BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Teljesítményértékelés

Mekkora bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a ZH-t?

Amennyiben egy mintatanterv szerinti félévében meghirdetett kötelező tantárgy ZH-ján a tantárgyat először felvett és a ZH-n résztvevő hallgatók több mint kétharmada (de legalább 10 fő) nem felelt meg, az ügyet a KHK, a tanszék oktatójának vagy vezetőjének írásbeli kezdeményezésére a tanszéknek ki kell vizsgálnia, a TVSZ-ben meghatározott körülmények betartásával. (TVSZ 113. § (4))

Mekkora bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a pótZH-t?
Amennyiben a ZH-n/pótZH-n résztvett hallgatók kevesebb, mint kétharmada szerzett aláírást vagy elégtelentől különböző érdemjegyet. Ezen kívül csak akkor lesz pót-pót alkalom, ha a tantárgykövetelmény erre kifejezetten lehetőséget biztosít. (TVSZ 122. § (8))

Meddig érvényes egy tantárgyból szerzett aláírásom?
Ha a tantárgykövetelmény máshogy nem rendelkezik, az aláírásod az egyetemi tanulmányaid teljes időtartama alatt érvényes marad. (TVSZ 114. § (5))

Mennyi ideje van az oktatónak kijavítnai a zárthelyi dolgozatot vagy leadást?
A ZH eredményét a ZH beadását követő nyolc napon belül kell az érintett hallgatók tudomására hozni. (TVSZ 127. § (1) c))
Ennek az oktatói kötelességnek az elmulasztásáról nem rendelkezik a szabályzat. Erre hivatkozva az oktatót fel lehet szólítani a 8 munkanap után, de egyéb előnyöket (pl.: zh újraírása) nem biztosít a hallgatóknak.

Lehetséges, hogy egy tárgyból nincsen pótbeadás?
Nem, a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések (=leadások) azon csoportja esetében, ahol ezt a tantárgykövetelmény kifejezetten nem zárja ki – szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett – késedelmesen beadható. (TVSZ 122. § (2))