BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kollégiumi ügyekkel foglalkozó hallgatók feladatkörei

Kollégiumi referens feladatkörei

 • kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatos ügyintézés
 • kapcsolattartás: Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal, kollégiumi gondnoksággal, hallgatókkal
 • gondnokok és kollégiumi mentorok munkájának koordinálása
 • kollégiumi élet szervezése
 • hallgatók kollégiummal kapcsolatos problémáinak megoldása, kérdéseik megválaszolása
 • ügyelet tartása a HK irodában
 • a kollégiumra vonatozó szabályzatok és a Bentlakási Megállapodás betartatása a kollégistákkal
 • Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) vezetése

Kollégiumi mentor feladatkörei

 • beköltözés és kiköltözés segítése
 • ügyelet tartása a kollégiumban
 • kapcsolattartás az illetékes Kari Hallgatói Képviselettel
 • folyamatos kapcsolattartás a Gondnoksággal
 • hallgatói célú helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
 • elsőéves hallgatók segítése
 • kari kollégiumi rendezvények segítése
 • a kollégium szobáiban lakók személyazonosságának ellenőrzése félévente kétszer
 • a kollégiumban zajló, kollégiumi rendezvények ideje alatt a kollégiumban a rend fenntartása, külső személy vagy szervezet által szervezett rendezvény esetén nem érintve a szervezőt terhelő felelősséget
 • az egyetemi rendes munkaidőn kívül utasításadási joga van a rend helyreállítása körében, mind a résztvevők mind a rendezvény szervezője felé, amennyiben annak tevékenysége, vagy mulasztása ezt indokolja
 • kollégiumi fejlesztések segítése