BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kreditek

Hány kreditet kötelező teljesítenem egy félévben/tanévben?
A 2015/16. tanévben, vagy az előtt beiratkozott hallgatóknak 30 kreditet, míg a 2016/17. tanévben, vagy az után kezdő hallgatóknak 36 kreditet kell teljesíteniük két egymást követő aktív félévben. (TVSZ. 74. § A-B) A kreditek a tavaszi félév végén kerülnek elszámolásra. Ha a kreditszám nem került teljesítésre, önköltséges képzésre sorolnak át.

Egy félévre vonatkozóan van minimum teljesítendő kreditszám?
Nincs.

Mennyi kreditet lehet maximum felvenni egy félévben?
Egy félévben felvett kreditek számának nincs limitje.

Mennyi kreditet vehetek fel maximum a képzés során?
A képzésen előírt kreditek 110%-ának túllépése után fizetni kell a felvett kreditekért. A szolgáltatási díj mértéke kreditenként 4.500 Ft. (TJSZ 12. § (4))

Mi történik a kreditekkel, melyeket kötválcsoport túlteljesítésével szereztem meg?
A Neptun rendszer automatikusan szabadon választható tantárgyak kreditjeiként kezeli, további teendő nincs vele. (TVSZ 27. § (3))