BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

HÖK rendszer

Mi az a HÖK?

A BME Építészmérnöki Karának Hallgatói Önkormányzata a Kar valamennyi beiratkozott hallgatójának érdekvédelmi szervezete. Ennek tagja minden aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, képzési formától függetlenül.

Közvetlenül választott testületek

Közvetlenül választottnak nevezzük azokat a testületeket, melyek a HÖK összes tagjának szavazatai alapján alakulnak meg.

A Hallgatói  Képviselet (HK) a Hallgatói Önkormányzat  (HÖK) vezető testülete. A legtöbb másik egyetemen magát ezt a csoportot hívják HÖK-nek. A HK-nak tagja lehet minden, a Karra beiratkozott hallgató, aki a Tiszújításon jelentkezik. Feladatköre a Diákönkormányzatokéhoz hasonló. A BME mind a 8 Kara külön kari Hallgatói Képviselettel rendelkezik.

A választásokra az építész karon minden tanév őszi félévében, legkésőbb október végéig kerül sor.

Másik ilyen választott testület a Hallgatói Szociális Bizottság (HSZB), melynek tagjai a HK-val egy időben kerülnek megválasztása, ők foglalkoznak a szociális pályázatok elbírálásával.

Hallgatói Képviselet

Felépítése: A HK-nak összesen 14 választott tagja van, ebből 13 képviselő és 1 elnök. 

Az aktuális képviselőket és elérhetőségeiket megtalálhatjátok ezen az oldalon.

Hivatása: A HK hivatása a kari hallgatók oktatással, szakmával, kultúrával, közösségépítéssel és kikapcsolódással kapcsolatos tevékenységének összehangolása, a különböző érdekek ütköztetése és ezáltal a hallgatók számára lehető legkedvezőbb tanulási és kulturális feltételek megteremtése  az Egyetem keretei között.

Tevékenysége: A HK törvények által előírt kötelezettségein (oktatás kontrollja, kollégiumi férőhely osztása, ösztöndíj osztása) túl részt vesz a Kar életének szervezésében. Elsődleges feladata az oktatás minőségének és korrektségének fenntartása, javítása. Munkájával elősegíti az oktatás hallgatók számára legkedvezőbb megvalósulását, a  a számonkérések időpontjáról történő tanszékek közti egyeztetéstől kezdve a Kar hosszú távú oktatási stratégiájának fejlesztéséig. Nagy részben végzi a hallgatói juttatásokra (ösztöndíjak) kiírt pályázatok elbírálását és intézkedik ezen döntések végrehajtásáról. Rendezvényeket szervez, mind szakmai, mind kulturális téren. Legnagyobb eseményei: a minden évben megrendezésre kerülő Gólyatábor illetve Gólyahét, Gólyabál, Építész Kari Napok, Szakmai Napok, Ballagás. Rendszeres látogatásokat szervez a szakmai szemmel érdekesebb létesítmények, beruházások megtekintésére, megismerésére. Előadásokat szervez a hallgatóság informálásra szakmai és társadalmi kérdések témakörben.

Működése: A HK belső munkájának különböző területeire felelősöket, nagyobb felelősség esetén referenseket nevez ki. A munka nagy része bizottságokon történik, ezen belül vannak állandó (oktatási-, kollégiumi)- és eseti (pl.: véleményező-) bizottságok. A HK szorgalmi időszakban heti, míg vizsgaidőszakban legalább kétheti rendszerességgel tart üléseket. A HK jogai és kötelezettségei alapján részt vesz az egyetemi hallgatói szervezetek és a Kar mindennapi munkájában. Tagokat delegál az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK), annak külső bizottságaiba. Az EHK a kari HK-k egyetemi szintű megfelelője. A HK továbbá részt vesz a Kari Tanács (KT) és annak állandó, valamint eseti bizottságainak munkájában. A HK érdekeit a Kar Dékáni Tanácsán a mindenkori HK elnök képviseli, továbbá összekötőkön keresztül közvetlenül kapcsolatot tart a kari oktatási egységekkel.

A HK irodában ügyeletet tart tanítási időszakban a hét minden napján 10:00-14:00 között (pénteken 12:00-14:00), amikor a hallgatók személyesen fordulhatnak a képviselőkhöz kérdéseikkel.

Fontos feladatának tekinti a gólyákkal való kiemelt törődést. Ezért hozta létre és felügyeli a Senior kört. A seniorok –tankörönként három-négy fő– állandó kapcsolatban állnak saját tankörükkel és hirdetik a számukra szervezett tanulmányi előkészítőket, információkat szolgáltatnak, továbbá rendelkezésre állnak a problémás kérdések megoldásának  elősegítésében. A hallgatóságot hirdetőin, weblapján, hivatalos facebook oldalán, instagramján, levelező listáin keresztül tájékoztatja tevékenységéről. Saját újságot működtet Kari Papír (KP) címen. Törvényességi felügyeletet gyakorol a kari hallgatók kulturális folyóirata, a Megfagyott Muzsikus (MM) felett.

Gólyatanács

A Gólyatanács az elsőévesek számára szervezett közéleti csoport. Korábban kifejezetten a HK utánpótlásnevelése volt a célja, mára a kari közélet iránt aktívan érdeklődő elsőévesek jelentkeznek, és ismerik meg azt jobban, így később könnyen válnak tagjaivá.

Hallgatói Szociális Bizottság

Feladata: A HSZB részt vesz a szociális pályázatok elbírálásában.

Rendezvény Csoport

A kari rendezvények szervezésével és lebonyolításával foglalkoznak, ezekről a rendezvényekről később a Közélet pont alatt olvashatsz bővebben. 

Hallgatói Gazdasági Bizottság

Feladata szponzorációk gyűjtése és támogatók toborzása a kari rendezvényekhez. Javarészt építőipari cégekkel tartják a kapcsolatot. 

Senior Kör

Velük rövidesen megismerkedhettek majd, ők a gólyák beilleszkedését és egyetemi tanulmányait segítő, felsőbbéves hallgatókból álló testület.