BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Oktatási szabályzatok

Diplomaszabályzatok

Alább találhatók karunk képzéseinek Diplomaszabályzatai. Ezekben olvashatók a diplomatervezés tantárgyak követelményei, a diplomafélév-, zárószigorlatok-, valamint a diplomavédés menete, a diplomatervezéssel összefüggő bizottságok összetétele.

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a BME-vel hallgatói jogviszonyban álló, osztatlan, valamint alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, részidős képzésben továbbá doktori képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2006. szeptember 1. után megkezdett hallgatók tanulmányi- és vizsgaügyeire terjed ki. Azaz ebben megtalálhattok minden tanulmányaitokkal kapcsolatos szabályozást.

TVSZ kisokosok

12/2013 (VI. 24.) számú Rektori Utasítás az oktatás szervezéséről (Tanulmányi ügyrend)

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata végrehajtási utasításaként kiadott rektori utasítás, amely TVSZ-ben található szabályozásokat pontosítja, illetve azok végrehajtásáról rendelkezi (amennyiben azok nincsenek részletezve a TVSZ-ben).

17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól

A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendő szolgáltatási díjakról és az azokkal kapcsolatos kedvezményekről "17/2009 (08.29) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól" nyilatkozik. Az utasítás a 2009/10-es tanév őszi félévétől meghirdetett 0 kredit értékű nyelvi kurzusokra vonatkozik.

Kari Felvételi Szabályzat

A BME Építészmérnöki karának felvételi szabályzata.

Különeljárási díjak - összefoglaló táblázat

1/2012. sz. Dékáni Utasítás - A komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről

A dékáni utasítás a komplex tantárgyak meghirdetésének rendjéről, illetve a hallgatók jelentkezési rendjéről rendelkezik.

A külföldi, Erasmus részképzésben résztvevő magyar hallgatók tantárgy- és kreditelfogadási szabályzata