BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Daad ösztöndíj

A programról

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, magyarul Német Felsőoktatási Csereszolgálat) a felsőoktatási intézmények cserekapcsolatait támogató ösztöndíjprogram, amelynek vannak kifejezetten építészmérnök hallgatókat érintő lehetőségei. Minden ország számára kínál programokat, melyekben németek és külföldiek egyaránt részesülhetnek.

Elsősorban azok számára ajánljuk, akik a németországi tanulás irányába érdeklődnek, a programban résztvevőknek jó német nyelvismerettel kell rendelkezniük, ennek hiányában többek között az ösztöndíjprogram nyelvtanfolyamán is részt lehet venni. Fontos, hogy a jelentkezést megelőzően vedd fel a kapcsolatot a DAAD Információs Központjával. További információt találhattok az alábbi linkre kattintva: https://www.daad-hungary.org/hu/.

 

Jelentkezési feltételek

A pályázatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik

 1. magyar állampolgársággal, vagy

 2. magyar állampolgárság, harmadik országbeli lak- vagy munkahellyel, vagy

 3. magyar állampolgárok németországi lakóhellyel, ha 15 hónapnál nem hosszabb ideje tartózkodik ott, vagy

 4. harmadik országbeli állampolgárság, magyarországi lakhellyel rendelkeznek.

 

A DAAD tanulmányi és kutatói lehetőséget biztosít az alábbi kategóriákba tartozóknak:             

 1. hallgatóknak,

 2. diplomásoknak, akik esetében a pályázás időpontjában az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi 

 3. doktoranduszoknak, akik esetén a doktori képzés kezdetének az időpontja nem lehet három évnél régebbi, 

 4. posztdoktorok, akik esetében a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi (azok a posztdoktorok, akik 6 hónapig tartó ösztöndíjra pályáznak, a doktori képzés befejezése nem lehet négy évnél régebbi),

 5. főiskolai és egyetemi oktatóknak,

 6. valamint volt DAAD-ösztöndíjasoknak.

 

Építészek számára kiírt DAAD ösztöndíj

A program időtartama 1 tanév (végzettség nélküli szakirányú továbbképzés), amely egyes esetekben kérvénnyel meghosszabbítható maximum 2 tanévre, vagy a választott szaktól függően 10-24 hónap (végzettség megszerzésére irányuló graduális képzés, például mesterképzés).  A támogatás 1200 EUR/hónap, ami kiegészül biztosítással, adott esetben utazási támogatással, illetve egyszeri tanszertámogatással.

Pályázni már az utolsó tanulmányi évben is lehet (az ösztöndíj a tanulmányok befejezése után kezdődik). A pályázók, akik művészeti szakokon doktorálnak (DLA) és egyéni németországi tartózkodást terveznek (nem strukturált mesterképzést), kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központhoz! Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor már rendelkezik végzettséggel: az utolsó végzettség szabály szerint nem lehet hat évnél régebbi, ezt vegyétek figyelembe!

 

Leadandó dokumentumok

A pályázás során az alábbi dokumentumok leadása kötelező, a beküldés online felületen történik:

 • DAAD online-pályázati adatlap,

 • költségtervek (két évre),

 • önéletrajz (német nyelven),

 • kettős finanszírozás kizárásáról szóló nyilatkozat,

 • adott esetben publikációs jegyzék,

 • munkaterv,

 • strukturált képzések esetén: információ a választott szakról – tanterv az internetről kinyomtatva (struktúra, tartalom, modulok)

  • mesterszak leírása német vagy angol nyelven [Word dokumentum]

  • csak az első prioritásnál: mesterszak tanterve az internetről kinyomtatva (struktúra, modulok tartalma),

 • egyéni művészeti tanulmányok esetén: fogadónyilatkozat a habilitált német egyetemi oktatótól,

 • adott esetben minden diploma fénymásolata, 

 • minden leckekönyv fénymásolata és fordítása, a szakváltásokkal együtt (az úgynevezett „Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra),

 • érettségi bizonyítvány fénymásolata és fordítása,

 • két évnél nem régebbi német nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy hiányzó nyelvvizsga esetén OnSET nyelvi teszt,

 • angol nyelvű szak esetén két évnél nem régebbi angol nyelvvizsga bizonyítvány, 

 • egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk.

 

    Papíralapon benyújtandó dokumentumok:

 • ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkező (habilitált vagy doktorált) főiskolai vagy egyetemi oktatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-űrlap letölthető a DAAD portálról, a Gutachten anfordern (ajánlólevél kérése) menüpontban.

 • a kinyomtatott DAAD pályázati adatlap, amelyet az online portálon történő jelentkezés első lépéseként tölt ki a jelentkező

 • a munkadarab DVD-n, vagy kinyomtatott portfólió, további információ a munkadarabhoz: www.daad.de/extrainfo

 

Egyéb tudnivalók

Érdemes minden esetben személyre szabott ösztöndíjat keresni, ugyanis a DAAD rengeteg fajta ösztöndíj-lehetőséget kínál!

 • Egyéni ösztöndíjak

  • rövid és hosszú, graduális tanulmányi ösztöndíjak

  • nyári egyetemeken való részvétel

  • kutatói ösztöndíjak tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak, kutatóknak, doktoranduszoknak

  • ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak

  • tudósok nemzetközi cseréjét, német vendégprofesszorok és lektorok külföldi felsőoktatási intézménybeli munkáját lehetővé tevő ösztöndíjak

 • Csoportos ösztöndíjak

  • csoportos tanulmányutak

  • kutatói ösztöndíjak kutatócsoportoknak

 • Projektrendszerű együttműködések

  • német és külföldi felsőoktatási intézmények között

  • németországi vonatkozású tudományterületekkel foglalkozó központok és felsőoktatási intézmények számára

 

Elérhetőségek, hasznos linkek

További információt találhattok az ösztöndíj pályázatról az alábbi linkekre kattintva:

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-ausland-studieren-forschen-lehren/04_portal-bewerbung_erstellen_und_verwalten.pdf

https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/zulassungsantrag_eng.pdf

http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html

https://tka.hu/palyazatok/11400/daad

https://tka.hu/palyazatok/11402/palyazati-dokumentumok