BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kérvények

Hallgatót és az eljáró szervet vagy személyt terhelő jogok és kötelezettségek:
A tanulmányi és vizsgaügyekben első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: KTB) jár el. Így a leadott kérelmek esetében is – a tanulmányi ügyintéződ vizsgálata után – a KTB hoz döntést.
Tanulmányi és vizsgaügynek minősül a hallgató tanulmányaival és hallgatói jogviszonyával kapcsolatos, képzési programban valamennyi ügy, ide nem értve különösen a hallgató térítési, juttatási, fegyelmi és kártérítési, továbbá a hallgatói munkavédelmi- és munkabiztonsági, és a hallgatói kollektív jogok gyakorlásával, a hallgatóknak nyújtott egyéb szolgáltatásokkal (könyvtári, karriertanácsadási, hallgatói öntevékenységként végzett) összefüggő ügyeket.
Minden kérelmet a tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik a kérelmező által használt elnevezéssel. A beadott kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül el kell intézni. Ez a határidő – indokolt esetben – egy alkalommal nyolc nappal meghosszabbítható, ilyen esetben kötelező értesíteni a hallgatót.

További részleteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat IX. fejezete tartalmaz.

 

Leggyakrabban használt kérvények:

Igazolások, leckekönyv

 • 027 - Igazolás kérése
 • 066 - Diákigazolvány igazolása

Hallgatói jogviszony

 • 031 - Utólagos passzív félév kérése
 • 032 - Elbocsátás saját kérésre
 • 036B - Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére
 • 100 - Beiratkozási kérelem
 • 102 - Kérvény félév utólagos aktiválására

Tárgyfelvétel

 • 008 - Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal a képzésen már teljesített tárgyból
 • 018 - Tárgyfelvételi/tárgytörlési kérelem
 • 022 - Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

Vizsga, jegybeírás

 • 006 - Jegyeltérés bejelentése
 • 013 - Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára
 • 052 - Vizsgáról távollét igazolása

Pénzügyek

 • 007 - Felszólalás pénzügyi kirovás ellen
 • 010 - Önköltség mérséklési kérelem
 • 012B - Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszra
 • 026 - Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem
 • 034 - Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése
 • 101 - Kérelem önköltségi díj és kollégiumi díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására
 • 105 - Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi stáruszra

Jogorvoslati kérelem

 • 001 - Jogorvoslat, kérelem elutasítás miatt
 • 002 - Méltányossági kérelem
 • 014 - Képzési idő hosszabbítási kérelem
 • 015 - Jogorvoslat elbocsátás ellen
 • 016 - Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

Intézmény, szakváltozás (átvétel), tárgybefogadás

 • 011 - Átvételi kérelem
 • 024A - Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény
 • 049 - ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata
 • 049B - ERASMUS szakmai gyakorlat ekvivalencia vizsgálata
 • 050 - Részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

Egyéb

 • 040 - Dokumentum bemutatása
 • 055 - A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van
 • 068 - BME Sportközpont B típusú bérlet vásárlása
 • 902 - Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt felsőbbéves hallgatóknak
 • 902B - Kérelem kollégiumi pályázat elutasítása miatt gólyáknak

 • 999 - A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések


Mi történik, ha a beadott kérelem hiányos?
Amennyiben a kérelem a hiányosság ellenéreis elbírálható, akkor az eljáró szerv vagy személy elbírálja és értesíti a kérelmezőt. Pozitív döntés is születhet hiányos kérelem esetén. Amennyiben nem bírálható el a kérelem, úgy az eljáró szerv vagy személy vagy értesíti a hallgatót a pótlás szükségességéről legfeljebb nyolc napos határidővel, vagy a kérelmet elutasítja.


Mit érdemes mindenképp csatolni a beadott kérelemhez?
Ez a kérelem típusától függ. Minden olyan állítást szükséges igazolni, amelyre a kérvény leadásakor hivatkozol. Az igazolás történhet például egy képernyőkép, beszkennelt hiteles igazolás segítségével, vagy bármi egyébolyan dokumentummal, ami az adott szituációt hitelesen igazolja. A kérelemhez a csatolási határidőn belül van lehetőséged mellékletet feltölteni. A csatolási határidő minden kérelem esetében egyedi, így azt javasoljuk, hogy amennyiben lehetőséged van rá, akkor már a kérvény leadása előtt csatold az összes mellékletet.


További tudnivalók és tanácsok:

 • A kérelem azonosítóját mindig a kérelem megnyitása után, felül láthatod. •
 • A kérvény szöveget érdemes először Wordben megírni, és ismerőssel / családtaggal egyszer átolvastatni.
 • A kérvény státuszáról az Ügyintézés / Kérvények fül alatt tájékozódhatsz. A kérvény elbírálásáról nem feltétlenül kapsz Neptun üzenetet.
 • Ha díjköteles kérvényt adsz le, akkor már a kérvény leadásakor legyen megfelelő fedezet a gyűjtőszámládon!

További kérdés esetén természetesen továbbra is rendelkezésetekre állunk a oktatas@epiteszhk.hu címen.