BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Működés

ÜLÉSEK, ÜGYELET

A HK működésében sok állandó, hetente vagy akár 1-2 naponta visszatérő elem biztosítja a folyamatos információcserét és a döntések helyes előkészítését. A legfontosabb beszámolási és döntéshozó alkalom a minden hétfőn 19:00-tól a HK irodájában megtartott HK-ülés. Ezt az alkalmat az elnök vezeti le az alelnök(ök) segítségével, és minden képviselő beszámol az elmúlt egy hétben végzett munkájáról, továbbá közösen kiosztásra kerülnek a következő heti teendők. Azért is fontos esemény ez, mert a hét folyamán egy-egy képviselő csak a saját szakterületével foglalkozik, viszont ekkor mindenki véleményezheti, tanácsokkal láthatja el a másik munkáját is. A HK ülései nyitottak, bárki számára szabadon látogathatók.

A HK képviselői folyamatosan tartják a kapcsolatot az érdeklődő hallgatókkal e-mailben, ugyanakkor hatékonyabb lehet a személyes egyeztetés. Erre lehetőséget nyújt az iroda, pontosabban az ügyeleti időszak. A HK-soknak ugyanis hetente 2x2 óra ügyeletet kell vállalniuk hétfőtől-csütörtökig 10:00-14:00 között, pénteken 12:00-14:00 között, hogy a hallgatók az ügyeleti rend alapján személyesen is felkereshessék kérdéseikkel az illetékes képviselőket. Az aktuális ügyeleti rendet megtaláljátok a HK faliújságján és honlapunkon bal oldalt, a Kapcsolat menüpont alatt.

A beszámolás, feladatkiosztás és kapcsolattartás mellett folyamatos háttérmunka jellemzi még a Hallgatói Képviselet tevékenységét. Ez az esetek döntő többségében (hacsak nem egyéni projektekről van szó) bizottságok formájában történik. A bizottsági munkát három különböző típusú bizottságban végezzük:

 

BELSŐ BIZOTTSÁGOK

A belső bizottságokat általában az adott témával foglalkozó referens vagy felelős vezeti és a szakterület iránt érdeklődő, azzal foglalkozó HK-sok és néha meghívott vendégek vesznek részt benne. Egy-egy bizottság létszáma sosincs maximalizálva, érdeklődés alapján bármely képviselő bármelyiken részt vehet. A belső bizottságok nagyjából 1-1,5 órás közös gondolkodást, új ötletek megfogalmazását jelentik. Minden bizottsági ülésről készül egy emlékeztető, és a bizottságokon végzett munka a HK-sok ösztöndíjának elbírálásakor is szempont. A belső bizottságaink az alábbiak:

 1. BOB – Belső Oktatási Bizottság – itt teszik le az alapjait a HK oktatási kérdésekben tett állásfoglalásainak, vezetője az oktatási referens
 2. BPB – Belső Pályázati Bizottság – a pályázatok elveinek lefektetésére szolgáló bizottság, vezetője a pályázati referens
 3. BSZB – Belső Szociális Bizottság  –  a szociális ösztöndíjak, különböző juttatások elveinek lefektetésére szolgáló bizottság, vezetője a szociális referens
 4. BGB – Belső Gazdasági Bizottság – alapvetően a HK költségvetését, éves gazdasági programját véleményező bizottság, vezetője a gazdasági referens
 5. BKB – Belső Kollégiumi Bizottság – a kollégium és a kollégiumi élet fejlesztésével foglalkozó bizottság, vezetője a kollégiumi referens
 6. HAB – Hallgatóicsoport Bizottság – a szakkollégiumok és az öntevékeny körök fejlődéséért tevékenykedő bizottság, elnöke a hallgatóicsoport-felelős
 7. KommBiz – Kommunikációs Bizottság - a kommunikáció elveinek lefektetésére szolgáló bizottság, vezetője a kommunikációfelelős
 8. RB – Rendezvény Bizottság – a kari hallgatói közélet eseményeivel foglalkozó bizottság, vezetője a rendezvényfelelős.
 9. StratBiz – Stratégiai Bizottság – a HK szervezetét, hosszú távú céljait megfogalmazó bizottság, mely során a kötetlenebb gondolkodás a cél, ezért más, mint egy ülés, vezetője a HK elnöke
 10. UBi – Utánpótlás Bizottság – a HK és a kari közélet utánpótlásáért létrejött bizottság, vezetője a Senior Kör vezetője, a Gólyatanács elnöke vagy a HK elnöke témától függően

EGYETEMI/KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK

Az egyetemi bizottságokat az EHK hívja össze a különböző szakterületeknek megfelelően, és minden egyetemi bizottságnak az illetékes EHK-s a vezetője. Egy-egy bizottság tehát a nyolc kari HK szakértő HK-képviselőjéből és egy EHK-képviselőből áll. Ezen bizottságok célja a kari stratégiák összehangolása, a több karon felmerülő kérdések és problémák közös orvoslása és az egységes egyetemi célok megfogalmazása. Az egyetemi bizottságok céljai tehát hozzávetőlegesen megegyeznek kari párjaikkal, csak egyetemi szintűek. Az egyetemi bizottságok, melyekben a kari HK képviselői részt vesznek, az alábbiak:

 1. Elnöki Értekezlet - delegáltunk az elnök
 2. KOB – Külső Oktatási Bizottság - delegáltunk az oktatási referens
 3. KSZB - Külső Szociális Bizottság - delegáltunk a szociális referens
 4. KPB – Külső Pályázati Bizottság - delegáltunk a pályázati referens
 5. KGB – Külső Gazdasági Bizottság - delegáltunk a gazdasági referens
 6. KKB – Külső Kollégiumi Bizottság - delegáltunk a kollégiumi referens
 7. HSB – Hallgatói Sport Bizottság - delegáltunk a hallgatóicsoport-felelős

KARI BIZOTTSÁGOK

A kari bizottságok már más jellegű testületet és döntéshozatali folyamatot jelentenek, mint a belső vagy az egyetemi bizottságok. Míg utóbbiakon kizárólag a HÖK tagjai vesznek részt, ők hívják össze és vezetik le az üléseket, előbbi esetben mindig alapvetően oktatókból összeállított bizottságokról beszélhetünk. Az NFTV azonban meghatározza, hogy a kari döntéshozó-véleményező testületekben néhány kivétellel legalább 25%-os képviselettel kell rendelkeznie a hallgatóknak, hogy ők is képviselhessék saját álláspontjukat, így a Kar legfontosabb döntéshozó szerveiben is ülnek hallgatók. A HK az alábbi kari bizottságokba, testületekbe delegál tagokat:

 • Kari Tanács (KT)
  • célja: a Kar legfőbb döntéshozó testülete;
  • elnöke: dékán;
  • hallgató tagok: 25% - 9 fő (elnök + 8 fő);
 • Dékáni Tanács (DT)
  • célja: a dékán elsődleges tanácsadó testülete a kari vezetés tagjaiból;
  • elnöke: dékán;
  • hallgató tagok: 1 fő (elnök);
 • Kari Tanulmányi Bizottság (KTB)
  • célja: a Kar elsődleges döntéshozó testülete tanulmányi ügyekben;
  • elnöke: oktatási dékánhelyettes;
  • hallgató tagok: 50% - 3 fő (elnök + oktatási referens + 1 fő);
 • Kari Oktatási Bizottság – oktatási kérdésekben elöljáró bizottság, elnöke az oktatási dékánhelyettes, 8 tagjából 2 hallgató
 • Kari Gazdasági Bizottság – az éves kari költségvetés megalkotásakor fontos szerepet betöltő testület, elnöke a gazdasági dékánhelyettes, 6 tagja van, ebből 2 hallgató
 • Szakbizottságok – minden Karunkon indított szaknak (osztatlan, BSc, MSc) létezik egy Szakbizottsága, melynek tagjai elismert külsős szakemberek, kari oktatók és a HK elnöke, a bizottságok elnökei az adott szakok szakfelelősei
 • Egyéb bizottságok/munkacsoportok - számos alkalommal van szükség eseti bizottságok összehívására, ilyen például az osztatlan vagy a BSc képzések új Diplomaszabályzatának reformja, a képzési és kimeneti követelményeket felülvizsgáló bizottságok, stb., melyekben szintén legalább 25%-os aránnyal vesznek részt hallgatók.