teljesíteni és a következő félévekben sem szeretném felvenni újra, akkor kell érte fizetnem?
 • Hány órakor kezdődik a tárgyfelvétel?

Teljesítményértékelés

 • Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
 • Nem jelentem meg a Neptunban felvett vizsgámon. Ez is bele fog számítani a 6 sikertelen vizsgalehetőségbe?
 • Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
 • Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?
 • Meddig érvényes egy tantárgyból szerzett aláírásom?
 • Megbuktam a pót-zhn, és nincs kiírva pót-pót alkalom. Tudok tenni valamit?
 • Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
 • Meddig tudok felvenni vagy leadni egy vizsgát?
 • Nem lesz meg 1-2 szigorlatom, de a diplomát fel tudom venni. Meddig kell teljesítenem a szigorlatokat?

Diploma

 • Milyen nyelvvizsga kell a diplomához?
 • Diploma mellé tudok felvenni kötelezően választható tárgyat?
 • Diploma mellett teljesíthetem-e a szakmai gyakorlatot?
 • Osztatlan képzésen meddig kell a zárószigorlataimat elvégezni, hogy jelentkezhessek diplomavédésre?

Önköltséges képzés, állami ösztöndíjjal támogatott képzés, átsorolás

 • A jogviszonyom megszűnése után mikor kell visszatéríteni az államilag támogatott félévek költségét?
 • Őszi félév után jelentkeztem át másik képzésre, ilyenkor vonatkozik rám a tavaszi félév végére elérendő minimum kreditérték, hogy ne soroljanak át?
 • Mennyi államilag támogatott félévem van?
 • Mikor sorolhatnak át önköltséges képzésre tanulmányi alapon?
 • Milyen esetben kell visszafizetnem az állami ösztöndíjamat?

Passzív félév

 • Passzív félévvel veszítek-e az államilag támogatott féléveimből?
 • Hány passzív félévem lehet?
 • Kezdhetem-e passzív félévvel az egyetemet?
 • Ha a regisztrációs héten elfelejtettem aktívra állítani magam, mit tehetek?

Általános kérdések

 • Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
 • Hány kreditet kötelező teljesítenem egy félévben/tanévben?
 • Az újrafelvételihez a rajz alkalmasságit is újra el kell végeznem?
 • Mi történik a kreditekkel, melyeket kötválcsoport túlteljesítésével szereztem meg?
 • Mit kell tennem, ha osztatlan képzésről szeretnék átmenni BSc képzésre?
 • Mit kell tennem, ha BSc képzésről szeretnék átmenni osztatlan képzésre?
 • Mi történik, ha a képzésem végére az előírt teljesítendő kreditek 110%-át túlléptem?
 • Szabályos, hogy egy oktató névvel együtt teszi közzé az eredményeket?
 • Mi a következménye, ha puskázok?
 • Hogyan kell leadni a méltányossági kérelmet?
 • Mennyi idő alatt kell befejezni a képzést?
 • Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
 • Lehetséges-e az átjárás osztatlan képzésen a két specializáció között?