BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Szakmai gyakorlatok

Az Építészmérnöki Karon Bsc és osztatlan képzésben kritériumkövetelmény a Kivitelezés szakmai gyakorlat és a Tervezési szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. 

A szakmai gyakorlatot nem kötelező egyhuzamban teljesíteni, sem egy féléven belül. A szakmai gyakorlati tantárgyat csak egy alkalommal kell felvenni, ennek legkorábbi ideje a teljes gyakorlati idő teljesítése és az összes igazolás megszerzése utáni félév, legkésőbbi a diplomafélév. A gyakorlat a tárgy felvételének félévében az igazolás leadásával aláírásként kerül be a Neptunba.

Kivitelezés szakmai gyakorlat (BMEEPEKA580):

Osztatlan és Bsc képzésben 4 hét időtartamú, melynek teljesítése ajánlott a 6. félév után. A gyakorlatot építőipari tevékenységet végző cégnél kell eltölteni, tervezőirodai és ahhoz kapcsolódó feladatkörökben nem végezhető el a gyakorlat. A cégeket a hallgatóknak kell felkeresniük, a felelős tanszék részéről nincsen előminősítés, az elvégzéshez nincsenek akkreditálkt cégek. Ezenfelül bármely tanszék által szervezett építő-, alkotó-, és felmérőtáborokban való részvétel kitehet legfeljebb egy hetet a gyakorlati időből. Az elfogadáshoz a tárgy felvétele, a teljesítésről szóló igazolás és a tanszék kiírása szerinti beszámoló benyújtása szükséges. A szakmai gyakorlat pontos kiírását az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék honlapján találjátok. További kérdésekkel a tárgy felelőséhez, Klujber Róberthez tudtok fordulni az rklujber@ekt.bme.hu címen.

Tervezési szakmai gyakorlat (BMEEPETA980):

Osztatlan képzésben az előírt időtartam 8 hét, Bsc és Msc képzésben 4 hét. A szakmai gyakorlatot a tanszéki honlapon közzétett lista alapján hazai és külföldi akkreditált cégeknél kell elvégezni. A elfogadás feltétele a tárgy felvétele és a formai követelményeknek megfelelő igazolás beadása. A szakmai gyakorlatról szóló részletes leírást az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék honlapján találjátok. További kérdésekkel a tárgy felelősét, Zsembery Ákost kereshetitek a zsembery@eptort.bme.hu címen.

A Tervezési szakmai gyakorlathoz tartozó akkreditált cégek listája.