BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Szakirányválasztás

Osztatlan képzésen a hatodik félévük után a hallgatók specializációt választanak. Jelenleg két specializáció működik Karunkon, a tervezői és a szerkezeti specializáció.

Az egyes specializációk jellegéről és az azok során megszerezhető szaktudásról a Kari honlapon tájékozódhattok.

A 2021 tavaszi félévet követő specializáció-választási eljárást érintően történtek változások, melyek kizárólag erre az évre érvényesek. Az eljárást a Építészmérnöki Kar Építészmérnöki Osztatlan Mesterképzési Szakon működő specializációkról és a specializációválasztás rendjéről szóló 2/2021-es Dékáni Utasítás szabályozza.

A specializáció-választásban az vehet részt, aki teljesítette a bementi követelményeket.

Bemeneti követelmények:

  • az adott képzésen a jogviszony létesítésének idejétől függetlenül, rendelkezik legalább 

    • 6 lezárt aktív félévvel, vagy

    • a mintatanterv szerint az első hat félévre előírt 180 kreditből legalább 150 teljesített kredittel

  • a mintatanterv szerinti első 4 félév kötelező tárgyait teljesítette

  • a tervezési szigorlat, az építészettörténeti alapszigorlat, a szilárdságtani alapszigorlat, és az épületszerkezettani alapszigorlat közül legalább egyet sikeresen teljesített


Az egyes specializációk létszámkorlát nélkül kerülnek meghirdetésre.