BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításai

2023. január 8. vasárnap

  • Tanulmányi elbocsátás szabályainak változása

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2022. december 20-i módosításainak értelmében megváltoznak a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó egyes szabályok. Az Egyetemen a törvénymódosítást megelőzően a TVSZ 64.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a hallgatói jogviszony megszűnik, amennyiben a hallgató adott képzésén az ugyanazon tantárgyból tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot.

2022. december 20-án hatályba lépett módosítások eredményeképpen az Nftv-ben törlésre került a korábbi 59.§ (4) bekezdés, amely előírta a hallgatói jogviszony kötelező megszüntetését, ha a sikertelen vizsgák (szigorlatok) képzésen összesített száma elérte a hatot.

Az Nftv. 2022. december 20-tól hatályos rendelkezései értelmében tehát az intézmény nem bocsátja el a hallgatót ugyanazon tantárgyból tett hat sikertelen vizsga (szigorlat) elérése után sem.

A törvénymódosításnak megfelelően az Egyetem dolgozik a TVSZ és más belső szabályzatok módosításán, hogy azok összhangban legyenek a mindenkori jogszabállyal.

 

  • Nyelvvizsgával kapcsolatos szabályok változása

A 2022. december 20-án hatályba lépett módosított nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga követelmény eltörlésre került, melynek tényéről az Nftv. 114/O. §-a rendelkezik, tehát a jelen félévben záróvizsgázó hallgatók esetében nem kell, hogy a képzés kimeneti feltételének megfelelő nyelvvizsgával rendelkezzenek.

Az oklevél kiállítására a TVSZ 159.§-ban megfogalmazott szabályok érvényesek a (4)-es pont kivételével. Azoknak a hallgatóknak, akik 2022. augusztus 31-e előtt tettek záróvizsgát és nyelvvizsgával nem rendelkeztek, az oklevelet a módosított Nftv. december 20-ai hatályba lépését követően 30 napon belül kell kiállítani.