BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Rendkívüli szociális ösztöndíj

1. Az ösztöndíj pályázatról

A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatot a BME Egyetemi Szociális Bizottsága hirdeti meg minden tanév elején. A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik szociális helyzetük hirtelen romlását előidéző eseményt követő fél éven belül benyújtják pályázatukat. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapon belül a tanítási időn kívül eső történések alapján is be lehet nyújthat a pályázatot. A nyertes hallgatók számára a megítélt összeget az eredményt követő kifizetési alkalommal, egy összegben folyósítják. A pályázó hallgató a rendkívüli eseményt követően a szociális helyzet romlásának mértékben, tehát anyagi körülményeinek változása alapján kapja meg pontszámát.

2. A pályázás menete

A pályázat minden tanév elején kerül kiírásra. Ha egy hallgató pályázni kíván, minden esetben ügyelnie kell arra, hogy a szociális helyzet romlását előidéző eseményt követő 6 hónapon belül tegye meg azt.

A pályázáson azon dokumentumok leadása szükséges, amelyek a szociális helyzet hirtelen romlását, vagyis a kereseti körülmények változását támasztják alá. A pályázás előtt érdemes és szükséges egyeztetni a kar, illetve az EHK szociális referensével, ugyanis ők kérhetik további szükséges dokumentumok leadását.

A pályázatot a Neptunon keresztül, a 909-es HSZI Ösztöndíjak - Rendkívüli szociális ösztöndíj kérvénnyel lehet leadni, melyet követően az EHK szociális referense javaslatot tesz az eredményre, melyet véglegesen az Egyetemi Szociális Bizottság elfogad vagy kisebb módosítási javaslattal él. A bírálás mindig úgy történik, hogy a pályázást követő következő kifizetési alkalommal már megkaphassa a pályázó a megítélt összeget.

 

3. Pontozási elvek

A pályázat pontrendszere a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. sz. mellékletében található. A benyújtandó igazolások listáját a pályázati kiíráshoz tartozó Igazoláslista tartalmazza.