BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Teljesítményértékelés

Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
Amennyiben egy tantárgyból a sikertelen vizsgák vagy szigorlatok száma eléri a 6-ot, elbocsátásra kerül sor. Így egy adott tárgyból maximum 6 lehetőséged van vizsgázni. (TVSZ 64. § (1) b))

Nem jelentem meg a Neptunban felvett vizsgámon. Ez is bele fog számítani a 6 sikertelen vizsgalehetőségbe?
A Neptunban "Nem jelent meg" megjegyzésként fog megjelenni, így a teljesítményed nem értékelhető. Nem fog beszámítani a sikertelen vizsgák számába. (TVSZ 120. § (6))

Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
Nem, mert ekkor a teljesítményedet nem tudják értékelni. (TVSZ 120. § (6))

Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?
Igen, az igazolás elfogadásáról az oktatási szervezeti egység (tanszék) fog dönteni. Az igazolást 8 napon belül kell leadnod. (TVSZ 120. § (7))

Meddig érvényes egy tantárgyból szerzett aláírásom?
Ha a tantárgykövetelmény máshogy nem rendelkezik, az aláírásod az egyetemi tanulmányaid teljes időtartama alatt érvényes marad. (TVSZ 114. § (5))

Megbuktam a pótzh-n, és nincs kiírva pót-pót alkalom. Tudok tenni valamit?
Amennyiben a zh-n vagy pótzh-n résztvevő hallgatók kevesebb, mint kétharmada (akik első alkalommal vették fel a tárgyat) tudta teljesíteni a számonkérést, a tárgyból kötelező pót pótzh-t tartani. Ezen kívül csak akkor lesz pót-pót alkalom, ha a tantárgykövetelmény erre kifejezetten lehetőséget biztosít. (TVSZ 122. § (8))

Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
Írásbeli vizsgák/szigorlatok eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő második munkanap végéig a vizsga nyelvén a tanszéki hirdetőtáblán és/vagy a tantárgy honlapján közzétenni, de a közzététel nem lehet később, mint a vizsgaidőszak utolsó napja. (TVSZ 127. § (2))

Meddig tudok felvenni vagy leadni egy vizsgát?
Erre a vizsgát megelőző nap 12:00-ig van lehetőséged a Neptunban.

Nem lesz meg 1-2 szigorlatom, de a diplomát fel tudom venni. Meddig kell teljesítenem a szigorlatokat?
Osztatlan képzésen a szigorlatokat a záróvizsgára (diplomavédés) való jelentkezésig kell teljesíteni, ami azt jelenti, hogy a szigorlat teljesíthető Diplomatervezés c. tárgy mellett is. A záróvizsga jelentkezés a diplomatárgy leadását követően történik, így a tervleadás után, a záróvizsga (diplomavédés) előtt van lehetőség teljesíteni a fennmaradt szigorlatokat az adott félév vizsgaidőszakában.

Bsc képzésben a Bsc Diplomatervezés c. tárgy mérföldkő a kötelező tárgyak és szigorlatok alapján, így ezeket a tárgy felvétele előtt kell teljesíteni.