BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Önköltséges képzés, állami ösztöndíjjal támogatott képzés, átsorolás

 

A jogviszonyom megszűnése után mikor kell visszatéríteni az államilag támogatott félévek költségét?
Az államilag támogatott félévek költségeit abban az esetben nem kell visszafizetned, amennyiben az elbocsátás után egy éven belül újrafelvételizel akár a karra, akár más szakra.

Őszi félév után jelentkeztem át másik képzésre, ilyenkor vonatkozik rám a tavaszi félév végére elérendő minimum kreditérték, hogy ne soroljanak át?
Ebben az esetben a tavaszi ellenőrzés nem vonatkozik rád, mivel nincs 2 teljesített aktív féléved.

Mennyi államilag támogatott félévem van?
Egy hallgató felsőoktatási szakképzésen, alap- vagy osztatlan képzésen és mesterképzésen összesen tizenkét féléven át tanulhat állami ösztöndíjas képzésben. Az adott képzésben a képzési időtartam plusz 2 félévnyi időtartamot tölthet állami ösztöndíjas finanszírozási formában.

Mikor sorolhatnak át önköltséges képzésre tanulmányi alapon?
Amennyiben két aktív félév (őszi és tavaszi) alatt nem teljesítesz összesen 36 kreditet vagy nem éred el a TVSZ 3. mellékletében meghatározott értékű súlyozott tanulmányi átlagot (3.00).

Milyen esetben kell visszafizetnem az állami ösztöndíjamat?
Amennyiben az oklevél határidőn belüli megszerzése után az oklevél megszerzésétől számított 20 éven belül nem tartasz fenn az állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt. Amennyiben nem szerzed meg az oklevelet időben, vagy félbehagyod a tanulmányaidat, az aktív, államilag támogatott félévekre megállapított állami ösztöndíj 50 százalékát kell visszafizetned.