BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Hallgatói jogviszony

031 - Utólagos passzív félév kérése

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ha valamilyen rendkívüli indok miatt úgy gondoljuk, hogy az aktuális félévet passzívon szeretnénk végezni és már elmúlt a bejelentkezési határidő.

 • Rendkívüli esetnek számító indokok: pl. szülés, baleset, betegség, egyéb váratlan ok, ha tanulmányi kötelezettségeidnek előre nem látható, önhibádon kívül álló ok miatt nem tudsz eleget tenni

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • születés esetén születési anyakönyvi kivonatot

 • hozzátartozó halála esetén halotti bizonyítványt,

 • egészségügyi indok miatt szakorvosi igazolást,

 • eltartó munkahelyének elvesztése esetén Munkaügyi Központ által kiállított igazolást, vagy a munkaviszony megszűnését igazoló dokumentumot.

Ezek hiányában a kérvény elutasításra kerül.

A kérvény elérhetősége: Az első oktatási hét első napjától a félév utolsó napjáig (= a vizsgaidőszak utolsó napjáig) adható be, tavaszi félévben 03.15-től, őszi félévben 10.15-től csak rendkívüli esetben.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: 

 • Nappali tagozatos hallgató esetén munkára való hivatkozás nem fogadható el utólagos passzív kérelem indokaként.

 • Az igazolásokhoz segítséget nyújthatnak a MŰEPER rendszerben található Igazolásminták.

 • A kérvény elfogadása esetén az adott félévre érvényesített diákigazolványt a KTH-ban le kell adni, mindazokon a helyeken be kell jelenteni a passzív hallgatói jogviszonyt, ahová a hallgató az aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást eljuttatott. Az egyetem által az adott félévre folyósított juttatásokat vissza kell fizetni. Az adott félévre felvett tantárgyak törlésre kerülnek.

032 - Elbocsátás saját kérésre

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ha átjelentkezés, vagy saját döntés miatt elbocsátásunkat szeretnénk kérni az egyetemről.

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 • A kérvénynél szükséges megadni, hogy eddig mennyi megkezdett félévünk volt államilag támogatott képzésen, illetve költségtérítésesen egyaránt. Megkezdett félévnek számít, ha legalább 30 nap eltelt a félévkezdéstől. 

 • Végül meg kell adni, hogy van-e tartozásunk az egyetem felé.

 

A kérvény elérhetősége: A hallgatói jogviszony alatt akkor adható be, ha nem áll fenn a hallgatói jogviszony BME által egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetése.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

Megjegyzés: Amennyiben azért kérelmezed a hallgatói jogviszony megszüntetését, mert átvételi eljárás alapján átvételt nyertél másik felsőoktatási intézménybe, a kérvényhez mellékelni szükséges az átvételi határozat szkennelt példányát. 

A saját kérésre történő (nem átvétel miatti) elbocsátás esetén a bejelentés dátumával, vagyis a kérvény leadásának napján szűnik meg a hallgatói jogviszony a BME-vel. 

036B - Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Ha a maximális passzív féléveken felül valamilyen rendkívüli indok miatt további passzív féléveket szeretnénk igényelni.

 • Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be a hallgató, további maximum két passzív félévet a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: KTB) engedélyezheti.

A kérvény elérhetősége: A félévzárás időszakában nyitják meg a kérvényt, és a következő félév regisztrációs hetének végéig van nyitva.

Kérvény díja: a kérvény nem díjköteles

100 - Beiratkozási kérelem

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Minden felvett vagy átvett hallgató a kérvény leadásával tud beiratkozni az egyetemre

Milyen dokumentumokat szükséges feltölteni?

 •  Az Információ/Általános nyomtatványok felületről tölthető le a beiratkozási lap és (amennyiben önköltséges képzésre vettek fel), a képzési szerződés. A PDF dokumentumot elektronikusan hitelesíteni kell.

 

A kérvény elérhetősége: A kérvény augusztus elejétől a szorgalmi időszak első hetének végéig adható be. A pontos információkért kövesd mindig a KTH aktuális körleveleit!

Kérvény díja: Amennyiben nem adod le a kérvényt regisztrációs hét végéig, ezután a TVSZ alapján már csak 5.500 Ft különeljárási díj

befizetése után iratkozhatsz be. A különeljárási díjat a kérvény beadása után a KTH írja ki.

Első lépések:

 • Ellenőrizd személyes adataidat a Neptun rendszerben a Saját adatok/Személyes adatok felületen, és amennyiben nem adtad még meg, az Adatmódosítás gombra kattintva pótold a TAJ számod és az adóazonosító jeled. A bankszámlaszám megadása is szükséges, amely a Pénzügyek/Beállítások felületen adható meg.

 • Az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen jelentkezhetsz be (aktív vagy passzív státusszal) az aktuális félévre. Aktív státus esetén a megfelelő finanszírozási forma kiválasztása is szükséges lehet.

 •  Hitelesítsd elektronikusan a PDF dokumentumot az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás segítségével a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon, és mentsd le a hitelesített fájlt a saját gépedre. A nyomtatványt kizárólag a hallgató hitelesítheti, meghatalmazott nem. Az AVDH szolgáltatás használatához ügyfélkapus regisztráció megléte szükséges.

 • Indítsd el a Neptunban a „100 Beiratkozási kérelem” kérvényt, és töltsd fel a hitelesített beiratkozási lapot (önköltségeseknél a képzési szerződést) a kérvényhez, majd add le a kérvényt.

 • A kérvény leadása után a személyes ügyintéződ ellenőrizni fogja a beadott kérvényed. Amennyiben (a felvételi eljárásban figyelembe vett, de nem közhiteles, vagy a BME számára korábban még nem bemutatott) személyesen bemutatandó dokumentumod van (erről Neptun üzenetben is értesít a KTH), a regisztrációs héten szükséges lesz személyesen annak bemutatása, és másolatának leadása a KTH-ban, az R épület földszinti aulájában. Amennyiben nincs ilyen dokumentumod, nem szükséges személyesen megjelenned a KTH-ban.

 

102 - Kérvény félév utólagos aktiválására

Milyen esetben adható le a kérvény?

 • Amennyiben a hallgató bármilyen indok miatt passzív félévre került (pl. fizetési hátralék miatt), a kérvény segítségével a félév elején szolgáltatási díj ellenében utólagosan aktiváltathatja a félévét.

A kérvény elérhetősége: a szorgalmi időszak (regisztrációs hetet követő időszak) első hetének első napjától a második hetének első napjáig tart.

Kérvény díja: A kérvény leadását követően 1200 Ft szolgáltatási díj a leadás dátumával kiírásra kerül a Neptun Pénzügyek/Befizetések felületén. A kérvény a szolgáltatási díj befizetését követően kerül ügyintézőhöz, és lesz ügyintézés alatti státuszú.