BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Leadandó dokumentumok

A pontos és naprakész hivatalos listát mindig az adott időszak Pályázati kiírásában találjátok meg! A pályázati kiírás minden évben tartalmazza, hogy online formában vagy papír alapon kell leadni a kérvényt.

Online (764-es Neptun kérvény) vagy Papír alapon (lezárt A4-es borítékban):

 • Online és papír alapú leadás közötti eltérések:

  • Neptun kérvény esetén hiánytalanul kitöltött kérvény leadása, mellékletek csatolása összefűzött PDF-ként (hiba esetén újra le tudjátok adni, mindig a legutolsó változat lesz figyelembe véve)

  • Papír alapon történő leadás esetén - a kitöltött Neptun-kérvényt kell leadni kinyomtatva és aláírva, illetve a kitöltött fedőlapot a boríték elejére kell ragasztani és az összekapcsolt pályázati anyag elejére is el kell helyezni!

 • a Neptunba be nem vezetett nyelvvizsgák scannelt változatát (a Neptunba bevezetett nyilvvizsgákat nem kell külön igazolni),

 • önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén,

 • motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén (ezeket lehet egy levélben, kitérve minden intézményre, az összes választott oktatási nyelvre lefordítva vagy lehet külön külön levélben az intézményekhez)

 • kitöltött tanulmányi terv, legalább 15 kredit/félévnyi kint elvégezni tervezett tárggyal (ez csak egy tervezet, később ettől el lehet térni, ha egy évet pályázol, akkor mindkét félévre le kell adni a tanulmányi tervet, külön-külön 15 kredittel),

 • egyéb igazolások:

  • tervpályázat, TDK helyezést igazoló oklevél és tervezői névsor,

  • sportteljesítményekkel kapcsolatos hitelesített igazolások, oklevelek (itt csak az egyetemi éveid alatt szerzett eredmények vehetők figyelembe)

  • közéleti igazolólap (a befogadó szervezet – HK vagy EHK – által aláírva),

  • nemzetközi szervezetek igazolólap (HKT elnök által aláírva),

  • demonstrátori tevékenységet igazoló lap (tanszékvezető által aláírva),

  • egyéb igazolások

Fontos, hogy a pályázat leadása után hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek!