BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Kari BME ösztöndíj

A Kari BME ösztöndíj a Térítési és Juttatási Szabályzat 32.§ alapján az Építész HK által kiírt ösztöndíj pályázat azon hallgatók számára, akik a mintatantervben meghatározott követelményeken felül jelentős egyéb szakmai és/vagy tudományos munkát végeznek az adott félévben. A pályázásra azon hallgatók jogosultak, akik többek közt a kiírást megelőző félévben minimum 20 kreditet teljesítettek és tanulmányi átlaguk legalább 3,00 volt; ezen felül kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy tudományos tevékenységet folytattak. A jogosult hallgatókra vonatkozó részletes leírást mindig az aktuális pályázati hirdetmény tartalmazza.

A pályázás a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (MŰEPER) keresztül az ÉPK - Kari BME ösztöndíj típusú pályázat leadásával lehetséges, ezt követően személyesen is be kell mutatni a szükséges papírokat. A leadandó dokumentumok listáját mindig a pályázati hirdetményhez tartozó melléklet tartalmazza. A pályázatokat a hirdetményben megtalálható pontozási elvek alapján az Építész HK bírálja el.

A pályázatra kapható pontok a tanulmányi eredményből, a szakmai/tudományos tevékenységből és az idegennyelv-ismeretből tevődnek össze. Tanulmányi eredmény alapján akkor jár pont, ha az elmúlt félév súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,7-t. A szakmai/tudományos tevékenység értékelése során az alábbi főbb kategóriák kerültek megállapítása: nemzetközi/idegennyelvű, országos vagy kari tervpályázat/ötletpályázat/szakmai verseny, országos vagy kari TDK, szakmai/tudományos egyesületben végzett munka, publikáció, előadás tartása,, illetve egyéb szakmai/tudományos teljesítmény. Az előbbi kategóriában első sorban az elért helyezéstől és az adott pályamunkában résztvevők számától függ a megítélt pontszám. A részletes pontszámok és kategóriánkénti bontás a hirdetménybenolvasható. Végül az idegennyelv-ismeret a pályázat kiírását megelőző félévben szerzett nyelvvizsga kategóriájától függ.

 

Eredmények


2022/23 őszi félév
Hirdetmény
Adatkezelési tájékoztató


2021/22 tavaszi félév

Hirdetmény
Pályázati adatlap
Adatkezelési tájékoztató
Előzetes eredmény
Végleges eredmény

2021/22 őszi félév
Hirdetmény
Adatkezelési tájékoztató
Előzetes eredmény


2020/21 tavaszi félév
Hirdetmény
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2020/21 tavasz

2020/21 őszi félév
Hirdetmény
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2020/21 ősz


2019/20 tavaszi félév
Hirdetmény
Adatvédelmi tájékoztató
Eredmény - 2019/20 tavasz

2019/20 őszi félév
Hirdetmény
Eredmény - 2019/20 ősz


2018/19 tavaszi félév
Hirdetmény
Pályázati adatlap
Előzetes eredmény
Eredmény - 2018/19 tavasz

2018/19 őszi félév
Hirdetmény 
Pályázati adatlap 
​Eredmény - 2018/19 ősz


2017/18 tavaszi félév
Hirdetmény 
Pályázati adatlap 
​Eredmény - 2017/18 tavasz

2017/18 őszi félév
Hirdetmény 
Adatvédelmi tájékoztató
Pályázati adatlap 
Eredmény - 2017/18 ősz


2016/17 tavaszi félév
Hirdetmény 
Eredmény - 2016/17 tavasz

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény 
Melléklet 
Eredmény - 2016/17 - ősz