BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Fogalomtár

mert itt mindenki mindent rövidít..

HK: Hallgatói Képviselet, azért jött létre, hogy képviselje az érdekeiteket és segítse az életeteket az Egyetemen. Tanulmányi vagy bármilyen egyéb probléma esetén keressétek a képviselőket bátran. Szorgalmi időszakban hétfőtől csütörtökig 10:00-14:00 között illetve pénteken 10:00-12:00 között személyesen is kérdezhetsz tőlük a HK irodában, a K III. 23. (IV-es rajzterem mellett), vagy írjatok a HK honlapon található elérhetőségeink egyikére!

GT: Az első jelentése Gólyatábor. A második jelentése Gólyatanács. Mindkettőről olvashattatok már korábban is.

KTH: Központi Tanulmányi Hivatal, célja a hallgatók egységes és gyors tanulmányi ügyintézése az itt töltött évek alatt. Itt lehet hallgatói jogviszony igazolást kérni (középiskolában ez volt az iskolalátogatási igazolás), diákigazolványt érvényesíttetni és minden egyéb adminisztratív ügyet elintézni.

EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet, az „Egyetem HK-ja”.  A 8 Kari Hallgatói Képviselet két-két főt delegál ebbe a szervezetbe, amely összegyetemi szinten képviseli a hallgatók érdekeit.

ÉSZI: A Műegyetemen belül működő Értékesítési és Szolgáltatási Igazgatóság (ÉSZI) a BME-s hallgatók mentális és karriertámogatása mellett többek között hallgatói rendezvények szervezésével, az ösztöndíjak és kollégiumi szolgáltatások koordinálásával, és hallgatóknak szóló kiadványok szerkesztésével is foglalkozik. További információk: https://hszi.bme.hu/page/1075/

Kreditrendszer: Megteremti a lehetőséget arra, hogy olyan ütemben végezzétek el az egyetemet, ahogy szeretnétek, persze rövidebb idő alatt lehetetlen, de 10 félév alatt is nagyon keveseknek sikerül. Előnye, hogy lehetőségetek van saját magatoknak szervezni a tanulmányaitokat, oktatókat választani, bizonyos tárgyakat nem az ajánlott félévben elvégezni. Sajnos hátrányai is vannak... Első félévben még olyan lesz, mintha egy osztályba járnátok (csak itt tankörnek hívják). A későbbiekben azonban felbomlanak ezek a közösségek és az évfolyamok is keveredni fognak.

Kreditpont: Elviekben a befektetett munka mérőszáma, de érezni fogjátok, hogy ez annál kevesebb. Minden tárgyhoz tartozik egy Kreditérték (egy kredit kb. 30 munkaóra/félév), ami nagyjából a tárgy nehézségét mutatja.

Mintatanterv: Ez az előirányzott tanterv, ami megadja, 5 év alatt mely félévekben melyik tantárgyakat tudjátok és kell teljesítenetek ahhoz, hogy 5 év alatt elvégezhessétek a képzést. A mintatanterv szerint minden félévben 30 kredit elvégzése ajánlatos, így lehet teljesíteni a képzéseken előírt kreditmennyiséget, az előírt idő alatt.  Tökéletes követése a tapasztalat szerint keveseknek sikerül, azonban ez természetesen a későbbiekben semmiféle hátrányt nem jelent.

Előtanulmányi rend (ETR): Tárgyak egymásra épülése. Meghatározza, hogy melyik tárgyat melyik után lehet felvenni.  Amennyiben egy tantárgy előkövetelményét nem teljesítitek, nem vehetitek fel a ráépülő tárgyat, így ha nem figyeltek oda, könnyen „meghosszabbíthatjátok” a tanulmányaitokat.

Tárgyfelvétel: A NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszeren rendszeren keresztül történik, első félévben még a seniorok segítségével, de utána már Nektek kell magatoktól felvenni a tárgyaitokat. Később érdemes előre eltervezni, hogy melyik tárgyat melyik oktatóhoz szeretnétek felvenni, mert hamar betelhetnek a jó helyek, valamint így elkerülhetitek, hogy esetlegesen ütközzenek az óráitok.

Regisztrációs időszak: Minden félév elején van regisztrációs időszak, mely a szorgalmi időszak előtti 3-5 munkanap, gyakorlatilag még egy utolsó hét pihenés az új félév előtt. Ezen a héten tanórák még nincsenek és az egyetem közelébe se kell menni, mindössze a tárgyfelvétel véglegesítésére szolgál, illetve a kollégiumi költözésre is marad időtök. Első félévben ezen a héten kerül majd megrendezésre a számotokra szervezett Gólyahét, ahol igyekszünk Titeket megismertetni az Egyetemmel és vonzáskörzetével, a mindennapi élethez szükséges információkat átadni, megrendelésre kerülnek az elengedhetetlen rajzeszközök, valamint a héten keresztül különböző, Nektek szervezett programokon vehettek részt. Kötelezően ajánlott!

Szorgalmi időszak: A póthetet és a vizsgaidőszakot megelőző 14 hét. Kevés alvás és rengeteg munka, ami félév vége felé hatványozódik, miközben az alvással töltött órák száma rohamosan csökken. Nálunk a 14 oktatási hét valójában csak 12 hét, mert a 7. és a 14. hét ún. feldolgozási hét, ahol a tanítási szünettel biztosított, hogy otthon mindenki el tudja készíteni a féléves tervfeladatait.

Pótlási időszak: Ezen a héten sincsenek már tanórák, csak a szorgalmi időszakra előírt követelmények pótlására van lehetőség pót-zárthelyik, ill. pótleadások formájában. Ezen a héten az alvással töltött órák száma egyre jobban a 0-hoz konvergál, de ezt ekkor már mindenki kezdi megszokni.

Vizsgaidőszak: A pótlási hetet követő négy hét. Más karokkal ellentétben nálunk nem ez a legnehezebb része a félévnek, de komolyan kell venni.

Rajzleadás: Félévenként több is van belőle különböző tantárgyakból. Fontos, hogy egy rajz soha nincs készen, csak akkor fejezitek be, amikor eldöntitek, hogy abbahagyjátok.

Makettleadás: Ehhez kell a sniccer, meg a ragasztó… A rajzleadás 3D-s változata.

Üvegezés: A rajzleadás elkészítésének illegális módja. Végy egy bármilyen létező üveglapot, helyezz alá egy lámpát, szerezz egy kész rajzot, majd tegyél rá egy üres lapot. (Persze a leleményes építészhallgatók a hosszú évek során már kifejlesztették az üvegező asztalt.) Előnye, hogy jelentősen lecsökkenti a rajzolással töltött órák számát, viszont a szemfüles oktatók észreveszik és a tárgyad megtagadásával járhat, továbbá nem helyettesíti a színvonalas, felkészüléssel töltött órákat.

ZH (vagy újabban összegző teljesítményértékelés): Zárthelyi dolgozat, a középiskolai dolgozathoz hasonló, csak sokkal több tanulást igényel.

PótZH: Ha nem sikerült elsőre, lehetőségetek van újra megpróbálni, javítani. Fontos, hogy nem minden tantárgynál áll fenn ez a lehetőség, erre mindig figyeljetek oda!

Szigorlat: Témazáró dolgozat több félév anyagából. Jellegéből adódóan rengeteg tanulást igényel, de nem szabad feladni!

IV: Ismétlő vizsga, vagyis a második próbálkozás. Minden tárgyból lehetőséged van újra nekifutni minden félévben. Fontos, amennyiben egy tantárgyat 6. alkalommal sem sikerül teljesítenetek a vizsgán, úgy elbocsátanak az Egyetemről! (Ebbe beleszámítanak a sima, az ismétlő és ismétlő-javító vizsgák is.)

GöDöR: Szórakozási lehetőség elérhető távolságban. (Bercsényi koli alagsorában.) Építészeknek melegen ajánlott a gyakori látogatása csütörtökönként. 

Keresztfélév: Nem sikerült a pót pót ZH, vagy a sokadik IV, esetleg lemondtál a mintatanterv szerinti haladásról… Az egyetem a lehetőségek tárháza, meg hát ugye nem lehet eleget gyakorolni, ahhoz hogy jó mérnök váljon belőled. Ha egyenesben nem sikerült, akkor próbáld kereszten. Itt amúgy is valamivel családiasabb a hangulat, de azért ne aggódj, biztosan lesznek sorstársaid. Egy dologra viszont figyelni kell! Kevés tárgyból indul keresztfélév!

Neptun: Teljes neve Neptun Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer. Azért készült, hogy otthonról kényelmesen intézhessétek a tárgyfelvételt, befizetéseket, vizsgajelentkezést. Bár nem mindig működik tökéletesen, jó barátotok lesz szükség esetén a mindennapokban.

Leckekönyv: Hivatalos okirat, mely az érdemjegyeiteket tartalmazza. Legjobban a középiskolai ellenőrzőhöz/bizonyítványhoz hasonlít. Valószínűleg nem sokszor fogsz vele találkozni, teljes mértékben a KTH-ban kezelik.

DH: Dékáni Hivatal. A kari gazdasági és adminisztrációs ügyek intézése, a kari szabályzatok kezelése tartozik a Dékáni Hivatal hatáskörébe. Személyesen ritkán kell majd ellátogatnotok ide.

TVSZ: A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, az oktatás alapszabálya az Egyetemen, hallgatóknak és oktatóknak egyaránt be kell tartaniuk. Semmiképpen sem mondható rövidnek (kb. 130 oldal), de a lényeges részek elolvasása mindenkinek ajánlott.

Kérdés esetén fordulj bátran a HK-hoz!

TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat. Pénzügyek kifizetésének és befizetésének szabályai. A másik kötelező olvasmány.

Kérdés esetén fordulj bátran a HK-hoz!

OHV: Oktatás Hallgatói Véleményezése. Elektronikus, Neptunban kitöltendő kérdőív, melynek lényege, hogy névtelenül értékelhetitek oktatóitok munkáját. Egyre fontosabb szerepet játszik a képzés minőségi fejlődésében. A kérdőívek eredményei alapján, a legjobbtól a legrosszabbig összeáll az oktatók névsora, ezért ez egy komoly verseny az oktatók között. Töltsd ki Te is!

TDK: Tudományos Diákköri Konferencia. Ha valamelyik tárgy különösen felkeltette az érdeklődéseteket, szeretnétek benne jobban elmélyedni, úgy érzitek, van még energiátok valamilyen plusz feladatba belevágni, akkor a TDK egy jó lehetőség. Több téma közül választhattok tudományos, művészeti vagy művészetelméleti területeken. A dolgozat elkészítése segítheti a szakmai fejlődésetekben és hasznotokra válhat a későbbiekben, valamint a sikeres TDK dolgozat előnyt jelent a különböző ösztöndíj pályázatoknál is.