BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

A HK munkáját segítő testületek

A HK egyes feladatkörei igen sok erőforrást és befektetett munkát igényelnek, ezért az illetékes referensek/felelősök vezetésével létrejöttek olyan választott vagy nem választott testületek, melyek a HK munkáját segítik. Ezen testületek célja, hogy a tagok között szétosztva végezzék el az egyes területekre jutó munkát. Egy testület, a Hallgatói Szociális Bizottság tagjait a HÖK tagjai ugyanúgy megválasztják, mint a HK tagjait, a többi testületbe pedig általában egy pályázat során lehet jelentkezni.

HSZB - Hallgatói Szociális Bizottság

A HK mellett a HÖK másik választott testülete a Hallgatói Szociális Bizottság (HSzB), melynek tagjai ősszel a HK-val egy időben kerülnek megválasztása. A HSzB feladata a karon leadott Rendszeres szociális pályázatok elbírálása és a hallgatók segítése a pályázási folyamatban. A HSZB jelenleg 14 fős, elnöke a HK mindenkori szociális referense.

GT - Gólyatanács

A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett közéleti csoport. Korábban kifejezetten a HK utánpótlás nevelése volt a célja, mára a kari közélet iránt aktívan érdeklődő elsőévesek jelentkeznek és ismerik meg azt jobban, így később könnyebben válnak a részévé. Elnöke a Gólyatanács elnök, a HK tagja.

Senior Kör

A Senior kör egy fiatal kör, melynek célja az elsős hallgatók  segítése beilleszkedni az egye­temi életbe. Ez magában foglalja az ifjú építé­szek tanulmányi életének felügyeletét, segítését, illetve a közösségi életbe való bevezetését. Nagyon fontos, hogy mindenki számára megfele­lően kezdődjön meg a karrierje az Egyetemen, mivel ez egy teljesen más világ a gimnáziumhoz képest. Fontos, hogy legyenek olyan emberek, akikhez elsősként bizalommal tudtok fordulni, ők lesznek egy éven keresztül a seniorok. A kör tagjai első­sorban nyitott és segítőkész hallgatók, akik megfelelő rálátással rendelkeznek az összes olyan problémával kapcsolatban, amely felme­rülhet egy elsős életében. Vezetője a Senior Kör vezető, a HK tagja.

HGB - Hallgatói Gazdasági Bizottság

A Hallgatói Gazdasági Bizottságot 2015-ben alapította a Hallgatói Képviselet azzal a céllal, hogy új szakmai partnereket találjon a hallgatói rendezvények, öntevékeny csoportok, projektek és kezdeményezések támogatására. A Bizottság munkájának köszönhetően számos kölcsönösen eredményes kapcsolat alakult ki a kari hallgatók és a Képviselet, illetve támogatóink között. Rendszeres és kiemelt támogatóink közé tartoznak olyan neves vállalatok, mint a Graphisoft, a Velux, a Xella és a Zarges. Vezetője a Hallgatói Gazdasági Bizottság vezető, a HK tagja.

RCS - Rendezvény Csoport

A Rendezvény Csoport a kari közélet legfrissebb, 2017-ben alapított csoportja. Tagjai a  kari rendezvények szervezői és lebonyolítói. Az RCS tagjai közül kerülnek ki a nagyobb kari események és programsorozatok főszervezői, akik a többiek munkáját koordinálva kialakítják a rendezvény koncepcióját. A tagok előzetes szervezési és helyszíni lebonyolító, rendezési feladatokkal működnek közre. Vezetője a Rendezvény felelős, a HK tagja.

TAT - Tanácsadó Testület

A megváltozott jogszabályi körülmények miatt manapság már nem adódik lehetőség hosszú évekig koptatni az egyetemi padokat, mint régen, így a hosszú évek alatt megszerzett HK-s tudás könnyen elveszhetne. A Tanácsadó Testület azzal a céllal jött létre, hogy ezt a tudásvesztést megakadályozza azáltal, hogy a kiemelkedő munkát végzett korábbi HK-sokat ebbe a testületbe hívja össze. Tagjainak száma változó lehet, akiket minden Tisztújítás alkalmával kér fel a HK a HK-alumni, azaz a régi HK-sok táborából.