BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tájékoztatás az Önköltségi díjak helyzetéről

2024. március 31. vasárnap

Tájékoztatás az Önköltségi díjak helyzetéről

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni az Önköltségi díjak elmúlt időszakban történt változásairól.

A 2024. március 27-i Kari Tanácsra érkező javaslat a következő volt:

A Kari Tanács az Építészmérnöki Kar alap-, mester- és osztatlan képzései önköltségi összegeit a 2024/25-ös tanév őszi szemeszterétől belépő hallgatók számára az alábbiakban határozza meg:

Alapképzés 178.000 Ft/félév alapdíj + 7.400 Ft/kredit kreditdíj
Osztatlan képzés 200.000 Ft/félév alapdíj + 10.000 Ft/kredit kreditdíj
Mesterképzés 240.000 Ft/félév alapdíj + 12.000 Ft/kredit kreditdíj

A javaslat 33 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.

 

A március 27-i Kari Tanácsot megelőző egyeztetésekről a következőekben olvashattok:

 

A 2023. 10. 30-i Vezetői Értekezleten kihirdetésre került, hogy a 2024. évi általános felvételi eljárás meghirdetései november 10-ig szerkeszthetőek a hivatalos felületen, így az önköltségi díjak mértékét is ezen határidőig kell jóváhagynia és közzétennie a Karoknak.
Ezen ülésen tárgyalták tehát először a témát, ahol a Vezetői Értekezlet döntése szerint készült egy magasabb javaslat a karok számára. A díj felmenő rendszerben a 2024/25-ös tanévtől jelentkező hallgatók számára kerül érvényesítésre.

A hallgatói önkormányzat két ponton jelezte eltérő véleményét a közbenső egyeztetéseken, ezért 2023. 11. 06-i Vezetői Értekezlet ismét tárgyalta a témát.

  1. A díjemelés a valós magyar helyzethez képest ugrásszerűen magas, ezért eltérést kértek a hallgatók az 50%-os emelési mértéktől. Ezt a javaslatot több Kar támogatta – közte az ÉPK is – és a Vezetői Értekezletet követően került pont a javaslatra.

  2. A HÖK ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy egy másik kérdést is tisztázni kell, az egyösszegű vagy osztott díjfizetés lehetőségét. Az akkori BME TJSZ szabályozza az osztott fizetés helyzetét és amennyiben változatlan marad, nagyon hátrányosan érintheti a hallgatókat. A Vezetői Értekezlet döntött arról, hogy a következő Szenátusra kerülő előterjesztésben támogatja a hallgatói felvetést.

Az egyeztetéseket követően meghatározásra került egy,  a korábbi javaslathoz képest alacsonyabb emelés, ez alapképzésen 400 eFt/félév, osztatlan képzésen 500 eFt/félév, a mesterképzésen 600 eFt/félév lesz a 2024/25-ös tanévtől. Mindezek alapján elkezdődött a döntések Kari szintű előkészítése, amellyel kapcsolatban a Karon Tanszékvezetői Értekezlet került összehívásra, ahol megvitatásra került a téma.


Mindezek eredményeképpen a november 8-9. között zajló elektronikus Kari Tanácsi szavazásra két határozat került előterjesztésre, amelyek a Kari Tanács honlapján megtalálhatóak. A szavazás során a HK nem támogatta az önköltségi díjak emeléséről szóló előterjesztést, mivel nem tartottuk megalapozottnak az emelés mértékét, ennek előkészítésére nem állt rendelkezésre elég idő.

Az előterjesztést 20 igen, 9 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Kari Tanács.

A második, BME TJSZ módosításával kapcsolatos határozatot Képviseleti szinten támogattuk, mivel a szabályozó módosításával lehetőség nyílik alapdíj+kreditdíj megállapítására, amely jelentősen megkönnyítheti a hallgatók tanulmányainak finanszírozását.

Az előterjesztést 28 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Kari Tanács.

 

Ezt követően a Szenátus 2024. 01. 29-i ülésén elfogadta a BME TJSZ 10. § módosítását, amelynek eredményeképpen a későbbi tanévekben beiratkozó hallgatók díja már állhat fix díjból vagy alapdíj+kreditdíjból. Ennek megfelelően az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete javaslatot tett a Dékáni Tanács és a Tanszékvezetői Értekezlet számára a meghatározott díjak alap és kreditdíjra történő felosztására, ezután a javaslat a 2024. március 27-i Kari Tanács napirendjében előterjesztésre kerülhetett.