BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Homogén Hallgatói Csoport

A Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23.§ alapján a hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékeléséhez a hallgatókat homogén hallgatói csoportokba kell sorolni. A besorolás egy adott félévre szól.
A homogén hallgatói csoportok kialakításakor törekedni kell arra, hogy azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján szerzett tanulmányi eredményeket mérjenek össze.

Homogén hallgatói csoportok kialakíthatóak szakonként, évfolyamonként, specializációnként, szakirányonként, mellékspecializációnként, műveltségterületenként, modulonként, ismeretkörönként, ágazatonként, egyéb önálló tantervi egységenként vagy adott kredit mennyiséget teljesített csoportonként, illetve ezek kombinációjaként.
Az így kialakított homogén hallgatói csoportokban a Tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók minimális létszáma 5 fő.

A homogén hallgatói csoportok kialakításának módját a Kari Hallgatói Képviselet határozza meg a Kari Tanulmányi Bizottsággal egyetértésben, és ezeket kötelesek a Képviselet honlapján nyilvánosságra hozni az adott félévet megelőző szorgalmi időszak kezdetéig.