BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Campus Mundi szakmai gyakorlat

A programról:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk ideje alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban1 vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Pályázat időtartama:

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama legfeljebb 3 hónap lehet (az utazási napokon kívül).
Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat során sikeresen megszerez 15 ECTS kreditet

Megpályázható országok:

Célországok: 

 •  Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna 200 000 Ft/hó  

 • Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország 210 000 Ft/hó 

 •  Magas megélhetési költségű országok: Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország 220 000 Ft/hó 

 • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

 

Szakmai gyakorlat helyszíne:

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

 • uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista a https://ec.europa.eu/info/about-european-union_en honlapon érhető el);

 • uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt).

Szakmai gyakorlati fogadó hely kereséséhez ajánljuk https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet -oldalunkat.

 

Általános részvételi feltételek:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:  

 • alap-, mester-, osztatlan-, és doktori képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;  

 • a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);  

 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét. 

A külföldi szakmai gyakorlatot passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani). Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat. 

 

A szakmai gyakorlat pályázat benyújtásának menete:

Szakmai gyakorlatra, freemover részképzésre az alábbiak szerint lehet pályázatot benyújtani: 

 1. Töltse ki a pályázati felületként szolgáló kérdőívet: 

 • 2018/2019. tanévi kiutazók pályázati felülete: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/891842?lang=hu 

 • 2019/2020. tanévi kiutazók pályázati felülete: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/126636?lang=hu 

Végül kattintson az „Elküldöm” gombra. 

2. A pályázati dokumentumok mindegyikét hiánytalanul küldje el a campusmundi@tpf.hu e-mail-címre, EGY levélben, lehetőleg a KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉNEK NAPJÁN: 

 • Pályázati adatlap 

 • Tanulmányi igazolás

 • Fogadólevél – kizárólag szakmai gyakorlat és freemover részképzés* esetén! 

 • Motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv 

 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás 

 • Nyelvtudást igazoló dokumentum 

 • Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén) 

 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén) 

 

Kiegészítő pályázati lehetőségek:

 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek

 • útiköltség támogatás: a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás esetén igényelhető