BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Általános kérdések

Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
A súlyozott tanulmányi átlagba igen, a többi átlag számításakor azonban nem vehető figyelembe. Így például a tanulmányi ösztöndíj osztásakor vagy a kollégiumi férőhelyek osztásakor nem számítanak ezek a tárgyak (TVSZ. 100. § (5))

Hány kreditet kötelező teljesítenem egy félévben/tanévben?
A 2015/16. tanévben, vagy az előtt beiratkozott hallgatóknak 30 kreditet, míg a 2016/17. tanévben, vagy az után kezdő hallgatóknak 36 kreditet kell teljesíteniük két egymást követő aktív félévben. (TVSZ. 74. § A-B) A kreditek a tavaszi félév végén kerülnek elszámolásra. Ha a kreditszám nem került teljesítésre, önköltséges képzésre sorolnak át.

Az újrafelvételihez a rajz alkalmasságit is újra el kell végeznem?
Újrafelvétel esetében nem marad érvényes a rajz alkalmassági vizsga, így újra kell csinálnod.

Mi történik a kreditekkel, melyeket kötválcsoport túlteljesítésével szereztem meg?
A Neptun rendszer automatikusan szabadon választható tantárgyak kreditjeiként kezeli, további teendő nincs vele. (TVSZ 27. § (3))

Mit kell tennem, ha osztatlan képzésről szeretnék átmenni BSc képzésre?
A 011 - Átvételi kérelem leadásával lehet átjelentkezni BSc képzésre, utána pozitív elbírálás esetén a 025 - Tárgyátvezetési kérelemmel lehet a korábban teljesített tárgyakat elfogadtatni.

Mit kell tennem, ha BSc képzésről szeretnék átmenni osztatlan képzésre?
A rendes felsőoktatási felvételi eljárásban kell résztvenned, mely nem különbözik az eredeti felvételi eljárástól. Sikeres újrafelvételi esetén a 025 - Tárgyátvezetési kérelemmel lehet a korábban teljesített tárgyakat elfogadtatni.

Mi történik, ha a képzésem végére az előírt teljesítendő kreditek 110%-át túlléptem?
Az előírt kreditek 110%-ának túllépése után fizetni kell a felvett kreditekért. A szolgáltatási díj mértéke kreditenként 4.500 Ft. (TJSZ 12. § (4))

Szabályos, hogy egy oktató névvel együtt teszi közzé az eredményeket?
Nem szabályos. Felkeresheted az oktatót vagy a Hallgatói Képviseletet. Amennyiben az oktató felkeresését követően is névvel közlik az eredményeket, abban az esetben keresd fel a Hallgatói Képviseletet! (TVSZ 127. § (5))

Mi a következménye, ha puskázok?
Első alkalommal elégtelent kapsz a tárgyra. Második alkalommal szintén elégtelent kapsz a tárgyra, és fegyelmi tárgyalásra küldenek. Harmadik alkalommal elbocsátanak az egyetemről. (TVSZ. 137. §)

Hogyan kell leadni a méltányossági kérelmet?
Lásd a Kérvények fül 002 - Méltányossági kérelem pontját.

Mennyi idő alatt kell befejezni a képzést?
A képzés kimeneti követelményeiben meghatározott idejének kétszerese alatt. Ez BSc képzésen 7 év, osztatlan képzésen 10 év. (TVSZ 64. § (1) b)) Ha ennyi idő alatt nem fejezed be a képzést, elbocsátanak az egyetemről.

Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
A nappali munkarendű alapképzési és osztatlan szakon két különböző Testnevelés tantárgy kurzusának felvétele és teljesítése kritériumkövetelmény. (TVSZ 107. § (1))

Lehetséges-e az átjárás osztatlan képzésen a két specializáció között?
Igen, azonban ehhez újra el kell indulnod a specializációválasztáson, majd a specializációválasztás után szükséges lehet elfogadtatnod az esetlegesen eltérő tárgykódú tárgyaidat egy 024 - Tárgyekvivalencia vizsgálat kérvény leadásával.