BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Dékáni Körlevél

Dékáni Körlevél: A specializáció bevezetésének folyamatáról / 2022.05.09.

A Dékáni Körlevél a BME Építészmérnöki Kar (Kar) osztatlan építészmérnök képzésén 2022-23-as tanévben indításra kerülő új specializációk bevezetésének folyamatát szabályozza.

A BME Szenátusa a Kar javaslatára döntött arról, hogy a 2022-23-as tanévben az osztatlan képzésünkön új specializációk induljanak. Ezek a specializációk: Építészeti örökség specializáció, Építőművészeti specializáció, Forma és szerkezet specializáció, Ingatlanfejlesztés specializáció, Környezettudatos és innovatív épületszerkezet specializáció, Város / építészet specializáció.

Az új specializáció bevezetésének ütemterve az alábbiak szerint alakul:

2022. 05.03-05.29. // Felkészülési időszak, a specializációkkal kapcsolatos információk terjesztése

A képzésben lévő hallgatók ebben az időszakban ismerik meg az új specializációkat. 2022. 05.03-án előre meghirdetett nyilvános rendezvényen első ízben került sor teljes körű tájékoztatásra a fenti specializációkról. A Kar az osztatlan építészmérnök képzés valamennyi hallgatóját hivatalos NEPTUN üzenetben értesítette a változásról és az ezt kommunikáló információs csatornákról.

A Kar és az ÉPK HK egy külön tájékoztató csoportot hozott létre annak érdekében, hogy elég információ álljon rendelkezésre a Képzési Program és a mintatanterv változásról a hallgatók döntéséhez.

specializacio@epiteszhk.hu-ra küldött, specializációkkal kapcsolatos hallgatói kérdéseket a Kar hivatalosan, kizárólag írásban válaszolja meg a HK közreműködésével. Valamennyi írásban beérkező kérdést, és az ezekkel kapcsolatos válaszokat rögzítjük. A specializációk tartalmára vonatkozó kérdésekre az egyes specializációk válaszolnak. Az átmenettel kapcsolatos kérdésekre a Kar az előbbiekben bemutatott folyamatban központilag válaszol (tárgyak elfogadása, kreditek elismerése, jelentkezések részletei, az ügymenettel kapcsolatos kérdések, stb.), ez az átmeneti rendelkezések hivatalos tájékoztató platformja. A Kar által rögzített általános eljárástól való egyedi eltérés csak különleges, kifejezetten indokolt esetben lehetséges. Ezeket az egyetem általános szabályzataiban meghatározott módokon lehet kérvényezni (pl. KTB-hez beadott kérvény).

Az ÉPK HK saját honlapján folyamatosan közzéteszi a gyakori kérdéseket, és az előzetesen a kari vezetés által jóváhagyott válaszokat. Az ÉPK HK további tanácsadást is tart ebben az időben, és igény esetén további kari nyilvános eseményre is sor kerül. Az egyes specializációk saját képzési programjaikat saját időpontban és felületeiken mutatják be.

A specializáció felelősök véglegesített tájékoztatójukat 2022.05.29-ig adják le a Dékáni Hivatalnak a Kari Szabályzatnak megfelelően. Ezeket a Kar a hivatalos kari tájékoztatóban a kari honlapon teszi közzé, amelyről a hallgatókat NEPTUN üzenetben értesíti.

2022. 05.30 - 06.27. // Meghirdetési időszak

Ebben az időszakban a fennmaradó kérdések tisztázására van mód, továbbra is a fenti kommunikációs fórumokon. A Kar 2022. 06.10-ig nyilvános hivatalos tájékoztatót tart, a kari szabályzatnak megfelelően.

2022. 06.28-07.12. // Jelentkezési időszak

A jelentkezésre a Kari Szabályzatnak megfelelően kerül sor, erre 11 nap áll rendelkezésre. Ebben az időszakban kell minden hallgatónak a jelentkezését, illetve az átjelentkezését beadni a szabályzat szerinti módon és formában. Az egyes specializációk megfogalmazhatnak egymástól eltérő sorrendbe állítási feltételeket.

2022. 07.31. // Kari döntés

Az egyes specializációk a felvett hallgatókról július 21-ig nyilatkoznak a Dékáni Hivatal felé. A Kar ezen nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, amelyről értesíti a hallgatókat.

Kérem a tisztelt kollégákat a körlevélben foglaltak betartására, annak érdekében, hogy a hallgatóink egyértelmű tájékoztatást kapjanak és egyenlő bánásmódban részesüljenek.

 

Budapest, 2022. május 9.

prof. Dr. Alföldi György DLA dékán