BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Mi is az a kreditrendszer?

Ha nem ismered a kreditrendszert, de tanulmányaidat Egyetemünkön szeretnéd folytatni, előbb-utóbb úgyis meg kell ismerkedned vele. Itt egy kis ízelítő:

A kreditrendszer alkalmas a hallgató eredményesnek elismert tanulmányi munkamennyiségének mérésére, minősítésére, valamint az egyéni tanulmányi rend kialakításának megkönnyítésére. E rendszer bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az összes magyarországi felsőoktatási intézményben kötelező. Egy kredit megszerzéséhez elméletileg 30 tanulmányi munkaóra szükséges.

A mintatanterv szerint félévenként 30 kreditpontot kell szerezni. Osztatlan képzésen a diploma megszerzéséhez a tíz szemeszterből álló tanulmányok során 300 kreditpont összegyűjtése szükséges. A kreditpont megszerzésének feltétele a tárgyak követelményeinek teljesítése, így például zárthelyi- és vizsgadolgozatok legalább elégségesre való teljesítése, a házi feladatok, rajzok beadása stb. Egy-egy tantárgy általában több kreditpontot ér. Az oktatott anyag nehézségétől és ennek elsajátításához szükséges időtől – ill. a heti óraszámtól – függően lehet 2, 3, 4, 5, vagy akár több kredites tárgy is.

A 300 kreditpont 5%-ának megfelelő pontért, azaz 15 kreditért szabadon választható tárgyakat kell felvenni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ne csupán szakemberekké, hanem igazi értelmiségiekké váljunk. Ezen kereten belül a BME bármely karán meghirdetett tárgyat hallgathattok, ezáltal is szélesítve a látókörötöket.

A diploma megszerzéséhez a felvételit követően még nem egyenes az út! A bennmaradás feltétele is a megfelelő kreditpontszám elérése. A jelenleg érvényben lévő egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) értelmében, minden tavaszi félév végén ellenőrzik, hogy a hallgató megszerzett kreditjeinek száma meghaladja-e az utolsó két aktív félévben meghaladja e a 30 kreditet. Ha ez nem történik meg a hallgató átkerül költségtérítéses/önköltséges státuszba. Fontos megkötés, hogy a képzési idő kétszerese alatt, (Bsc képzésben 7 év alatt, osztatlan képzésben maximum 10 év alatt) mindenképpen meg kell szerezned a diplomát.

A tárgyak kreditpont alapján történő összehasonlítása segíti a karok, egyetemek közötti áthallgatást, és így válik lehetővé, hogy minden hallgató a neki megfelelő ütemben és tanulmányi utakon jusson el a szükséges 300 kreditpontig, így a diploma megszerzéséig.