BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Speciális esetek

Édesanyám örökölt egy ingatlant, amelyet végül eladtak. Az ebből származó összeg beszámít az egy főre jutó jövedelem közé?

Pénz öröklése esetén, ha a vizsgált időszakban történt, nem rendszeres jövedelemnek számít, amennyiben a vizsgált időszak előtt történt, akkor vagyonként tekintünk rá. Tárgy, föld, ház stb. öröklése esetén, amennyiben az a vizsgált időszak előtt történt, és az időszakban került értékesítésre, meglévő vagyon értékesítéseként nem számít a jövedelembe. Ha a vizsgált időszakban történt az öröklés és az értékesítés is, akkor nem rendszeres jövedelemnek számít.

Édesanyám örökölt egy ingatlant, amelyet végül eladtak. Az ebből származó összeg beszámít az egy főre jutó jövedelem közé?

Pénz öröklése esetén, ha a vizsgált időszakban történt, nem rendszeres jövedelemnek számít, amennyiben a vizsgált időszak előtt történt, akkor vagyonként tekintünk rá. Tárgy, föld, ház stb. öröklése esetén, amennyiben az a vizsgált időszak előtt történt, és az időszakban került értékesítésre, meglévő vagyon értékesítéseként nem számít a jövedelembe. Ha a vizsgált időszakban történt az öröklés és az értékesítés is, akkor nem rendszeres jövedelemnek számít.

Beszámít-e a hallgatóval egy háztartásban élő testvérének a külföldi részképzésre kapott ösztöndíja?

A hallgatóval egy háztartásban élő testvér külföldi részképzésre kapott ösztöndíja a TJSZ szerint jövedelemnek számít (ha a testvér már eltartónak minősül). Mivel ez sokat torzítana a háztartás jövedelmén, és közelebb áll a valósághoz, ilyen esetben a testvér kerüljön ki a háztartásból közjegyzős nyilatkozattal.

Beszámít-e a földtámogatás őstermelőknél az őstermelés bevételéhez?

A földtámogatások beleszámítanak az őstermelői bevételbe, hiszen ez a földre fordítandó nem rendszeres bevétel.

Beszámít-e az adóvisszatérítés?

Az adóvisszatérítés nem számít bele a jövedelembe. Mivel ez egy korábban befizetett összeg visszaigénylése (egy, egyszer már meglévő összeg „visszakapása”), tekinthető vagyonnak. Továbbá azokban az esetekben nem derül ki, hogy történt-e adóvisszatérítés, ahol nem kérünk be bankszámlakivonatot, így igazságtalan lenne valakinél beszámítani, valakinél nem.

Beszámít-e a nettó összegbe a munkáltatóin feltüntetett letiltás?

Amennyiben a munkáltatótól kapott jövedelmen letiltás szerepel, úgy a letiltás utáni valósan megkapott összeg számít bele a háztartás jövedelmébe.

Elfogadható-e levonásként a munkáltatóin feltüntetett örökölt tartozás? (Azaz a jövedelemből automatikusan levonásra kerülő tartozás, melyhez a személy soha nem is jut hozzá.)

Ha a munkáltatói jövedelmet automatikusan levonódó örökölt tartozás terheli, akkor a levonás utáni valósan megkapott összeg számít bele a háztartás jövedelmébe.

Beszámít-e a hitel az egy főre jutó jövedelembe? És figyelembe kell-e venni a hiteltörlesztést?

A jelenlegi helyzet szerint a hitel nem számít bele a jövedelembe, sem bevételként, sem kiadásként.

A lekötött betét feloldása beszámít-e az egy főre jutó jövedelembe? Beszámít-e a lekötött pénz kamatozása?

Lekötött betét, pénz feloldása nem számít bele a jövedelembe, hiszen egy korábban már létező bevétel „újbóli” eléréséről van szó. Ellenben a lekötött pénz kamatja, amennyiben a vizsgált időszakban keletkezett, beleszámít a jövedelembe.

Beszámít-e a (pályázati) egy főre jutó jövedelembe az ismerősöktől/rokonoktól (nem egy háztartásban élők esetén) kapott kölcsön, valamint annak visszafizetése?

Nem számít bele. E tényt két tanú által hitelesített nyilatkozattal szükséges leigazolni.

Beszámít-e az egy főre jutó jövedelembe, ha baleset vagy káreset miatt fizet a biztosító?

Nem számít bele.

Lehet-e pályázni nem a lakcímkártya szerinti állandó lakcímén/tartózkodási élőhellyel, amennyiben nincs bejelentve az a cím, ahol életvitelszerűen él a hallgató?

Igen, e tényről közjegyzős nyilatkozat szükséges – a valódi egy háztartásban élőkről szóló igazoláson felül. Ebben az estben is fennáll, hogy a háztartásban lennie kell eltartónak (eltartó nélküli eltartott esetek kivételével).

Mi a teendő (őszi félévben), ha a tavasszal leérettségizett középiskolás testvér adatait törölték az iskola nyilvántartási adatbázisából, ezért nem tudnak kiállítani iskolalátogatási igazolást?

Amennyiben a leérettségizett középiskolás testvérnek már nem tud iskolalátogatási igazolást kiállítani az iskola, úgy két tanús nyilatkozatot elfogadhatunk ennek igazolására (a körülmények részletezésével: miért nem tud az iskola kiállítani igazolást).

Hogyan kell igazoltatni egy olyan testvért, akit elbocsátottak az egyetemről (25 alatti volt)?

Amennyiben a vizsgált időszak alatt volt jogviszonya, úgy tanulóként is le kell igazoltatni, valamint a kereseti körülményeit is szükséges leigazolni.

Árva hallgató eltartó nélkül hogyan pályázhat?

Eltartottnak minősül, akkor is, ha nincs eltartó a háztartásban. Definíció szerint nem minősül öneltartónak, az árva pontszámban fog részesülni.

Hogyan pályázhat az az árva hallgató, aki édesanyjával élt, de ő elhunyt meghalt, édesapja pedig külföldön él és havonta küld neki támogatást?

Árvának minősül, tehát az előző pont érvényes ez esetben is.

Táppénzt hogyan kell leigazolni?

Az Igazoláslistában nincs leírva, ezért bármilyen papír elfogadható: csekk, munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat.