BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Hazai érdekképviseletek

Magyar Építész Kamara
Magyar Építész Kamara:
Az országos kamara a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az ehhez kapcsolódó közfeladatokat látja el. 

http://www.mek.hu/

 

Budapesti Építész Kamara
Budapesti Építész Kamara:
A Budapesti Építész Kamara rendeltetése, hogy Budapesti működési illetékességgel tagjainak szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület építészeti kultúrája felett őrködjék.

https://www.bek.hu/bek.nsf/home.xsp

 

Magyar Építőművészek Szövetsége
Magyar Építőművészek Szövetsége:
A MÉSZ célja, hogy segítse hazánkban az építészeti minőség magas szintű megvalósulását, törekdjen arra, hogy az építészet, – mint az egyetemes kultúra része – mindig társadalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon illetve az építészet jelentőségének megfelelően képviselje a magyar építészek szakmai-alkotó érdekeit.

http://meszorg.hu/

 

Országos Főépítészi Kollégium
Országos Főépítészi Kollégium:
Az Országos Főépítészi Kollégium (Kollégium) az önkormányzati (megyei, megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi, társult települési, települési és nyugdíjas) főépítészek és a kormányzati (állami) főépítészek képviselőiből álló, a főépítészek szakmai kompetenciájába tartozó témákat véleményező, javaslattevő szervezet. Tagjait a főépítészek grémiuma (az önkormányzati és az állami főépítészek köre) választja meg.

http://www.foepiteszek.hu/

 

Magyar Urbanisztikai Társaság
Magyar Urbanisztikai Társaság:
A Társaság az urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők szakmai-társadalmi szervezete.

http://www.mut.hu/

 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ:
A központ korábbi megnevezése Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, célja a külön jogszabályokban meghatározott, kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem hatósági feladatok ellátása. Alpatevékenységként gondoskodik a jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvásáról, kulturális célú fejlesztéséről, hasznosításáról és üzemeltetéséről, ezen belül múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások ellátásról.

http://www.koh.hu/

 

A kulturális örökség védelméért ágazatilag felelős Miniszterelnökségen az ingatlan és az ingó örökség védelmével kapcsolatos feladatokat eltérő szervezeti rendben látják el. A műemléki, világörökségi és régészeti, azaz az ingatlan kulturális örökség védelméért az Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság felelős. A műtárgyak, műkincsek, azaz ingó kulturális javak védelméért a Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály felelős. (https://oroksegvedelem.kormany.hu/)