BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Vizsga-szigorlat

Meddig tudok felvenni vagy leadni egy vizsgát?
Erre a vizsgát megelőző nap 12:00-ig van lehetőséged a Neptunban.

Vizsgakurzuson mikor számíthatok vizsgára? Lehet ez a szorgalmi időszakban is?
Ez alapvetően a tanszéken múlik, általánosságban csak a vizsgaidőszakban szoktak vizsgát tartani. A vizsgaidőszakban min 3 vizsgaalkalmat kell tartaniuk, ettől csak a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyével lehet eltérni indokolt esetben.

Nem fértem be a vizsgára, lehet tenni valamit, hogy az adott tárgyból nyissanak több helyet a vizsgán?
A vizsga-alkalmankénti maximális létszám összege nem lehet kevesebb, mint a kurzust felvett hallgatók létszámának másfélszerese, illetve a helyeket a vizsgaalkalmak között egyenletesen kell elosztani. (117. § (5))
Amennyiben ez a létszám megfelelő nem kötelessége a tanszéknek több helyet nyitni.

Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
Amennyiben egy tantárgyból a sikertelen vizsgák vagy szigorlatok száma eléri a hatot, elbocsátásra kerül sor. Így egy adott tárgyból maximum 6 lehetőséged van vizsgázni. (TVSZ 64. § (1) b))

*A 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2022. december 20-i módosításainak értelmében viszont már nem érvényes ez a megkötés, így egy tantárgyból bármennyiszer el lehet menni vizsgázni.

Nem jelentem meg a Neptunban felvett vizsgámon. Ez is bele fog számítani a 6 sikertelen vizsgalehetőségbe?
A Neptunban "Nem jelent meg" megjegyzésként fog megjelenni, így a teljesítményed nem értékelhető. Nem fog beszámítani a sikertelen vizsgák számába, mivel nem 'elégtelen' eredményt kaptál rá (ami a TVSZ szerint beleszámít). (TVSZ 120. § (6))

Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?
Igen, az igazolás elfogadásáról a tanszék fog dönteni. Az igazolást 8 napon belül kell leadnod, ekkor nem kell 5500 Ft különeljárási díjat fizetned a távolmaradásért. (TVSZ 120. § (7))

Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
Nem, mert ekkor a teljesítményedet nem tudják értékelni (TVSZ 120. § (6))

Hány %-os bukási arány esetében köteles a tanszék újból íratni a vizsgát?
Ha a mintatanterv szerinti félévében meghirdetett kötelező tantárgy írásbeli vizsgája során ugyanazon vizsgaalkalommal a vizsgázók legalább kétharmadának (de legalább 10 fő) – kivéve a hallgatók javító és ismétlő javító vizsgáját – tudását elégtelenre értékelték, az ügyet a KHK vagy a tanszék vezetőjének, oktatójának az eredmények közzétételét követő három napon belüli kezdeményezésére ki kell vizsgálni. A vizsgálat során a 113. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. (TVSZ 119. § (5))

Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
Írásbeli vizsgák/szigorlatok eredményét annak befejezésétől számított második munkanap végéig kell az érintett hallgató tudomására hozni. (TVSZ 127. § (2))Meddig tudom felvenni a szigorlatokat?

A szigorlatokat a 12. oktatási hét végéig lehet felvenni.

Mi történik, ha egy szigorlati tárgyam felvéve marad, de úgy alakul, hogy nem tudok elmenni szigorlati alkalomra belőle?
Ha felvéve marad egy szigorlati tárgyad, de vizsgaalkalmat végül nem veszel fel hozzá, nem lesz semmi következménye, a következő félévben ugyanúgy fel tudod venni a szigorlati tárgyat, díjmentesen.

Szigorlat érdemjegye hogyan javítható?
A 008 Javító célzatú tárgyfelvétel c. kérvénnyel tudod újra megpróbálni a szigorlatot. Ezt 4500 Ft különeljárási díj fizetésével tudod beadni. A szigorlati alkalomra a Neptunban nem fogsz felkerülni, ezt a tárgyfelelőssel kell majd leegyeztetned. A javító célú tárgyfelvétel esetén mindig a jobb jegy kerül beírásra.

Ha a Neptun rendszerben leadom a szigorlati tárgyamat egy sikertelen (félév eleji) vizsgaalkalom után, úgy a vizsgaalkalom beszámít a 6 lehetőségbe?
Igen, bele fog számítani. A tárgy leadása nem változtat a vizsga sikertelenségén.

Legkésőbb meddig kell teljesítenem a szigorlatokat?
Osztatlan képzésen a zárószigorlatokat a Diplomatervezéssel azonos félévben is lehet teljesíteni, legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig.
Bsc képzésen a Bsc Diplomatervezés c. tárgy mérföldkő a kötelező tárgyak és szigorlatok alapján, így ezeket a tárgy felvétele előtt kell teljesíteni."

A zárószigorlatoknak előkövetelménye az alapszigorlat vagy lehet teljesíteni egy félévben mindkettőt, ha javítanám az alapszigorlatot, az befolyásolja a zárószigorlat teljesítését?
A zárószigorlatnak nem előkövetelménye az alapszigorlat, így ennek sikertelensége nem befolyásolja, hogy teljesítsd a zárószigorlatot. A szigorlat teljesítése ugyanazon félévben nem akadály.