BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Oktatás - Gy.I.K.

Tárgyfelvétel

 • Mikor kezdődik a tárgyfelvétel?
 • Kik vehetnek fel kedvezményesen tárgyakat, illetve milyen típusúakat?
 • Ha betelnek a helyek egy kurzuson/csak várólistára kerülök, akkor nem biztos hogy fel tudom venni az elvileg kötelező tárgyamat?
 • Nem találom valamely tárgyat a Neptunban, mi lehet a baj?
 • Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
 • Angol nyelven szeretnék felvenni kötelező tárgyakat, van rá lehetőség? Mi a teendőm?
 • Felvehetem más kar tárgyait?
 • Utólagosan tárgy leadására/felvételére van lehetőség?
 • Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására?
 • Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
 • Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
 • Ha felvettem egy tárgyat, de mégsem fogom teljesíteni és a következő félévekben sem szeretném felvenni újra, akkor kell érte fizetnem?
 • Hány alkalommal vehetek fel egy tárgyat?

Kreditek

 • Hány kreditet kötelező teljesítenem egy félévben/tanévben?
 • Egy félévre vonatkozóan van minimum teljesítendő kreditszám?
 • Mennyi kreditet lehet maximum felvenni egy félévben?
 • Mennyi kreditet vehetek fel maximum a képzés során?
 • Mi történik a kreditekkel, melyeket kötválcsoport túlteljesítésével szereztem meg?

Tárgyelfogadtatás

 • 024 - Tárgyekvivalencia kérelem
 • 025 - Tárgyátvezetési kérelem

Teljesítményértékelés

 • Mekkora bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a ZH-t?
 • Mekkora bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a pótZH-t?
 • Meddig érvényes egy tantárgyból szerzett aláírásom?
 • Mennyi ideje van az oktatónak kijavítnai a zárthelyi dolgozatot vagy leadást?
 • Lehetséges, hogy egy tárgyból nincsen pótbeadás?

Vizsga-szigorlat

 • Meddig tudok felvenni vagy leadni egy vizsgát?
 • Vizsgakurzuson mikor számíthatok vizsgára? Lehet ez a szorgalmi időszakban is?
 • Nem fértem be a vizsgára, lehet tenni valamit, hogy az adott tárgyból nyissanak több helyet a vizsgán?
 • Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
 • Nem jelentem meg a Neptunban felvett vizsgámon. Ez is bele fog számítani a 6 sikertelen vizsgalehetőségbe?
 • Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?
 • Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
 • Hány %-os bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a vizsgát?
 • Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
 • Meddig tudom felvenni a szigorlatokat?
 • Mi történik, ha egy szigorlati tárgyam felvéve marad, de úgy alakul, hogy nem tudok elmenni szigorlati alkalomra belőle?
 • Szigorlat érdemjegye hogyan javítható?
 • Ha a Neptun rendszerben leadom a szigorlati tárgyamat egy sikertelen (félév eleji) vizsgaalkalom után, úgy a vizsgaalkalom beszámít a 6 lehetőségbe?
 • Legkésőbb meddig kell teljesítenem a szigorlatokat?
 • A zárószigorlatoknak előkövetelménye az alapszigorlat vagy lehet teljesíteni egy félévben mindkettőt, ha javítanám az alapszigorlatot, az befolyásolja a zárószigorlat teljesítését?

Diploma

 • Milyen tárgyakat vehetek fel a Bsc Diplomatervvel párhuzamosan?
 • Milyen tárgyakat vehetek fel osztatlan képzésen/mesterképzésen a Diplomatervezéssel párhuzamosan?
 • Meddig kell teljesítenem a zárószigorlatokat osztatlan képzésen?
 • Felvehetek Diplomatervezés mellé vizsgás kötelezően választható tárgyakat?
 • A szakmai gyakorlat tárgyakat lehet diplomafélévben felvenni/csinálni?
 • Osztatlan képzésen a 26 vagy a 30 kredites Diplomatervezést kell felvennem?
 • Milyen nyelvvizsga kell a diplomához?

Átjelentkezés

 • Újrafelvétel

 • Átvétel

Méltányosság

 • Hogyan tudom beadni a méltányossági kérelmet?
 • Milyen esetben nem adhatok le méltányossági kérelmet?

Képzési idő, állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

 • A jogviszonyom megszűnése után milyen esetben nem kell visszatéríteni az államilag támogatott félévek költségét?
 • Őszi félév után jelentkeztem át másik képzésre, ilyenkor vonatkozik rám a tavaszi félév végére elérendő minimum kreditérték, hogy ne soroljanak át?
 • Mennyi államilag támogatott félévem van?
 • Mikor sorolhatnak át önköltséges képzésre tanulmányi alapon?
 • Milyen esetben kell visszafizetnem az állami ösztöndíjamat?
 • Önköltséges képzésen tanulmányi ösztöndíjban ugyanúgy részesülhetek?
 • Mennyi idő alatt kell befejezni a képzést?

Passzív félév

 • Passzív félévvel veszítek-e az államilag támogatott féléveimből?
 • Hány passzív félévem lehet?
 • Kezdhetem-e passzív félévvel az egyetemet?
 • Ha a regisztrációs héten elfelejtettem aktívra állítani magam, mit tehetek?
 • Passzív féléven lehet szakmai gyakorlatot teljesíteni?
 • Mikortól vehetem fel a tárgyaimat ha előző félévben passzívon voltam?

Msc képzés

 • Felvételi kövelmények

Egyéb

 • Szabályos, hogy egy oktató névvel együtt teszi közzé az eredményeket?
 • Mi a következménye, ha rajtakapnak a puskázáson?
 • Milyen mellékletet kell feltöltenem a Kezdvezményes tanulmányi rend leadásához?