BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Mintatantervek

Az alábbiakban találjátok a Karunkon folyó képzések mintatanterv kivonatait.

Az egyes képzéseken kötelező, kötelezően és szabadon választható tárgyak ajánlott időbeli ütemezése félévek szerint:

A különböző képzésekhez tartozó előtanulmányi rendek, kritériumkövetelmények a tantárgyak részletes adataival:

Kötelezően választható tantárgyak listája

A tervezési szakirányon az alábbi kötelezően választható tantárgycsoportok teljesítése kötelező az abszolutóriumhoz. A mintatanterv szerint félévenként minden tantárgycsoportból 1-1 tantárgyat kell teljesíteni, azaz mintatanterv szerint haladva félévenként 4-4 tárgyat.

A BSc képzésen a kötelezően választható tárgyakat 8 kredit értékben kell teljesíteni.

2016/17 tavaszi félévtől érvényes változások: