BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Dékáni köszöntő

A 2023/24-es tanévre vonatkozó információk hamarosan feltöltésre kerülnek!

Kedves Kollégák!

Az Építészmérnöki Kar 2011-óta fokozatosan növeli az oktatási teljesítményét, folyamatosan nő az érdeklődés a képzéseink iránt, nő a felvételi ponthatárunk, egyre erősebb hallgatói elvárásnak kell megfelelnünk, a nemzetközi értékelésekben soha nem látott pozíciókat érünk el. Ezeknek az eredményeknek a megőrzése csak akkor sikerül, ha állandóan tudunk megújulni és reagálni a körülöttünk zajló gyors és nagy erejű változásokra.

A BME Szenátusa 2022.04.25-én az ÉPK Kari Tanácsának javaslata alapján döntött  “A BME Építészmérnöki Kar Osztatlan Építészmérnöki Mesterképzés új specializációs tantervi egységek 2022/2023-as bevezetéséről.

A Kar minden mutató szerint hazánk egyik első számú építészképző felsőoktatási intézménye. A 2018-ban elfogadott stratégiánkban megfogalmaztuk, hogy a Kar jövőbeli versenyképessége azon múlik, hogy megtaláljuk-e azt az oktatási/nevelési technológiát, amely inspiratív és vonzó a következő generációk számára. Kimondott célunk, hogy a Kar olyan hely legyen, amely alkotásra, kísérletezésre, innovációra ösztönzi az itt dolgozó oktatókat/kutatókat, és ötleteik megvalósítására bátorítja a hallgatókat, ezzel szolgálva az ország fejlődését. Ezen célok szem előtt tartásával született az új specializációk koncepciója, amelyek bevezetése, reményeink szerint, nagy változást hoz a Kar életébe. Azt várjuk tőle, hogy megfelelve a külső szakmai elvárásoknak, új lendületet tud adni mind a hallgatói érdeklődésnek, mind az oktatói erőfeszítéseknek.

A Kar a graduális oktatás keretei között ötféle képzést menedzsel, háromféle képzést magyar és kétféle képzést angol nyelven. A képzéseink között legjelentősebb osztatlan mesterképzésen idáig két specializáció működött, amelyek a korábbi rendszer szakirányai alapján jöttek létre. Ezt a kínálatot kívánja a Kar megújítva bővíteni, külön erőfeszítéssel annak érdekében, hogy valamennyi specializáció alapelve a fenntarthatóság és a klímatudatosság legyen.

A Kar megújulásának érdekében egy fontos lépést tesz meg. A döntés célja a specializációs kínálat – specializációk, tantárgyak – újjáalakítása és növelése, valamint az, hogy mind a hallgatók, mind az oktatók érdeklődésüknek megfelelő irányba tudják kiterjeszteni a tevékenységüket továbbá, hogy az oktatók/tanszékek/tanszéki szövetségek a Karral szemben támasztott külső igényekre és saját tudományos és kutatási eredményeikre reagálva kínáljanak összefüggő ismereteket adó tantervi egységeket.

A 7-10. félévek munkáját ilyen módon újjászervezve lehetővé válik a Komplex és Diplomatervezés mellett, illetve azokkal együtt, az új specializációk által összefogott, kötelezően választható tárgyakból kialakított tantárgycsoportok indítása. A változások első körben a magyar és angol nyelvű osztatalan képzéseken 6 magyar és 1 angol nyelvű specializációs tantervi egység kialakítását jelentik. A folyamatok a későbbiekben természetesen hatással lesznek a magyar és angol nyelvű MSc képzések alakulására is. Az ezekkel kapcsolatos lépések a Kar közeljövőben megvalósítandó tervei között szerepelnek.

 

A fent részletezett változásokat a Kari Hallgatói Képviselettel szoros együttműködésben a kiadott anyagban, valamint a Specializációkról szóló részletesebb anyagokban mutatjuk be. Az új specializációkra a 2023/24-es tanévre 2023. július 8. és július 18. közötti időszakban lehet majd jelentkezni. Az addig rendelkezésre álló időben kialakítunk minden érintett hallgató számára esélyegyenlőséget biztosító belső kommunikációt. A Kar több nyilvános fórumot tart, és a HK-val együtt egy hallgatói életút támogatási programot hirdet, annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson a választásához szükséges valamennyi információ, és hogy minden felmerülő kérdésére tudjunk válaszolni. Az információk egyidejűleg a kari és a hallgatói média felületeken is megjelennek. A legfontosabb kialakítási szabályok elérhetőségét, a Képzési programot és a mintatanterveket is közzétesszük. Az egyes specializációs tantervi egységek bemutatása az említett anyagban is megtalálható, a további részletek megismeréséhez az érintett tanszékek osztanak meg anyagokat.

Az új oktatási rendszer kapcsán még egy jelentős változásra kell felhívnom a figyelmet, a szigorlatok megváltozott rendjére. Az új képzési programban a korábbi szigorlati rendszer helyett 5 + 1 szigorlat (tervezés, építészettörténet, szilárdságtan, épületszerkezet, építéstechnológia és építésmenedzsment és egy specializációs szigorlat) lesz kötelező minden hallgató számára. A Kar a szigorlatok pontos nevét, helyét a mintatantervben rögzíti, és a vizsgarendet ezeknek a változásoknak megfelelően alakítja át.

A Kar több éves elemzés, egyeztetés és vitasorozat után teszi meg a jelenlegi lépéseket, és a megújulástól azt várja, hogy a szélesebb specializációs kínálat jobban fedésbe kerüljön a külső szakmai, és belső hallgatói igényekkel. A kialakuló új tárgyak, tárgycsoportok létrehozása a kor igényeinek való megfelelést szolgálja, a fejlődés és az önfejlesztés lehetőségeit foglalja magában az építészmérnöki szakma egységének megtartása melett. Őszintén kívánom, hogy mindenkinek a javára szolgál az új specializációs rendszer. Éljünk a választás szabadságával, és használjuk ki az újonnan kialakult lehetőségeket!

 

prof. Dr. Alföldi György DLA dékán