BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Hallgatói Önkormányzat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Az Építész Kari Hallgatói Önkormányzat legalapvetőbb dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy röviden csak SZMSZ. Az SZMSZ-t a HK terjeszti ugyan elő, de a hallgatóságnak kell elfogadnia szavazás útján úgy, hogy előzetesen a Kari Tanács és az EHK is jóváhagyja. Az SZMSZ tartalmára vonatkozóan az egyetemi HÖK Alapszabálya tartalmaz egy minimum előírást, ezen felül kari hatáskör, milyen további tartalmak kerülnek bele, de az Alapszabálynál megengedőbb szabályokat nem tartalmazhat. A törzsanyaghoz tartoznak mellékletek is, melyek a főbb témakörökhöz lazán kapcsolódó melléktémákat tárgyalják.

ÜGYRENDEK

Az Építész HK a kari hallgatói önkormányzat SZMSZ-e és a saját működésére vonatkozó SZMSZ mellékleteken kívült további ügyrendeket is alkot, amely a KHÖK működésének további szabályozását, az azzal kapcsolatos részletesebb előírásokat tartalmazza. A HK által alkotott ügyrendek összhangba állnak az SZMSZ-szel és mellékleteivel, valamint a HÖK Alapszabállyal és melléketeivel.