BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra minden aktív hallgatói jogviszonyú, legalább egy teljesített félévvel rendelkező, állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató jogosult az utolsó aktív féléves tanulmányi eredményei alapján. Az elbírálás automatikus, így pályázni erre az ösztöndíjra nem kell.

A Tanulmányi ösztöndíj havi rendszerességgel kerül kiutalásra és egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónapra) adható. Ösztöndíjban az arra jogosult hallgatók maximum 50%-a részesülhet.

Az ösztöndíj meghatározási módját a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, Karunkon az ún. kreditindexet használjuk, amely a következőképpen számítható: (Össz(teljesített kredit*érdemjegy))/30.

 

A Tanulmányi ösztöndíj osztása során a Kar hallgatóit homogén hallgatói csoportokba kell sorolni, amely a 2021/22-es tanév tavaszi félévében a következőképpen történik:

  1. HHCS: Specializáción nem lévő osztatlan képzésen résztvevő, valamint a BSc képzésen részt vevő hallgatók;

  2. HHCS: Tervezői specializáción lévő osztatlan képzésen részt vevő hallgatók, valamint Építészeti tervezés és belsőépítészet specializáción MSc képzésen részt vevő hallgatók, illetve Várostervezés és főépítész specializáción lévő MSc képzésen részt vevő hallgatók;

  3. HHCS: Szerkezeti specializáción lévő osztatlan képzésen részt vevő hallgatók, valamint Tartószerkezeti specializáción MSc képzésen részt vevő hallgatók, Épületszerkezeti specializáción MSc képzésen részt vevő hallgatók, illetve Ingatlanfejlesztés és épületüzemeltetés specializáción lévő MSc képzésen részt vevő hallgatók;

  4. HHCS: MSc képzésen részt vevő, második aktív félévüket megkezdő hallgatók;

 

Az 1., 2., és 3. és 4. HHCS-ba történő besorolásokat aszerint kell végrehajtani, hogy a hallgatók minden esetben azon csoportokban kerüljenek értékelésre, amelyben a tanulmányi eredményük teljesítésére sor került.

Az első alkalommal első félévüket megkezdő BSc és osztatlan képzésen részt vevő hallgatók Tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhetnek.

Az 1., 2., és 3. és 4. HHCS-ban a Tanulmányi ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik.

A más felsőoktatási intézményből, külföldi részképzésből visszatérő hallgatók, illetve más felsőoktatási formából nappali tagozatra átvett hallgatók Tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhetnek.

Az Egyetemen belül más karról átvett hallgatók esetében a Tanulmányi ösztöndíj osztása azon kar osztási elvei alapján történik, amelyen a hallgató legutóbbi aktív félévének tanulmányi teljesítményét nyújtotta, egyeztetve az illetékes Kari Hallgatói Képviselettel.

Az újrafelvételizett hallgatók az újrafelvétel előtti képzésük alapján, azon homogén hallgatói csoportban kerülnek értékelésre, amelyben a legutóbbi aktív félévükben nyújtott tanulmányi eredményük teljesítésére sor került.

A Karon belül más szakról átvett hallgatók azon homogén hallgatói csoportokban kerülnek értékelésre, amelyen a legutóbbi aktív félévükben nyújtott tanulmányi eredményük teljesítésére sor került.

A szünetelő hallgatói jogviszonyát újra aktívvá tevő hallgató esetében – aki nem az első aktív félévét kezdi meg valamely mesterképzésen – a Tanulmányi ösztöndíj a legutóbbi aktív félévben teljesített tanulmányi eredmény alapján kerül megállapításra úgy, hogy a hallgató ezen utolsó aktív féléve alapján legyen HHCS-be sorolva.

Eredmények

2024/25 - őszi félév
Határozat az osztási elvekről


2023/24 - tavaszi félév
Határozat az osztási elvekről
Eredmények - 2023/24 - tavaszi félév

2023/24 - őszi félév
Határozat az osztási elvekről
Eredmények - 2023/24 - őszi félév


2022/23 - tavaszi félév
Határozat a osztási elvekről
Eredmények - 2022/23 - tavaszi félév

2022/23 - őszi félév
Határozat a osztási elvekről
Eredmények - 2022/23 - őszi félév


2021/22 - tavaszi félév
Határozat a osztási elvekről
Határozat a osztási elvekről - módosítás
Eredmények - 2021/22 - tavaszi félév

2021/22 - őszi félév 
Határozat az osztási elvekről
Eredmények - 2021/22 - őszi félév
Eredmények - 2021/22 - őszi félév - újraosztás


2020/21 - tavaszi félév
Határozat az osztási elvekről
Eredmények - 2020/21 - tavaszi félév

2020/21 - őszi félév
Határozat az osztási elvekről
Eredmények - 2020/21 - őszi félév


2019/20 - tavaszi félév
Határozat az osztási elvekről
Hirdetmény és eredmény - 2019/20 - tavaszi félév

2019/20 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2019/20 - őszi félév
Tárgyadatok - 2019/20 - őszi félév
KTB döntés a súlyszámmódosításról
Dékáni határozat az osztási elvekről

Teljesítményindex számításhoz táblázat hhh


2018/19 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - tavaszi félév
Tárgyadatok - 2018/19 - tavaszi félév
KTB döntés a súlyszámmódosításról
Dékáni határozat az osztási elvekrő

2018/19 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2018/19 - őszi félév
Tárgyadatok - 2018/19 - őszi félév
KTB döntés a súlyszámmódosításról
Dékáni határozat az osztási elvekről


2017/18 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - tavaszi félév
Tárgyadatok - 2017/18 - tavaszi félév
KTB döntés a súlyszámmódosításról
Dékáni határozat az osztási elvekről

2017/18 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2017/18 - őszi félév
Tárgyadatok - 2017/18 - őszi félév


2016/17 - tavaszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - tavaszi félév
Tárgyadatok - 2016/17 - tavaszi félév
Módosított súlyszámok - 2016/17 - tavaszi félév

2016/17 - őszi félév
Hirdetmény és eredmény - 2016/17 - őszi félév
Tárgyadatok - 2016/17 - őszi félév
Módosított súlyszámok - 2016/17 - őszi félév
Kiegészítés 2016/17 - őszi félév


2015/16 - tavaszi félév

Hirdetmény és eredmény - 2015/16 - tavaszi félév
Tárgyadatok - 2015/16 - tavaszi félév
Módosított súlyszámok - 2015/16 - tavaszi félév