BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kreditátvitel és tárgyakkreditáció

Karunkon, az Egyetem többi karához hasonlóan a tárgyak akkreditációját a Kari Kreditátviteli Bizottság -továbbiakban KKB- végzi.
A helyettesítő ill. szabadon választható tantárgyak befogadtatásának rendjét illetve a Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendjét a 9/2008. sz. Rektori utasítás tartalmazza.

Figyelem! Ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a fent említett utasításban találhatóak a tantárgyak befogadtatásával kapcsolatos határidők, melyek betartása az akkreditáció elengedhetetlen feltétele.

Tárgybefogadtatással kapcsolatos kérvények

A tárgybefogadtatás kérvényezése teljes mértékben a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül működik, a kérvényeket az Ügyintézés/Kérvények alatt van lehetőség benyújtani.

Kérvények fajtái:

  • 024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni - Ezt a kérvényt kell beadni, amennyiben a következő félévben a hallgató olyan tárgyat kíván felvenni, melynek előkövetelménye az akkreditálandó tárgy
  • 024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni - Ezt a kérvényt akkor érdemes alkalmazni, amennyiben a következő félévben nincs olyan tárgy, amely felvétele megköveteli a tárgy akkreditációját
  • 025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén - Azon tárgyak esetében alkalmazott kérvény, amikor a hallgató egy korábban BME-n teljesített (azonos tárgykódú) tárgyat kíván beakkreditálni a képzésébe. Gyakorlatilag egy adminisztratív jellegű átvezetést igényel.

Tantárgybefogadtatás menete

A más intézmények vagy karok képzéséből (nem a 025 kérvény szerinti átvezetést igénylő) akkreditálandó tárgyaknál szükség van az illetékes tanszékek véleményére. Az eljárás gyorsítása érdekében a legjobb, ha a hallgató az illetékes tanszék oktatási felelősét vagy tanszékvezetőjét megkeresi, és az alábbi linken elérhető tárgyakkreditációs adatlapnak megfelelő írásos igazolást kér, melyet szkennelve csatol az elektronikus kérelemhez. Ez mindenképpen meggyorsítja a folyamatot.

Részképzésen (pl. Erasmus) teljesített kreditek akkreditációja

A hallgató részképzésen teljesített kreditjeinek akkreditációját a kreditigazolás megérkezését követően, annak leadásával kezdeményezheti. Amennyiben a hallgató jogviszonya a részképzést követő félévben megszűnik, azt jeleznie kell a Hallgatói Képviselet felé, hogy az ösztöndíj korrekció időben meg tudjon történni. Karunkon általában csak a szabadon választható tárgyként való befogadtatásra van lehetőség, a mintatanterv szerinti tárgy befogadtatására csak a tanszékkel, vagy tantárgyfelelőssel való egyeztetés esetén, bár ezek általában egyelőre egyedi esetek. Az akkreditációhoz a 049-es kérvényt kell leadni.

Figyelem: a részképzésen teljesített kreditek befogadtatása csak a teljesítés félévére történhet, erre figyeljetek a kérvény beadása során.

Tantárgybefogadásról bővebben az alábbi oldalon olvashattok: http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=4_1_7&pOpen=5