BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kreditek

Hány kreditet kötelező teljesítenem egy félévben/tanévben?
A 2015/16. tanévben, vagy az előtt beiratkozott hallgatóknak 30 kreditet, míg a 2016/17. tanévben, vagy az után kezdő hallgatóknak 30 kreditet kell teljesíteniük két egymást követő aktív félévben. (TVSZ. 74. § A-B) A kreditek a tavaszi félév végén kerülnek elszámolásra. Ha a kreditszám nem került teljesítésre, önköltséges képzésre sorolnak át.

Illetve ha a hallgató az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditpontot vagy jogviszonya korábban megszűnt, de az adott képzésre felvételi eljárásban újra felvételt nyert, tanulmányait folytatja és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditpontot, akkor elbocsátásra kerül. (TVSZ 64. § f) g))

Mennyi kreditet lehet maximum felvenni egy félévben?
Egy félévben felvett kreditek számának nincs limitje.

Mennyi kreditet vehetek fel maximum a képzés során?
A képzésen előírt kreditek 110%-ának túllépése után fizetni kell a felvett kreditekért. A szolgáltatási díj mértéke kreditenként 4.500 Ft. (TJSZ 12. § (4))

Mi történik a kreditekkel, melyeket kötválcsoport túlteljesítésével szereztem meg?
A Neptun rendszer automatikusan szabadon választható tantárgyak kreditjeiként kezeli, további teendő nincs vele. (TVSZ 27. § (3))