BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Állami támogatott vagy költségtérítéses?

Egyetemünkön a hallgatókat finanszírozási státusz szerint két csoportba soroljuk. Létezik az ún. állami ösztöndíjjal támogatott és az ún. önköltséges státusz, melyekről az alábbiakban olvashattok egy rövid ismertetőt.

Az állami ösztöndíjjal támogatott képzés valójában az oktatás térítésmentességét jelenti, a képzés díját az állam fizeti helyettünk egy meghatározott ideig (alapesetben 12 félévre van lehetőség). Ezt az összeget, amit az állam folyósít az egyetemnek, hallgatói normatívának nevezzük, és egy hallgatóra meghatározott összege jelenleg 166.600 Ft. A tanulmányok elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve a mulasztásokért viszont nekünk kell fizetnünk. 

Az egyéni támogatási időd (a felsőoktatásban az általad államilag támogatott képzésben eltölthető félévek száma) letelte után önköltséges hallgatóvá válsz. A támogatott féléveid számát a következő képlettel kapod meg: képzési idő + 2 félév, tehát osztatlan képzésen 12, alapképzésen 9 félévig tanulhatsz állami támogatással.

A költségtérítéses/önköltséges hallgatónak az ő oktatásának költségét, pontosabban annak egy részét saját magának kell megfizetnie. A költségtérítés összege az alapdíjon kívül az adott félévre felvett kreditek számától függ. A kreditekért fizetendő pontos összeget minden félévben a Dékáni Hivataltól tudhatod meg. A költségtérítés egy átlagos haladási ütemtervet figyelembe véve nagyjából 340 000 - 400 000 Ft félévenkénti összeget jelent.

Az államilag támogatott hallgatókkal szemben a költségtérítéses hallgatók nem részesülhetnek a hallgatói normatívához kötődő juttatásokban (nem kaphatnak bizonyos ösztöndíjakat, rendszeres szociális támogatást), ők csak a diákigazolvány nyújtotta anyagi kedvezményekkel élhetnek, valamint kollégiumi férőhelyet kaphatnak, magasabb, ún. költségtérítéses összegért. Egyes ösztöndíjak viszont számukra is elérhetőek (pl. a szakmai ösztöndíjak nagy része), illetve nekik is van külön Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázata.

A tanulmányok elvégzéséhez szükséges szolgáltatásokért, illetve a mulasztásokért azonban mind a két csoportba tartozó hallgatónak fizetnie kell.

Költségtérítéses/önköltséges hallgatók átvétellel államilag támogatott hallgatókká válhatnak. Ehhez azonban szükséges, hogy

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas hely üresedjen meg,
  • az utolsó két aktív félévében a mintatanterv szerint előírt kreditjeidnek legalább 50%-át teljesítsd (tehát két szemeszter alatt legalább a 60 kötelezőből 30 kreditet teljesíts),
  • jobb legyen az összesített korrigált kreditindexed, mint a szakodon tanuló államilag támogatott hallgatók alsó 20%-ába tartozó hallgatóké,
  • egyéni támogatási idő még nem telt le.