BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Dékáni köszöntő

Kedves Kollégák!

Az Építészmérnöki Kar Tanácsa 2022-ben döntött az osztatlan képzés megújításáról. Óriási „kis” lépés volt a Kar életében, 7 eltérő szemszögből lehet megismerni az építészmérnöki hivatást. Az első 6 félév egységes alapot ad arra, hogy a 7 műhely növelje a hallgatók érdeklődésének megfelelően a képzés mélységeit. A Kar oktatói gárdája óriási erővel vágott neki a kísérletnek. Most már látható, hogy mind az oktatók, mind a hallgatók nagyon örülnek ennek a változásnak.


A világ mellettünk folyamatosan változik, a képzést ezért tovább kell finomítanunk, hogy állandóan tudjunk reagálni a körülöttünk zajló gyors és nagy erejű változásokra. A BME Építészmérnöki Kar a legtöbb mutató szerint hazánk egyik legsikeresebb és legfontosabb építészképző felsőoktatási intézménye ezért különös felelősség számunkra minden változás. Reméljük, hogy a Kar ezekkel a lépésekkel inspiratív és vonzó lesz a következő generációk számára, olyan hely, amely alkotásra, kísérletezésre, innovációra ösztönöz minket, az itt dolgozó oktatókat/ kutatókat, és ötleteik megvalósítására bátorítja a hallgatókat, a fenntarthatóság és a klímatudatosság alapelvei meghatározóvá válnak.


A Kar megújulásának érdekében meghozott döntés elsődleges célja a specializációs kínálat, azaz a
specializációk sokszínűségének és a tantárgyak sokféleségének átalakítása és növelése volt. A hallgatók, és az oktatók érdeklődésüknek megfelelő irányba tudták kiterjeszteni tevékenységüket, illetve az oktatók/tanszékek/tanszéki szövetségek a Karral szemben támasztott külső igényekre és saját tudományos és kutatási eredményeikre reagálva kínáltak összefüggő ismereteket adó tanterveket.

 

A 7-10. félévek munkáját ilyen módon újjászervezve lehetővé vált a Komplex és Diplomatervezés mellett, illetve azokkal együtt, az új specializációk által összefogott, kötelezően választható tárgyakból kialakított tantárgycsoportok indítása. A változások első körében a magyar és angol nyelvű osztatlan képzéseken 6 magyar és 1 angol nyelvű specializációs tanterv kialakítása történt meg.


A Kari Hallgatói Képviselettel szoros együttműködésben mutatja be jelen anyag a specializációk részleteit. A specializációkra a 2024/25-ös tanévre 2024. június 29. és július 8. közötti időszakban lehet majd jelentkezni. A meghirdetési időszakban (június 12. és július 7. között) a Tanszékek több ismertetést tartanak. A HK segít abban, hogy a választáshoz szükséges valamennyi információ a hallgatók rendelkezésére álljon, és minden felmerülő kérdésre meglegyen a válasz. Az információk egyidejűleg a kari és a hallgatói média felületeken is megjelennek. A legfontosabb kialakítási szabályok, a Képzési Program és a mintatantervek itt találhatók (epitesz.bme.hu). Az egyes specializációs tantervi egységek bemutatása ebben az anyagban is megtalálható.


A specializáció kapcsán még egy jelentős változásra kell felhívni a figyelmet, a szigorlatok megváltozott rendjére. A specializációs képzési programban a korábbi szigorlati rendszer helyett 5 + 1 szigorlat (tervezés, építészet- történet, szilárdságtan, épületszerkezettan, építéstechnológia és építésmenedzsment és egy specializációs szigorlat) lesz kötelező minden hallgató számára. A szigorlatok pontos neve, helye a mintatantervben került rögzítésre, és a vizsgarend ezeknek a változásoknak megfelelően alakult át.

 

A Kar több éves elemzés, egyeztetés és vitasorozat után tette meg ezeket a lépéseket, hogy a szélesebb
specializációs kínálat jobban fedésbe kerüljön a külső szakmai elvárásokkal és belső hallgatói igényekkel. A
kialakuló új tárgyak, tárgycsoportok létrehozása a kor igényeinek való megfelelést szolgálja, a fejlődés és az
önfejlesztés lehetőségeit foglalja magában az építészmérnöki szakma egységének megtartása mellett. Őszintén kívánom, hogy mindenkinek a javára szolgál az specializációs rendszer. Éljünk a választás szabadságával, és használjuk ki a kialakult lehetőségeket!

 

prof. Dr. Alföldi György DLA

dékán