BME ÉPK HK
epitesz.bme.hu

Tisztújítás 2021 / Jelöltek

2021. szeptember 19. vasárnap

Hallgatói  Képviselet jelöltek

                          

Hallgatói Szociális Bizottság jelöltek

         
     
   

Hallgatói  Képviselet jelöltek


Antal Jázmin

Sziasztok!

Antal Jázmin vagyok, harmadéves építész hallgató. Ha megkérdezik, hogy miért vagyok a Hallgatói Képviselet tagja, akkor egyből azt felelem, hogy azért, hogy segíthessem a hallgatótársaim, és a közélet minél aktívabb, hasznosabb tagjává szeretnék válni, ezért szeretném a tőlem telhető legtöbbet megtenni, a közélet különböző részein szerepet vállalni. Az első évem alatt rengeteg tapasztalatot és tudást szereztem, megismertem a Képviselet működését, feladatait, és ráláttam a közéletet alakító háttérfolyamatokra. Idén márciusban a Képviselőtársaim bizalmat szavaztak nekem a Szociális referensi feladatkör ellátására. Ez nagy lépés volt számomra, hiszen a bírálói tevékenység eddig ismeretlen volt, illetve az új rendszer megismerése is nehezítette a zökkenőmentes munkát. Szerencsére, teljes mértékben támaszkodhattam a nálam tapasztaltabb Hallgatói Szociális Bizottságra, akikkel együtt megfelelően felkészültünk fel a vizsgákra, majd nagy lendülettel vágtunk neki az időszaknak. A nehézségek ellenére úgy érzem, hogy a szívemhez szól ez a feladatkör, törekszem arra, hogy ezt a lelkesedést fenntartsam és a nehézségek ellenére szeretném tovább folytatni a Bizottság vezetését. A következő ciklusban a csapat frissítésével szeretnék foglalkozni és az egyenletes munkamegosztásra törekedni. A hallgatók irányába igyekszem a legtöbbet beletenni ebbe a munkába, hogy a minél problémamentesebb legyen a pályázás és gyorsabban haladjon a bírálás.

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem, hogy elnyerem bizalmad!


Dézsi Dániel

Sziasztok!

Dézsi Dániel vagyok, másodéves építészhallgató. Már középiskolás éveimben is aktívan részt vettem több különböző közéleti tevékenységben. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy az egyetemi éveim alatt is aktív szeretnék maradni ilyen téren. Tavaly jelentkeztem a Gólyatanácsba, ahol rengeteg ismeretet sikerült elsajátítanom az Egyetem és a Kar felépítéséről, működéséről és még jobban elkezdett érdekelni a Hallgatói Képviselet. Idén abban a szerencsében részesültem, hogy az 1-es tankört segíthetem Seniorként. Ebből adódóan már rendelkezem egy alapvető ismerettel a Karról, ezt bővíteni szeretném a HK által.

Köszönöm, hogy elolvastad és remélem elnyerem a bizalmadat!


Fukk Sára

Sziasztok!

Fukk Sára vagyok, idén másodéves hallgató, így most először van lehetőségem jelentkezni a Hallgatói Képviseletbe. A közélet már gólyaként is nagyon lenyűgözött, már akkor tudtam, hogy én is részese szeretnék lenni az ezt építő és formáló munkának. A Gólyatanács által volt alkalmam megismerni a HK működését és munkáját, részt vehettem néhány ülésen is. A második félévben a Senior Körbe is bekapcsolódtam, így mostanra, nagy örömömre már az ötös tankör seniorjaként is segíthetem a közösségünket.

Nagyon remélem, hogy munkámmal hasznos tagja lehetek a karnak. Köszönöm, hogy időt szántál a bemutatkozásom elolvasására, és megtisztelsz a bizalmaddal!


Jagudits Enikő 

Sziasztok!

Jagudits Enikő vagyok, negyedéves, tervezői specializáción lévő hallgató. Először 2019-ben jelentkeztem a Hallgatói Képviseletbe. Az első félévemben többféle terület feladataiban, projektjeiben segédkeztem, majd januárban Hallgatóicsoport-felelősként folytattam tevékenységemet. A posztot októberben adtam tovább, ezután az oktatási terület irányába mozdultam el. Először főként egy munkacsoport feladatainak összefogásával foglalkoztam, melynek keretei között egy tárgygráfot készült. A projekt célja, hogy elősegítsük a hallgatók eligazodását a tárgyak egymásra épülésének bonyolult rendszerében. Ennek kifutása hosszú munka után, hamarosan várható. 2021 januárja óta az oktatási referens feladatkörét látom el. A tavaszi félév egyrészről a betanulásról, a Karon folyamatban lévő változtatási törekvések megismeréséről (pl. specializáció-választás körüli módosítások), bekapcsolódásról szólt. Másrészről új projektekkel kezdtem el foglalkozni a belső bizottság segítségével. A Képviselet honlapján megjelenő anyagokat frissítettük, bővítettük, igyekeztünk könnyebben befogadhatóvá tenni (mintatanterv kivonatok, előtanulmányi rendek, Gy.I.K.) számotokra. A következő ciklusban szeretnék továbbra is az oktatási referensi posztban tevékenykedni. Kiemelt célnak tartom a specializáció-választás téren már megindult változásokról való kommunikáció továbbgördülésének, és ezek gyakorlatba fordításának elősegítését.

Köszönöm, hogy elolvastad. Gyere el szavazni!


Koronczai Fanni

Sziasztok!

Koronczai Fanni vagyok, harmadéves építész hallgató, és idén másodjára indulok a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. Az első ciklusom fő céljai a HÖK-rendszer megismerése, valamint általános tudás- és tapasztalatszerzés volt. Novemberben a képviselők bizalmat szavaztak nekem, ennek köszönhetően megválasztottak Működési felelősnek, ezzel együtt pedig tanácskozási jogú tagnak, márciustól pedig mandátumos képviselőként folytattam a feladataimat a Képviseletben. Működési felelősként a legnagyobb projektem az új HK honlap befejezése volt, ami már az idei tanévben el is indult, és Ti is megismerhettétek. A posztom ellátásán kívül nagy hangsúlyt fektettem a belső bizottságainkon való aktív munkára, amely által szélesedett tudásom főként kollégiumi és oktatási területeken. Részt vettem a Nyílt Nap és az Educatio szervezésében, illetve lebonyolításában, ezen kívül kisebb feladatokban segítettem a többi képviselő munkáját. Ezeket az ismereteket szeretném a jövőben fejleszteni, és segíteni a képviselet munkájának hatékony működését.

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem sikerül elnyernem a bizalmad! 


Macsek Kata

Sziasztok!

Macsek Kata vagyok, jelenleg ötödéves, tervezői szakirányos építész hallgató. Idén negyedszer jelentkezem a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. Jelenleg én töltöm be a Hallgatói Képviselet elnöki pozícióját, melyhez ismételten szeretném kérni a bizalmatokat és a támogatásotokat. A HÖK Alapszabály értelmében az elnöki feladatok ellátására elegendő lenne az Elnöki pályázaton jelentkezést benyújtani, amelyről majd az új ciklus Képviselete fog dönteni. Azonban úgy gondolom, hogy az eddigi HK-s teljesítményemről és személyemről a Ti véleményetek ugyanannyira fontos számomra, ezért indulok el a képviselői-választáson is. Az eddigi képviseleti tevékenységemről részletesebben és jövőre vonatkozó céljaimról az elnöki pályázatomban olvashattok.

Megtisztelnétek, ha idén újra bizalmat szavaznátok nekem, hogy továbbra is képviselhesselek Benneteket, és megvalósíthassam elképzeléseimet. Köszönöm. 


Mudra András László

Sziasztok!

Az első évem hallgatói képviselőkét fordulatokkal teli volt. Miután megválasztottak kollégiumi referensnek, 1,5 hónappal később bezárták a kolikat, a hallgatók többségét kiköltöztették, ezáltal a munkám nagy része is megszűnt. Igyekeztem ezt az időszakot produktívan eltölteni, több projekt lefuttatásával is, melyeknek talán még nincs meg a látványos része, ennek ellenére igyekeztünk jobbá tenni a kollégiumi életet ebben az időszakban. A nyár eljövetelével azt gondoltam rendeződni fog a helyzet, szokványos munkát végezhetek kollégiumi referensként. Azonban az őszi felvételi, és különösképp az Eucharisztikus Kongresszus okozta bizonytalanságok újra soha nem látott helyzeteket alkottak. Ezt az elmúlt 1 évet próbáltam én minél gördülékenyebben elvégezni, közben átörökíteni ezeket a tapasztalatokat egy gondmentes félévre.

Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, szeretném befejezni az elkezdett projekteket, illetve továbbra is dolgozni azon, hogy a kollégium a mostaninál is szerethetőbb hely legyen.


Paulik Panna

Sziasztok!

Paulik Panna vagyok, harmadéves építész hallgató, idén indulok másodszor a Tisztújításon. A tavalyi évben mandátumos képviselőként kezdhettem el pályafutásomat, és a Képviselet bizalmat szavazott nekem a Rendezvényfelelősi posztra. Bár az elmúlt másfél év nagyban eltért az eddigiektől, bízom benne, hogy idén visszatérhetünk a megszokott kari élethez egy felkészült Rendezvény Csoport segítségével, akikkel a távoktatás ellenére is folytattuk a készülést az offline rendezvényekre. Ha bizalmat szavaztok nekem, a továbbiakban is ezen a téren szeretnék leginkább tevékenykedni, de a többi területbe is szeretnék jobban belelátni, leginkább különböző projekteken keresztül. Fontosnak tartom a kari közéletben való aktív szerepvállalást, a szabadidőm nagy részében ezzel foglalkozom. Idén nyáron először szervezhettem meg a Kari Tábort, ahol rengeteg tapasztalatot szereztem és emiatt újult lendülettel és lelkesedéssel tekintek az elkövetkező évre. Mivel már az alatt a rövid idő alatt is amit eddig az Egyetemen töltöttem rengeteg mindent kaptam a Kartól, ezért a továbbiakban is szeretnék tenni a hallgatókért és segíteni a kar jobbá tételében a Hallgatói Képviseleten keresztül.

Köszönöm, hogy végigolvastad! Ne felejts el szavazni! 


Szabó Dániel

Sziasztok!

Szabó Dániel vagyok, Karunk hatodéves, osztatlan képzésen levő hallgatója. A Kari Hallgatói Képviseletnek 2017 óta vagyok tagja, ahol számos feladatkörnek voltam felelőse: lehetőségem nyílt az adminisztratív feladatokat ellátni Működési felelősként; másodévesként az akkori Erasmus+ felelősi feladatkört fejlesztettem, bővítettem a hatáskört mind kari, mind pedig egyetemi szinten. Ezek mellett 2 évig voltam Senior Kör-vezető, ahol fontosnak tartottam – a hagyományok tisztelete mellett – egy stabil rendszer kiépítését, amely beteljesülését bár a COVID-19 megakadályozta, hiszem, hogy hosszútávon fontos dolgok kezdtek kicsírázni, akár az Alumni rendszer kialakulására, akár a SKOCS megkomolyodására gondolok. 2020-ban kerültem az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe, ahol kezdetben aktív szerepet vállaltam majdnem minden bizottság munkájában, rövid időn belül a Külügy és Erasmus felelősi feladatkörre kaptam felkérést. Ekkor lehetőségem nyílt egyetemi szinten foglalkozni a külföldi hallgatók érdekképviseletével, a nemzetközi ösztöndíj pályázatok fejlesztésével, nem utolsó sorban a 8 kar együttműködését szorgalmazva létrehoztam a Külügyi Bizottságot, amely azóta is egyre több szerepkörhöz jut a nemzetközi témákban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az EELISA program BME-s munkacsoportjaiban és a Koordinációs Testületében is részt vesznek hallgatók, de ugyanezt tudom elmondani a Nemzetközi Alumni Projekt kapcsán, ahol sikerült minden egyes munkacsoportban elérni, hogy hallgatók is tevékenykedhessenek. Tavaly szeptemberben az EHK elnöke felkért az alelnöki feladatkör ellátására, amelynek az elmúlt egy évben legjobb tudásom szerint próbáltam eleget tenni, eközben folytattam a külügyi téren folyó feladatok koordinálását. Jelenleg az EHK-n belül a tanulmányokhoz, oktatásszervezéshez kötődő feladatokat látom el, ahol számos megrekedt projekt vár megoldásra, mint például az OHV felülvizsgálat, Jegyzetírói pályázat kérdésköre.

Hiszem, hogy az eddigi években felhalmozott tudás és szemléletmód segíthet ezen projektek befejezéséhez, amelyhez ezúton kérem támogatásotokat! Remélem, hogy találkozunk a Fórumon, ahol válaszolhatok a felmerülő kérdéseidre!


Szarvas Dorina Léna

Sziasztok!

Szarvas Léna vagyok ötödéves építész hallgató, idén negyedjére indulok a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. A Képviseleten belül, korábbi éveim során a Hallgatói Gazdasági Bizottság vezetőjeként tevékenykedtem és az, ez idő alatt szerzett tapasztalatomat a bizottság tagjaként mindmáig kamatoztatom. A poszthoz kapcsolódó munkásságom alatt törekedtem arra, hogy egyfajta rendszert vigyünk a közös munkánkba. Ennek főbb elemei az utánpótlás, a mentorprogram, partneri kapcsolatok kibővítése, illetve a belső működés rendszerezése voltak. Tavaly októbertől a Képviselet Külügyi felelőseként munkálkodom. Az Erasmus pályázási időszakot a kisebb nehézségek ellenére nagyon élveztem, valamint újdonság volt számomra más kari vezetőkkel és más kari hallgatói képviselőkkel együttműködni. Ebben a posztban új kihívást jelentett számomra az újonnan alapult külföldi építész Hallgatói Képviselettel való kapcsolat kiépítésének megkezdése. Eddig átsegítettem őket az alapulás kezdeti nehézségein, és a továbbiakban is szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a két Képviselet közötti tudásátadás megvalósulására. Továbbá a posztnak köszönhetően betekintést nyerhettem egy egyetemi szintű projektbe, aminek aktív tagja lehettem. Az utóbbi időben az oktatás területére igyekeztem nagyobb betekintést nyerni, bizottsági és projekt szinten, ezzel segítve a Képviselet munkáját. A Képviselőként eltöltött éveim során sok tapasztalatra tehettem szert, ezért is fontosnak tartom a kari közélet utánpótlásának sorsát is. A következő ciklusra a célom a megkezdett projektjeim befejezése, a megszerzett tudásom teljeskörű átadása és a Képviselet munkájának segítése mindenféle területen. Továbbá, mint már említettem, szeretnék aktív szerepet vállalni az utánpótlás kialakításában is.

Köszönöm, hogy elolvastátok, és ha bizalmat szavaztok nekem! 


Tóth Dávid

Sziasztok!

Tóth Dávid vagyok, harmadéves hallgató az Építészmérnöki Karon, idén másodszor adom le pályázatomat a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. Gólyakorom óta érdekelt a hallgatók érdekeiért történő szerepvállalás, és a közösségi élet ápolása. Számos öntevékeny kör tagjaként előző HK-s évadomat mandátumos képviselőként kezdtem meg. Az őszi félévet projektekben való aktív szerepvállalással töltöttem. Ez az időszak szolgált arra is, hogy minél nagyobb HK-s tudást felhalmozzak. A tavaszi félévre fordulva jelentkeztem a Senior Kör-vezetői pozícióra, amelyet február óta töltök be. Az idén felhalmozott tapasztalataimat szeretném kamatoztatni a következő évad során is, és hibáimból tanulva folytatni a Körvezetői tevékenységet. További célkitűzésem a tárgylexikon projekt befejezése, amellyel az elmúlt félévben hatalmas utat jártunk be, és egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy e munkánk eredményét végre Ti is hasznosíthassátok. Köszönöm, hogy elolvastad gondolataimat. Remélem, idén is alkalmasnak találtok érdekeitek képviselésére.


Vigyikán Vince

Sziasztok!

Vigyikán Vince vagyok, harmadéves hallgatótársatok. Idén indulok másodjára a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. A 2020/2021-es ciklusban kezdetben póttagként, márciustól pedig tanácskozási jogú tagként tevékenykedhettem. Ez idő alatt a fő területem a kommunikáció és PR volt, szerettem volna a hallgatókat minél gördülékenyebben tájékoztatni az őket érintő változásokról és lehetőségekről. Úgy gondolom, a távoktatás során előtérbe kerültek a Képviselet ilyen irányú kötelességei és úgy érzem, sikerült benne fejlődnünk. Az állandó feladatköröm mellett mindig szívesen vettem részt kisebb-nagyobb projektekben vagy dolgoztam a referensek keze alá, főleg akkor, ha úgy láttam, hogy a végeredmény a hallgatósághoz is eljut. Ezek közé a projektek közé tartozott például az Év oktatói szavazás, az oktatási GyIK aktualizálása vagy a dékánválasztáshoz kötődő feladatok elvégzése. A következő ciklusban is szeretném elvállalni a kommunikációfelelős posztot, mellette pedig folytatnám a munkát a belső bizottságokban és projektekben, remélhetőleg már mandátumos tagként. Köszönöm, ha sikerült elnyernem a bizalmatokat és köszönöm, hogy részt vesztek a szavazáson!


Walton Mihály

Sziasztok!

Walton Mihály vagyok, ötödéves hallgató, idén negyedik alkalommal adom be a pályázatomat a Hallgatói Képviselet Tisztújításán. Az itt töltött egyetemi éveim során aktív résztvevője voltam a közéletnek, melyet igyekeztem a HK-s tevékenységemmel segíteni, jobbá tenni. Két éven keresztül vezettem a Rendezvény Csoportot, ezt a feladatot a múlt ciklus elején adtam át. Két alkalommal szervezhettem meg a Kari Tábort, és korábban a - két másik karral közösen szervezett - Gólyabál kari főszervezője lehettem. A Képviselet a tavalyi gazdasági év elején szavazta meg nekem a bizalmat, hogy gazdasági referensként tevékenykedhessek, melyből sokat tanultam a bő másfél év során és sikeresen tudtuk venni az elmúlt időszakok okozta változékonyság miatti akadályokat. 2020-as nyár közepén a Képviselet az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált, ahol azóta a MŰHELY újság felelőse lettem, illetve más, kisebb feladatokkal foglalkoztam, többek között grafikai feladatokkal, oklevelek, reklámanyagok, MŰEPER lógó kitalálása, elkészítése köthető a nevemhez. Ha bizalmat szavaztok nekem, szeretném átadni a gazdaság terén megszerzett tudásomat, valamint tovább segítenélek Benneteket EHK-delegáltként. Az elmúlt bő másfél év sok akadályt görgetett mindannyiunk elé, akik a közéletben szeretnénk otthonosan mozogni. Remélem, hogy az előttünk álló egy évben az építészkar pezsgése újra visszatérhet a Bercsényi és a K épület falai közé. Szeretnélek segíteni a Titeket a HK-ban és az EHK-ban végzett munkámmal, hogy minél jobban megtapasztalhassátok azt a sok jót, amit az elmúlt évek során átélhettem.

Köszönöm, hogy elolvastad! Ne felejts el szavazni!


Zakor Fruzsina Eszter

Sziasztok!

A nevem Zakor Fruzsina, jelenleg a Kar negyedéves hallgatója vagyok. Az elmúlt két évben a Hallgatói Képviselet tagja voltam, ahol pályázati referensi feladatokat láttam el, illetve tavaly október óta a Képviselet alelnökeként is tevékenykedem. Ebből kifolyólag a többi területre is nagy rálátásom nyílt, igyekeztem mindig jelen lenni, és a lehető legtöbb helyzetben segédkezni. A közéletben való aktív szerepvállalást mindig fontosnak tartottam, Képviselőként és Seniorként is nagyon a szívemhez nőtt az itteni légkör és hallgatóság. Ahogy mindannyian, úgy a Képviselet is egy hosszabb nehéz időszakon van túl, amely során úgy gondolom, hogy mindig törekedtünk a ránk bízott feladatok a hatékony ellátására. Persze sok helyen akadtak nehézségek és problémák, de azt hiszem, egy szervezet életében sem haladhat mindig minden zökkenőmentesen, így ezek a csapatmunka velejárói. A következő időszak továbbra is nagy rugalmasságot és megértést kíván majd mindenki részéről, de a Képviselet elsődleges célja, hogy ekkor is a hallgatók rendelkezésére tudjon állni. A továbbiakban ezen elvek alapján szeretnék az eddigi feladatköreimben tevékenykedni, nagy hangsúlyt fektetve a pályázatok felülvizsgálatára és a Képviselet összetartására. Remélem, hogy elégedettek vagytok az eddigi tevékenységemmel és bizalmat szavaztok nekem a folytatáshoz!

Köszönöm, hogy elolvastátok! 


Zalányi Eszter Boróka

Sziasztok!

Zalányi Eszter Boróka vagyok, harmadéves hallgató a Karunkon. A tavalyi év során a hallgatóicsoport-felelős feladatkört láttam el a képviseletben és ezt a tevékenységem szeretném is folytatni. Számomra sokat jelent a kari közélet és úgy érzem, hogy feladataim elvégzésével ennek a közéletnek a kis mozgatórugóit segíthetem. Ugyanakkor ebben a sokszínű, kihívásokkal és lehetőségekkel teli posztban megtaláltam a helyem. Az elmúlt időszakban az online körülmények ellenére is sikerült kisebb változásokat elérni, de reményekkel és tervekkel teli szívvel állok az idei tanév előtt.

 

 Hallgatói  Szociális Bizottság jelöltek

Antal Jázmin

Sziasztok!

Antal Jázmin vagyok, jelenleg a Hallgatói Képviseletben tevékenykedem a szociális referensi poszton, mely a HSZB-vel kéz a kézben jár. Nekem a nyáron volt az első bírálói félévem, ezáltal rengeteg tapasztalatot és tudást szedtem magamra ahhoz, hogy a következő időszakot még zökkenőmentesebben tudjuk csinálni. A szívemen viselem a HSZB sorsát, célom a bizottság összetartása egyenletesebb munkamegosztással, illetve a pályázók segítése, megismertetése az új pályázási felülettel, az új igazoláslistával, hogy minél problémamentesebb legyen az új időszak. Ennek érdekében mégtöbbet fogok tanulni és újabb lendületet meríteni, majd teljes erővel nekivágni a téli időszaknak!

Köszönöm, ha megtisztelsz bizalmaddal!


Dáni Eszter

Sziasztok!

Dáni Eszter vagyok, elsőéves építész hallgató. Bár ez az első évem a Karon, a BME-n már negyedik, így a szociális pályázatok bírálásában is részt tudtam venni korábban. A TTK HK-ban szociális referensként tevékenykedtem 1,5 évig, majd ezt követően az Egyetemi Hallgatói Képviseletben szociális juttatási referensként, az Egyetemi Szociális Bizottság elnökeként pedig 1 évig foglalkoztam a szociális pályázatokkal egyetemi szinten, koordináltam azok bírálását és kezelését a Bizottsággal közösen. A szociális pályázatok területe, a bírálás és a hallgatókkal való kommunikáció nagyon a szívemhez nőtt. Úgy érzem, ez az a terület, ahol leginkább tudunk egymásnak és hallgatótársainknak segíteni. Empatikus személynek tartom magam, aki törekszik a hatékonyságra, illetve az eddigi tapasztalataimmal szívesen segíteném a Hallgatói Szociális Bizottság munkáját.

Bizalmatokat előre is köszönöm!


Fukk Sára

Sziasztok!

Fukk Sára vagyok, másodéves hallgató a karon. A Bizottságba azért szeretnék jelentkezni, hogy segíthessem hallgató társaim. Legjobb tudásom szerint szeretnék részt venni a HSZB munkájában, ezáltal gördülékennyé téve a pályázási folyamatot.

Köszönöm, ha bizalmat szavaztok nekem!


Léber Lilien

Sziasztok!

Léber Lilien vagyok, negyedéves a Karon. 2019 őszén jelentkeztem először a Hallgatói Szociális Bizottságba, azóta igyekszem munkámat lelkiismeretesen és teljes odaadással végezni. Bár az ösztöndíjrendszer újradefiniálása mindenkinek okozott némi nehézséget, úgy gondolom, hogy ezen időszak alatt is nagyon sokat fejlődtem. Szeretném a továbbiakban is az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalatomat kamatoztatni, a hallgatókat támogatni.

Remélem, hogy újra bizalmat szavaztok nekem, és tovább segíthetem a Bizottság munkáját!


Paulik Panna

Sziasztok!

Paulik Panna vagyok, harmadéves hallgató a karon. Már korábban is érdekelt a Hallgatói Szociális Bizottság és idén volt alkalmam végignézni egy bírálási időszak lezajlását, és rájöttem, hogy szívesen részt vennék akár már a következőben bírálóként. Legfőbb motivációim, hogy ilyen téren is segíthessem a hallgatókat, illetve szeretném jobban átlátni az új rendszer működését.

Remélem sikerül elnyernem a bizalmatokat, gyertek el szavazni!


Péczeli Panna Zsuzsanna

Sziasztok!

Péczeli Panna vagyok, a kar ötödéves hallgatója. Már 5. féléve jelentkezem a Hallgatói Szociális Bizottságba, és veszek részt a testület munkájában. Sokat tanulhattam, és igyekeztem segítségére lenni hallgatótársaimnak a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben. Szeretném még aktívabban folytatni a munkámat a testületben, és segíteni a Szociális referens munkáját is egyben.

Köszönöm, ha ehhez bizalmat szavaztok nekem!


Szabó-Temple Marcell

Sziasztok!

Szabó-Temple Marcell vagyok, negyedéves hallgató a Karon. Idén jelentkezek először a Hallgatói Szociális Bizottságba. Két éves Hallgatói Képviselői pályafutásom alatt többször is lehetőségem nyílt kisebb-nagyobb szinten betekintést nyerni a szociális pályázatok világába, viszont úgy érzem, hogy most időm is engedi és motiváltságom is most érett meg arra, hogy komolyabban kivegyem a részem a hallgatók ilyen szintű megsegítésében. Gólya korom óta mindig adok le Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, és mindig is érdekelt ez a pályázati rendszer a másik oldalról.

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem elnyerem bizalmatokat.


Tóth Borka

Sziasztok!

Tóth Borka vagyok, harmadéves hallgató a karon és egy éve aktív tagja a Hallgatói Szociális Bizottságnak. Az elkövetkezendő időszakban szeretném az eddig szerzett tudásomat tovább bővíteni és még több tapasztalatot szerezni. Emellett szeretném tovább segíteni a Bizottság munkáját, valamint hallgató társaimat a pályázataikban.

Előre is köszönöm, ha bizalmat szavaztok nekem!

 


Tóth Regina

Sziasztok!

Tóth Regina Noémi vagyok, negyedéves építész hallgató, most fejeztem be a negyedik bírálói félévemet. Fontosnak tartom, hogy az idei első bírálók mellett legyenek vén rókák is, hogy a szociális pályázás első sorban a hallgatók, de a bírálók és a szociális referens számára is gördülékenyen menjen. Az új rendszer kitapasztalása, a pályázási követelmények változása sok kihívást jelentett mindannyiónknak, ezért remélem, az új félévben több tapasztalattal, ismét a segítségetekre lehetek.

Éljetek mind a szavazás lehetőségével!


Varga Sarolta

Sziasztok!

Varga Sarolta vagyok, tervezői szakirányos hallgató a karon. A szociális pályázatok bírálásában már több éve részt veszek, idén ősszel is találkozhattatok velem a pályázat személyes bemutatásánál. A Hallgatói Képviseletben töltött éveim alatt is kifejezetten fontos volt számomra ez a terület, és hosszabb ideig szociális referensként a kari pályázatok koordinálója és a bíráló csapat vezetője is voltam. Továbbra is szeretném segíteni a a pályázatot leadókat a folyamatokban, a megfelelő dokumentumok beszerzésében, ezért nagyon hálás lennék, ha idén is támogatnátok a tevékenységemet, és folytathatnám a Hallgatói Szociális Bizottságban való munkálkodást.


Zalányi Eszter Boróka

Sziasztok!

Zalányi Eszter Boróka vagyok, harmadéves hallgató és harmadik alkalommal jelentkezem a Hallgatói Szociális Bizottságba. Első alkalommal még csak figyelmes szemlélője voltam a Bizottság munkájának, viszont a legutóbbi pályázás során már aktív bírálóként segíthettem hallgatótársaim. Jó érzés számomra, ha másokon segíthetek és megkönnyíthetem számukra a pályázás folyamatát.