BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Vizsga, jegybeírás

006 - Jegyeltérés bejelentése

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ezt a kérvényt akkor kell leadni, ha a Neptunba beírt jegy eltér a tanszéki kommunikációs csatornákon közzétett eredményedtől. Ha több tantárgynál tapasztalható ez az eltérés, akkor minden egyes tantárgynál külön-külön kell benyújtani.

A kérvény elérhetősége: A kérvény a vizsgaidőszakot követő második naptól a második oktatási hét végéig adható be, a részképzésről visszatért hallgatók a részképzésben szerzett eredményeket igazoló dokumentumok beadása után 10 munkanapig jelezhetik a jegyeltérést. Folyamatosan elérhető kérvény.

Kérvény díja: Az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles.

Megjegyzés: 

 • Ez a kérvény nem jelent ösztöndíj-korrekciós kérelmet, ha ilyen szempontból fellebbezéssel szeretnél élni, akkor a 026-os (Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem) kérvényt kell kitöltened.

 • A Tanszékek a vizsgaidőszakot követő nap éjfélig írhatnak be eredményeket a Neptun tanulmányi rendszerbe. A határidőt követően a hallgatók díj fizetése ellenében élhetnek kifogással az adatkezelőnél. Tanulmányi eredmények szempontjából jogvesztő határidő az abszolutórium megszerzésének napja, ösztöndíj szempontjából a harmadik ösztöndíj kifizetést követő 15. munkanap.

 

013 - Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A kérvény benyújtásával, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően – legkésőbb a következő félév kezdetéig – tehet ún. halasztott vizsgát. 

 • A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. 

 • A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. 

 • A hallgató a vizsgára a Neptun rendszerben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon. 

 • A Tanszék által beállított egyedi vizsgajelentkezési időszak a Neptun Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg. 

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani. 

A kérvény elérhetősége: A kérvény a vizsgaidőszak utolsó két hetében adható be.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

 

052 - Vizsgáról távollét igazolása

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • A hallgató a vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. 

 • Az igazolás elutasítása esetén a kérvény 8 napon belül adható be.

A kérvény elérhetősége: A vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak végét követő 23 napig elérhető. 

Kérvény díja:  a kérvény nem díjköteles