BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tárgyfelvétel

Mikor kezdődik a tárgyfelvétel?
Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak (eltérő rendelkezés hiányában) a vizsgaidőszakot követő harmadik munkanap 18:00 órakor kezdődik és a regisztrációs időszakot megelőző hét utolsó munkanapján 12:00 órakor ér véget. A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak az előzetes időszak kezdete előtt legkorábban tizenkét órával kezdődik és legkésőbb az előzetes időszak kezdete előtt egy órával érhet véget (TVSZ. 97. §). A pontos időbeli keretekről a KTH oldalán érdemes tájékozódni.
A tárgyfelvétel véglegesítési időszaka a regisztrációs időszak első napján 18:00-tól az utolsó nap 23:59-ig tart.

Kik vehetnek fel kedvezményesen tárgyakat, illetve milyen típusúakat?
A kedvezményes tárgyfelvétel első körére a 3,7-es halmozott súlyozott (=kumulált) tanulmányi átlagot elért hallgatók jogosultak, ekkor a kötelező és azon kötelezően választható tárgyakat lehet felvenni, melyeket más kari hallgatók az előtanulmányi rend miatt nem tudnak felvenni (KTH tájékoztatása alapján).
A második kör az OHV kérdőíveket kitöltött hallgatók számára elérhető (nem teljesített tárgy kérdőíve nem számít), ahol már minden tárgy felvétele lehetséges.

Ha betelnek a helyek egy kurzuson/csak várólistára kerülök, akkor nem biztos hogy fel tudom venni az elvileg kötelező tárgyamat?
Ajánljuk, hogy az ilyen jellegű problémával keresd fel az érintett tanszéket, tárgyfelelőst. A kötelező tárgyak felvételét a tanszékeknek mindenképpen biztosítania kell.

Nem találom valamely tárgyat a Neptunban, mi lehet a baj?
A Neptunban található Mintatanterv szerinti listázásnál sajnos előfordulhat, hogy nem dobja ki az összes szükséges tárgyat.
Tárgykód alapján és a következő szűrőkkel keresve általában ki lehet listázni bármely tárgyat:
Tárgytípus: Egyéb szabadon választható tárgyak és Mintatantervek: Szabadon válaszható tárgyak, illetve érdemes ellenőrizni, hogy megfelelő félév van-e kijelölve.

Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
Ha a tárgyak mintatanterv szerint egy félévre vannaak előírva a két kurzus időpontja semmiképp sem ütheti egymást, de igyekszünk azokat az eseteket is elkerülni, hogy két fontos (a tanulmányokban előrehaladást megnehezítő), bár különböző félévben indított tárgy kurzusai se essenek egy időpontra. Ilyenkor ezeket az ütközéseket jelezzük a Dékáni Hivatal felé, akik felelőssége innentől, hogy ezt sikerül-e elintézni. Szabadon választható tárgyak esetében az ütközésekkel nem áll módunkban foglalkozni.

Angol nyelven szeretnék felvenni kötelező tárgyakat, van rá lehetőség? Mi a teendőm?
Van rá lehetőség, a tárgy teljesítése után a 024 - Tárgyekvivalecia kérelemmel lehet elfogadtatni az idegen nyelven felvett tárgy kreditértékét. A tárgy felvétele előtt kérlek egyeztess az adott oktatóval, hogy van-e erre kapacitás.

Felvehetem más kar tárgyait?
Igen, van rá lehetőség, amennyiben a tárgy előkövetelményének eleget teszel. (TVSZ. 27. § (1)) Ezek a tárgyak szabadon választható tárgynak számítanak.

Utólagosan tárgy leadására/felvételére van lehetőség?
Igen, a második oktatási hét első napjáig, a 018 - Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁS) és 019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁS) kérvények leadásával. Utóbbi esetében 5.500 Ft különeljárási díjat írnak ki kurzusonként. (TJSZ 2. sz. melléklet 1. § (1) k))
Nem saját hibás kérvényt a következő esetekben adhatsz be:

-        a tantárgy felvételére a mintatanterv szerint jogosult lennél, de a tanulmányi rendszer nem engedélyezi a tárgy felvételét (vagy tévesen törölték a korábbi tárgyfelvételt),

-        a tárgyat az előző képzéseden teljesítetted, jelenlegi képzéseden nem elismertetni szeretnéd, hanem felvenni

-        a kurzus időpont megváltozott, ezért kell leadnod a tárgyat (pl. ütközik egy másik felvett tárggyal),

-        a specializáció késői bejegyzése miatt nem tudtad felvenni a specializációs tárgyat,

-        más kar tárgyát szeretnéd felvenni

-        egyéb

A kérvényben be tudod jelölni, hogy nem saját hibás elutásítása esetén saját hibás módon is szeretnéd-e kérni a tárgy felvételét/törlését.

A kérvény mellékleteként csatolandó az itt található oktatói hozzájárulás is, amely minden esetben ajánlott, de a harmadik oktatási héttől kezdődően kötelező.

Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására?
Van rá lehetőség (vizsgakurzus esetében is ugyanígy), a 008 - Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal a képzésen már teljesített tárgyból kérvény leadásával. (TVSZ. 100. §) A kérelem díja 4500 Ft.
Legfeljebb a képzés elvégzéséhez szükséges kreditmennyiség 10%-áig vehetsz fel tantárgyakat javító szándékkal. Ez BSc képzésen 21 kreditnyi, osztatlan képzésen 30 kreditnyi tantárgyat jelent. Egy tantárgyat csak egyszer javíthatsz. (TVSZ 100. § (6))

Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
A súlyozott tanulmányi átlagba igen, a többi átlag számításakor azonban nem vehető figyelembe. Így például a tanulmányi ösztöndíj osztásakor vagy a kollégiumi férőhelyek osztásakor nem számítanak ezek a tárgyak (TVSZ. 100. § (5))

Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
A nappali munkarendű alapképzési és osztatlan szakon két különböző Testnevelés tantárgy kurzusának teljesítése kritériumkövetelmény. (TVSZ 107. § (1)) Tehát az abszolutórium megszerzéséig kötelező elvégezni.

Ha felvettem egy tárgyat, de mégsem fogom teljesíteni és a következő félévekben sem szeretném felvenni újra, akkor kell érte fizetnem?
Nem, csupán a 2012. szeptember 1-je előtt beiratkozott hallgatóknak kell fizetniük a felvett, de nem teljesített tantárgyak esetén. A 2012-től beiratkozott hallgatóknak a kurzus újrafelvétele után kell fizetniük 4.500 Ft-ot kurzusonként. (TJSZ 2. sz. melléklet 1. § b))

Hány alkalommal vehetek fel egy tárgyat?
Ugyanazon tárgy (szigorlati tárgyak is) felvételére maximum 6 alkalommal van lehetőség, amennyiben hatodjára sem teljesíted a tárgyat, elbocsátásra kerülsz. (TVSZ 64. § (1) c))