BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Erasmus+ ösztöndíj pályázat

A programról

A pályázat alapvető célja, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhessetek egy másik európai ország felsőoktatási intézményében, mely tapasztalatok a tanulmányi előremeneteletek mellett, a személyes fejlődésetekben, és a későbbi szakmagyakorlásban is segítségetekre lesznek. Ezek mellett persze nem utolsó sorban életre szóló élményekkel is gazdagodhattok, ha kihasználjátok a mobilitási program nyújtotta lehetőségeket.

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj lényege, hogy az egyes európai egyetemek között érvényben lévő megállapodás kapcsán a pályázatot elnyert (kritériumkövetelményeket teljesítő) hallgatók ingyen, tandíj megfizetése nélkül tanulhassanak a programban részt vevő intézményekben. Ezen felül egy bizonyos kereten belül a jobb teljesítményű pályázók, a kint tartózkodás költségeinek enyhítésére nagy összegű, havi szintű támogatást is nyerhetnek. Ez utóbbi támogatási keret tekintetében az Építészmérnöki Kar különösen jó helyzetben van az Egyetemen, mert az utóbbi évek tapasztalatai szerint, az évenkénti körülbelül 60-70 fős létszámkeret közel azonos a pályázók létszámával, ami azt jelenti, hogy ha valaki teljesíti a pályázás kritériumkövetelményeit, szinte biztos, hogy ösztöndíjat is fog kapni valamelyik külföldi egyetemen való, ingyenes tanulási lehetőség mellett.

Mikor, és mennyi időre?

Első évben még nem lehet pályázni, ezután a kérdés pedig már csak az, hogy mikor éri meg. Harmadik és negyedik év után rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz, hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is. Bár van lehetőség kint is első vagy másodéves tárgyakat hallgatni, a külföldi tanulmányi rendszerek miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a szükséges idegen szaknyelvi tudással.

Alapvetően egy pályázási időszakban (ez évente egyszer, a naptári év elején van) a következő tanév 1 vagy 2 félévére adhatjátok le a pályázatot. Fontos tudni, hogy az összes külföldi mobilitáson töltött idő alap- és mesterképzésen max. 12 hónap (2 félév), osztatlanon pedig legfeljebb 24 hónap (4 félév) lehet. Emellett szintén lényeges, hogy az egyetemi pályázati kiírás értelmében egy pályázási időszakban, alapesetben maximum 1 félévre kaphattok ösztöndíjat!

Megpályázható országok / intézmények

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj program keretén belül a Karnak majdnem minden Európai Uniós országgal van legalább egy egyetemi kapcsolata, ezen kívül még az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába, Szerbiába és Törökországba is lehet pályázatot nyerni. A programban résztvevő egyetemek előző éves listáját országonkénti felosztásban letölthetitek a BME Erasmus Iroda honlapjáról.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei az adott ország besorolásától függően alakul, mind az összeg, mind pedig az ország besorolása a pályázat elnyerését követően változhat!

 • Magas megélhetési költségű országok: 520 €/hó
  Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

 • Közepes megélhetési költségű országok: 520 €/hó
  Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 470 €/hó
  Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)

Pályázókra vonatkozó követelmények

A pályázás pontos követelményeiről mindig az adott éves Pályázati felhívásban találtok pontos információt. Ezen kritériumok jelenleg a következők:

 • magyar állampolgárság vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytatása

 • korábban legalább 2 aktív félévre való bejelentkezés,

 • összesen legalább 52 megszerzett kredit,

 • ha az adott képzésben a BME-n megszerzett kreditek száma, eléri az adott képzésben eltöltött aktív félévek számának huszonegyszeresét,

 • megfelelő nyelvvizsgabizonyítvány (a megjelölt intézmények által előírt nyelvvizsgá(ka)t,

 • a kari tanulmányi kritérium teljesítése (jelenleg az un. görgetett tanulmányi átlagnak (súlyozott tanulmányi átlagnak) el kell érnie a 3,0-t).

Pályázás menete

Ahogy már említettük, a pályázási időszak minden év január-februárjában zajlik, a pontos dátumokról és határidőkről idejében értesítünk majd Benneteket.

A pályázat általában két részből áll:

 • egy online leadandó Neptun-kérvényből,

 • valamint egy papír alapú dokumentumlistából (ezt is elegendő elektronikusan benyújtani, amennyiben ez külön fel van tűntetve).

A leadandó papírok és igazolások pontos listáját, és a kapcsolódó tudnivalókat megtaláljátok a mindenkori Pályázati kiírásban, valamint érdemes figyelnetek az Erasmus Iroda honlapját (http://nki.bme.hu/) is, ahol a legtöbb fontos, naprakész információ rendelkezésetekre áll.

Pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálását a kari ERASMUS+ koordinátor (jelenleg Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, nemzetközi oktatási dékánhelyettes) végzi, a Hallgatói Képviselet Külügyi felelősével együttműködve (jelenleg Szarvas Dorina Léna), a pályázati kiírás és a kari pontrendszerek alapján. Az aktuális szabályzatokat mindig megtaláljátok az oldalsó ’Szabályzatok’ fül alatt.

Amennyiben kérdés merül fel a pályázattal kapcsolatban, kérjük, először olvassátok el, a szintén oldalt található ’Gyakran Ismételt Kérdések’ oldalt. Amennyiben nem találtatok választ a problémátokra, keressétek bizalommal a HK Külügyi felelősét, Szarvas Dorina Lénát, a szarvas.lena@epiteszhk.bme.hu címen!

További követelmények

Fontos tudnotok, hogy a külföldön töltött mobilitási időszakban a BME-n végig aktív státuszban kell lennetek, ezáltal tulajdonképpen elhasználtok a kint töltött időnek megfelelő mennyiségű államilag támogatott félévet.

Emellett követelmény még, hogy a kinti tanulmányaitok során félévente legalább 15 kreditnyi tárgyat el kell végeznetek, különben az el nem végzett kreditekkel arányosan vissza kell fizetnetek az elnyert ösztöndíjatok egy részét.

Az Erasmus+ félév után

A másfajta tanulmányi rendszer miatt sajnos a kint teljesített tárgyaknak csak töredékét fogadják el a mi tantervünkben kötelező, vagy kötelezően választható tárgyként, viszont szabadon választhatóként tulajdonképpen bármely külföldön végzett tárgyat beakkreditáltathatjátok (a 2016/17-es tanévtől min. 10 kredit elfogadtatása kötelezővé is vált).

Emellett mivel a mobilitási időszakban aktív státuszban kell lennetek, az ingyenes féléveitekből használtok el a kint töltött idő alatt is. Ezért érdemes úgy számolni, hogyha külföldön szeretnétek tanulni, akkor minimum az ott töltött idővel később tudjátok csak befejezni az Egyetemet.

Azonban a külföldi egyetemi tanulmányok később sokszorosan megtérülnek: szakmailag ugyanis rengeteget lehet fejlődni egy ilyen tanulmányút alatt. Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal szélesebb rálátást nyerhettek az építész szakmára. Emellett a külföldön való boldogulás kicsit felkészít az önálló életre is.

 

Egyéb lehetőségek

Szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatás

Az Erasmus Iroda minden évben meghirdet egy szociális alapú kiegészítő támogatást is a szociálisan rászoruló, ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.

A lehetőség részleteiről, valamint a leadási határidőről idejében értesítünk majd Benneteket, mindenesetre érdemes követni az Erasmus Iroda honlapját is, ugyanis először itt fog megjelenni a felhívás.

Campus Mundi ösztöndíj

Csakúgy, mint az ERASMUS+ pályázatot, a Campus Mundit is a Tempus Közalapítvány szervezi hazánkban. Ez egy, a „sima” ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjnál nagyobb összegű, „meghívásos” ösztöndíj lehetőséget jelent a kiemelkedő teljesítményű hallgatók számára.

A BME-n a jelenlegi rendszer szerint az ERASMUS+ pályázatok pontjai alapján kialakult rangsor szerinti első pár, az Erasmus Iroda által meghatározott számú hallgató indulhat ezen a pályázaton. Fontos, hogy ennek megfelelően először az ERASMUS+ pályázatot kell mindenképpen leadnotok, mivel az ott elért pontszámotok alapján tud ajánlani Benneteket az Egyetem a Campus Mundi ösztöndíjra.

Az ösztöndíjról bővebben a Campus Mundi fül alatt olvashattok.