BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

A programról

A pályázat alapvető célja, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezhessetek egy másik európai ország felsőoktatási intézményében, mely tapasztalatok a tanulmányi előremeneteletek mellett, a személyes fejlődésetekben és a későbbi szakmagyakorlásban is segítségetekre lesznek. Ezek mellett persze nem utolsó sorban életre szóló élményekkel is gazdagodhattok, ha kihasználjátok a mobilitási program nyújtotta lehetőségeket.

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj lényege, hogy az egyes európai egyetemek között érvényben lévő megállapodás kapcsán az ösztöndíjat elnyert (kritériumkövetelményeket teljesítő) hallgatók ingyen, tandíj megfizetése nélkül tanulhassanak a programban részt vevő intézményekben. Ezen felül egy bizonyos kereten belül a jobb teljesítményű pályázók, a kint tartózkodás költségeinek enyhítésére nagy összegű, havi szintű támogatást is nyerhetnek. Ez utóbbi támogatási keret tekintetében az Építészmérnöki Kar különösen jó helyzetben van az Egyetemen, mert az utóbbi évek tapasztalatai szerint, az évenkénti körülbelül 60-70 fős létszámkeret közel azonos a pályázók létszámával, ami azt jelenti, hogy ha valaki teljesíti a pályázás kritériumkövetelményeit, szinte biztos, hogy ösztöndíjat is fog kapni valamelyik külföldi egyetemen való, ingyenes tanulási lehetőség mellett.

Az ösztöndíjról bővebben az https://erasmusplusz.hu/ és http://nki.bme.hu oldalakon tudtok tájékozódni.

Mikor, és mennyi időre?

Első évben még nem lehet pályázni, ezután a kérdés pedig már csak az, hogy mikor éri meg. Harmadik és negyedik év után rendelkezhet az ember már kellő tudással ahhoz, hogy megállja a helyét a külföldi egyetemeken is. Bár van lehetőség kint is első vagy másodéves tárgyakat hallgatni, a külföldi tanulmányi rendszerek miatt könnyen lehet, hogy nem rendelkezik még az ember a szükséges idegen szaknyelvi tudással.

Alapvetően egy pályázási időszakban (ez évente egyszer, a naptári év elején van) a következő tanév 1 félévére adhatjátok le a pályázatot. Fontos tudni, hogy az összes külföldi mobilitáson töltött idő alap- és mesterképzésen max. 12 hónap (2 félév), osztatlanon pedig legfeljebb 24 hónap (4 félév) lehet. Emellett szintén lényeges, hogy az egyetemi pályázati kiírás értelmében egy pályázási időszakban, alapesetben maximum 1 félévre kaphattok ösztöndíjat!

Megpályázható országok / intézmények

Az ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj program keretén belül a Karnak majdnem minden Európai Uniós országgal van legalább egy egyetemi kapcsolata, ezen kívül az EU-n kívüli tanulmányi mobilitás keretein belül nem Uniós tagországokba is lehetőségetek van kiutazni. A programban résztvevő egyetemek előző éves listáját országonkénti felosztásban letölthetitek a BME Erasmus Iroda honlapjáról.

Ösztöndíj összegek

Az elnyerhető ösztöndíjak összegei az adott ország besorolásától függően alakul, mind az összeg, mind pedig az ország besorolása az ösztöndíj elnyerését követően változhat!

 • Magas megélhetési költségű országok: 600 €/hó
  Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)

 • Közepes megélhetési költségű országok: 600 €/hó
  Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 540 €/hó
  Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)

 • Kiegészítő támogatás: hátrányos helyzetű vagy tartósan beteg hallgatóknak: 250 euró / hó

Pályázókra vonatkozó követelmények

A pályázás pontos követelményeiről mindig az adott éves Pályázati felhívásban találtok pontos információt. Ezen kritériumok jelenleg a következők:

 • magyar állampolgárság vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytatása

 • korábbi vagy jelenlegi képzésen legalább 2 aktív félév teljesítése,

 • összesen legalább 52 megszerzett kredit,

 • megfelelő nyelvvizsgabizonyítvány (a megjelölt intézmények által előírt nyelvvizsgá(k))

 • a kari tanulmányi kritérium teljesítése (jelenleg a 3,0-t elérő súlyozott tanulmányi átlag).

Pályázás menete

Ahogy már említettük, a pályázási időszak minden év január-februárjában zajlik, a pontos dátumokról és határidőkről idejében értesítünk majd Benneteket.

A pályázat általában két részből áll:

 • egy online leadandó Neptun-kérvényből,

 • valamint a szükséges dokumentumok és igazolások csatolása pdf-ben.

A leadandó papírok és igazolások pontos listáját, és a kapcsolódó tudnivalókat megtaláljátok a mindenkori Pályázati kiírásban, valamint érdemes figyelnetek az Erasmus Iroda honlapját (http://nki.bme.hu/) is, ahol a legtöbb fontos, naprakész információ rendelkezésetekre áll.

Pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálását a kari ERASMUS+ koordinátor (jelenleg Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, nemzetközi oktatási dékánhelyettes) végzi, a Hallgatói Képviselet Külügyi felelősével együttműködve (jelenleg Csende Réka Viktória), a pályázati kiírás és a kari pontrendszerek alapján. Az aktuális szabályzatokat mindig megtaláljátok az oldalsó ’Szabályzatok’ fül alatt.

Amennyiben kérdés merül fel a pályázattal kapcsolatban, kérjük, először olvassátok el, a szintén oldalt található, ’Gyakran Ismételt Kérdések’ fület. Amennyiben nem találtatok választ a problémátokra, keressétek bizalommal a HK Külügyi felelősét, Csende Réka Viktóriát, a csende.viktoria@epiteszhk.hu címen!

További követelmények

Fontos tudnotok, hogy a külföldön töltött mobilitási időszakban a BME-n végig aktív státuszban kell lennetek, ezáltal tulajdonképpen elhasználtok a kint töltött időnek megfelelő mennyiségű államilag támogatott félévet.

Emellett követelmény még, hogy a kinti tanulmányaitok során félévente legalább 15 kreditnyi tárgyat el kell végeznetek, különben az el nem végzett kreditekkel arányosan vissza kell fizetnetek az elnyert ösztöndíjatok egy részét.

Az Erasmus+ félév után

A másfajta tanulmányi rendszer miatt sajnos a kint teljesített tárgyaknak csak töredékét fogadják el a mi tantervünkben kötelező, vagy kötelezően választható tárgyként, viszont szabadon választhatóként tulajdonképpen bármely külföldön végzett tárgyat beakkreditáltathatjátok (a 2016/17-es tanévtől min. 10 kredit elfogadtatása kötelezővé is vált).

Emellett mivel a mobilitási időszakban aktív státuszban kell lennetek, az ingyenes féléveitekből használtok el a kint töltött idő alatt is. Ezért érdemes úgy számolni, hogyha külföldön szeretnétek tanulni, akkor minimum az ott töltött idővel később tudjátok csak befejezni az Egyetemet.

Azonban a külföldi egyetemi tanulmányok később sokszorosan megtérülnek: szakmailag ugyanis rengeteget lehet fejlődni egy ilyen tanulmányút alatt. Más szemlélet, más szokások, más építés – sokkal szélesebb rálátást nyerhettek az építész szakmára. Emellett a külföldön való boldogulás felkészít az önálló életre is.

 

Egyéb lehetőségek

Kiegészítő pénzügyi támogatás

Az Erasmus Iroda minden évben meghirdet egy szociális alapú kiegészítő támogatást is a szociálisan rászoruló, valamint egy kiegészítő támogatást a tartósan beteg, ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók számára.

A lehetőség részleteiről, valamint a leadási határidőről a tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatókat e-mailben szokták tájékoztatni, mindenesetre érdemes követni az Erasmus Iroda honlapját is, ugyanis először itt fog megjelenni a felhívás.