BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Diploma

Milyen nyelvvizsga kell a diplomához?
Alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex; mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. (Nftv. 51. § (1))

Diploma mellé tudok felvenni kötelezően választható tárgyat?
A Bsc Diplomatervezés c. tárgy mérföldkő a kötelező tárgyak és szigorlatok alapján, így mellette kötelezően és szabadon válaszható tárgyakat tudsz felvenni. Osztatlan képzésen a Diplomatervezés c. tárgy a kötelező és a kötelezően választható tárgyak alapján mérföldkő, így a Diplomatervezés mellé szabadon választható tárgyakat és zárószigorlatot tudsz felvenni.

Diploma mellett teljesíthetem-e a szakmai gyakorlatot?
A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének feltétele, így fel lehet venni a Diplomatervezéssel párhuzamosan. (TVSZ 147. § (1))

Osztatlan képzésen meddig kell a zárószigorlataimat elvégezni, hogy jelentkezhessek diplomavédésre?
Osztatlan képzésen a zárószigorlatok teljesítése a záróvizsgára (diplomavédés) bocsátás feltétele, tehát a diplomafélévben is lehet zárószigorlatot teljesíteni a diplomavédésre való jelentkezésig.

Osztatlan képzésen a 26 vagy a 30 kredites Diplomatervezést kell felvennem?
A 2017-ben és azután beiratkozott hallgatók számára már kötelező a 26 kredites Diplomatervezést felvenni, a 2017 előtt beiratkozottak maradhatnak a korábbi 30 kredites tárgynál, de az új, 26 krediteset is választhatják. (Ebben az esetben érdemes figyelni rá, hogy a kötelezően teljesítendő 300 kredit meglegyen az abszolutórium megszerzéséhez.)