BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Diploma

Milyen tárgyakat vehetek fel a Bsc Diplomatervvel párhuzamosan?

A Bsc Diplomaterv c. tárgy mérföldkő a kötelező tárgyak és szigorlatok alapján. Vele párhuzamosan felvehetőek a mintatanterv szerint vele egy félévre előírt kötelező tárgyak (Magyar Éptört (BMEEPETB701) és az Építésjog és igazgatási ismeretek), illetve kivételként az Építés-és tervezésgazdaságtan is. Ezenfelül kötelezően, szabadon válaszható, illetve testnevelést és szakmai gyakorlati tárgyakat tudsz teljesíteni a diplomatervezéssel egyidőben.
(A 2019. szeptember 1-je előtt osztatlan vagy 8 féléves Bsc képzésről, 7 féléves Bsc képzésre átjelentkezett hallgatóknak van lehetősége bizonyos feltételek mellett tanszéki engedéllyel kötelező tárgyat felvenni Diplomatervezés mellé. Ennek feltételeit egy Dékáni Körlevélben találod.)

Milyen tárgyakat vehetek fel osztatlan képzésen/mesterképzésen a Diplomatervezéssel párhuzamosan?
Osztatlan képzésen és mesterképzésen a Diplomatervezés  tárgy mérföldkő a kötelező és kötelezően választható tárgyak alapján, így párhuzamosan zárószigorlatokat és szabadon választható tárgyakat, illetve testnevelést és szakmai gyakorlati tárgyakat tudsz teljesíteni.

Meddig kell teljesítenem a zárószigorlatokat osztatlan képzésen? 
Legkésőbb a diplomafélév vizsgaidőszakának második hetének végéig.

Felvehetek Diplomatervezés mellé vizsgás kötelezően választható tárgyakat?
Felvehetsz vizsgás tárgyat is a Diplomatervezés mellé, azonban saját felelősséged a vizsga időben történő teljesítése az abszolutórium megszerzéséhez és a Diplomavédésre történő jelentkezéshez.

A szakmai gyakorlat tárgyakat lehet diplomafélévben felvenni/csinálni?
A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének feltétele, így fel lehet venni a Diplomatervezéssel párhuzamosan. (TVSZ 147. § (1))

Osztatlan képzésen a 26 vagy a 30 kredites Diplomatervezést kell felvennem?
A 2017-ben és azután beiratkozott hallgatók számára már kötelező a 26 kredites Diplomatervezést felvenni, a 2017 előtt beiratkozottak maradhatnak a korábbi 30 kredites tárgynál, de az új, 26 krediteset is választhatják. (Ebben az esetben érdemes figyelni rá, hogy a kötelezően teljesítendő 300 kredit meglegyen az abszolutórium megszerzéséhez.)

Milyen nyelvvizsga kell a diplomához?
Alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex; mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. (Nftv. 51. § (1))