BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Méltányosság

Hogyan tudom beadni a méltányossági kérelmet?

A 002 - Méltányossági kérelem c. Neptun kérvény segítségével.

Milyen esetben nem adhatok le méltányossági kérelmet?

Nincs helye méltányosságnak

  • átsorolás szabályai

  • a hallgatói jogviszony kötelező megszüntetésére vonatkozó rendelkezések

  • mintatantervben foglalt kötelezettségek teljesítése (=előtanulmányi rend betartása)

  • a határidőig történő bejelentkezés (aktív/passzív) elmulasztásának következményei

  • tanulmányi szabálytalanság elkövetőjével szembeni következmények

  • a sikeres záróvizsga javító célú ismételt teljesítésének tilalma

  • a sikertelen záróvizsga javítására vonatkozó előírások

alóli teljes vagy részleges felmentésre irányuló kérelmek esetében.