BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Campus Mundi külföldi részképzés

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

 • a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján; vagy

 • freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Pályázható időtartam:

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el.

A fogadó egyetem kiválasztása:

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

 • A küldő felsőoktatási intézmény közzéteszi az Erasmus+ program vagy más kétoldalú szerződés keretében együttműködő felsőoktatási intézmények listáját a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, kutatási területek, az oktatás nyelve, valamint létszámok megjelölésével, a pályázó hallgatók pedig a saját képzési területüknek, képzési szintjüknek és nyelvtudásuknak megfelelő partnerintézményekből választhatnak.

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 • Külföldi részképzés teljesíthető vendéghallgatói jogviszonyban is (freemover státusz), ez esetben a pályázó szabadon kereshet külföldi fogadó egyetemet, ahol a tanulmányaihoz kötődő kurzusokat teljesíthet. Bármely Európai vagy Európán kívüli felsőoktatási intézményben teljesíthető egy félév vagy trimeszter, amennyiben a pályázó a külföldi Egyetemtől fogadónyilatkozatot (Letter of Acceptance) kap, a kiutazást a küldő felsőoktatási intézmény támogatja és a külföldön teljesített kurzusokat, krediteket beszámítja itthoni tanulmányaiba.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

 • alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktori képzésben legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;

 • alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);

 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;

 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

 • Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;

 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Az elnyerhető támogatás összege: 

Az elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, ami elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek

 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

 • útiköltség támogatás: a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén igényelhető

A pályázat benyújtása:

Útmutató a pályázat benyújtásához itt tölthető le.

A pályázat véglegesítésének a határideje:

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt.

 • 2019/2020. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2020. március 30-ig.

  • A 2019/20-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás itt tölthető le.

 Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.