Tanterv 20XX

 

A jövő tantervét most írjuk.

 

Karunkon évek óta beszédtéma egy esetleges tantervreform, ám mindezidáig a törekvésekből nem születtek látható eredmények. Idén a TANTERV 20XX projekten keresztül szeretnénk előremozdítani az új tanterv ügyét, melyhez nélkülözhetetlen a Ti véleményetek és tapasztalataitok.

A félév első felében a hetek tematikájával összehangolt előadásokon és kérdőíveken keresztül tárjuk fel a jelenlegi tanterv hibáit, valamint megfogalmazzuk a modern, élhető és mindemellett profi építészképzéshez szükséges faktorokat.

Nem titkolt célunk a projekttel az sem, hogy felnyissuk a Kar oktatóinak szemét, mert a változtatásra igenis szükség van.

 

Csatlakozz Te is hozzánk! Figyeld a Hallgatói Képviselet információs felületeit, és hallasd a hangod, mert ebbe Neked is beleszólásod van!

 

a projekt hivatalos facebook eseménye

 

 

 PROGRAMTERV 

 

1. hét - Hallgatói érdekek

Hallgatói Fórum  a dékánválasztásról és a kari változásokról  -  február 6. kedd  |  17:00  |  K.210
"Szerinted milyen legyen az új tanterv?"  - kérdőív a K275-ben és a Bercsényi 28-30 Kollégiumban

 

2. hét - Szakmai, gazdasági és egyéb keretek

Hallgatói Fórum  -  február 13. kedd  |  17:00  |  K.210
Hallgatói vélemény az építészetoktatásról - online kérdőív

 

3. hét - A Tantervreformról - mi történt eddig?

Workshop - A jelenlegi tanterv értékelése -  február 20. kedd  |  19:00  |  Bercsényi 28-30 Kollégium
Kérdőív a tantárgycsoportok tantervben elfoglalt helyéről

 

4. hét - Milyen legyen az új tanterv?

Workshop  -  február 27. kedd  |  19:00  |  Bercsényi 28-30 Kollégium

 

5. hét - KIPAKOLÁS

Az első 4 hét eredményeinek közzététele a K 2.em. büfénél
Kérdőív a hallgatók tanulmányi előrehaladásáról, a jelenlegi tanterv rugalmasságáról

 

6. hét - Építészetoktatás a nagyvilágban

Hallgatói Fórum - beszélgetés a hazai és külföldi építészképző műhelyek oktatási rendszeréről -  március 13. kedd  |  17:00  |  K.210

 

7. hét - (vázlattervi hét)

Hallgatói leterheltséget vizsgáló kérdőív

 

8. hét - Merre tovább a szakmában?

Hallgatói Fórum - specializációk, doktori iskolák, szakirányú továbbképzések  -  március 27. kedd  |  17:00  |  K.210
Hallgatói leterheltséget vizsgáló kérdőív
A hallgatók szakirányú érdeklődésének felmérése

 

Projektzáró rendezvény a 10. oktatási héten

Gondolatébresztő előadások az eddigi tantervtervezetekről, majd kötetlen beszélgetés hallgatók-oktatók között

 

 

 

 

Hallgatói érdekek

 

 Hallgatói Fórum
a dékánválasztásról és a kari változásokról 

február 6. kedd  |  17:00  |  K.210

A Fórumon Horváth Bálint, a Hallgatói Képviselet elnöke mutatja be a dékánválasztás menetét, a jelöltek pályázatait, valamint az elmúlt évek főbb kari törekvéseit, változásait.

A Fórumon vetített prezentáció itt megtekinthető.

 

 KÉRDŐíV 

"Szerinted milyen legyen az új tanterv?" 
A kérdőíveket keresd egész héten a K.275-ben!

 

 

Mi is ez a 6 pont?

A Tanterv20XX projekt első hete során végzett kérdőív olyan főbb elveket és megállapításokat tartalmazott, melyeket a Hallgatói Képviselet fogalmazott meg a korábbi tantervi reformtörekvések és javaslatok során.

 

Az Építész Hallgatói Képviselet által megalkotott
és 2017. január 31-én elfogadott
"Javaslat a 2017 szeptemberében bevezetésre kerülő új mintatanterv összeállításához"
című dokumentumot itt megtekinthetitek.

 

Részlet a fenti dokumentumból:

" A Hallgatói Képviselet a tantervreform kidolgozásának kezdeti szakasza óta elkötelezett a módosítások végrehajtása mellett. Igyekeztünk legjobb tudásunk szerint együttműködő, konstruktív munkával előremozdítani a reform ügyét, mivel hiszünk abban, hogy a leendő és a jelenlegi hallgatóság, a szakma és a Kar közös, egyértelmű érdeke az új tanterv.
A több éve zajló munka fontos pillanatának éltük meg, mikor elkészítettük első véleményezésünket az akkor fennálló helyzetről, melyben a reform szükségességének okait fejtettük ki. Eltelt viszont az óta több, mint fél év, és úgy látjuk, érdemi változás vagy előrehaladás nem történt, sőt! A tárgyalások megkezdésétől mostanáig egy körkörös folyamatot látunk ismétlődni, mely nem vezet eredményhez. (...)
Elkészítettünk egy második anyagot, mely a szakmai törzsanyagra vonatkozóan konkrét javaslatokat tartalmaz. Előrebocsátjuk, hogy az alábbiakban tárgyalt döntések előzetes vizsgálata és meghozatala nem elsődlegesen a Hallgatói Képviselet feladata és kompetenciája, mégis hiányoljuk az ilyesfajta konkrétumokról való érdemi tárgyalást az érdekek mentén zajló vita helyett.
Javaslataink alapelvekre épülnek, melyeket röviden megfogalmazva olvashatnak az alábbiakban. Ezt követően ezeket a főbb irányelveket követve részletesen ismertetjük álláspontunkat a meghatározott diszciplínák mentén."

 

 

A kérdőívben megtalálható állítások mind-mind azt a célt fejtik ki tömören, hogy az új tantervben, bárhogyan is alakuljon a szakmai tartalom és törzsanyag, azok mellett fontos és elsődleges egy olyan munkakörnyezet és légkör megteremtése, melyben a hallgatók saját igényeiknek és érdeklődéseiknek megfelelően tudnak tanulni és alkotni.

A Hallgatói Képviselet, ahogyan korábban, úgy most is igyekszik ezeket az elveket képviselni a tantervalkotás folyamatában úgy, hogy az oktatók által megfogalmazott szakmai-tudományos célok mellett folyamatosan törekszik az említett hat pont megvalósulására és az új tantervbe való beemelésébe. A hat pont célja tehát nem az új tanterv tartalmának definiálása, hanem az élhető keretek megteremtése.

 

 

 A KÉRDŐíV EREDMÉNYEI 

 

kitöltött kérdőívek száma összesen: 273

 

1. AZ ÚJ TANTERV KIALAKÍTÁSÁT A TANSZÉKI ÉRDEKEK HELYETT OBJEKTÍV SZAKMAI INDOKOK, A PIACI IGÉNYEK ÉS A HALLGATÓI ÉRDEKEK HATÁROZZÁK MEG.
/ne a tanszékek közötti kreditfelosztás legyen a fő szempont a tantervnél/

válaszok száma: 264  ||  igen: 236  |  nem: 18  |  nem tudom: 10

 

2. AZ ÚJ TANTERVBEN MEGSZERZETT TUDÁS LEXIKÁLIS ALAPÚ HELYETT KOMPETENCIA ALAPÚ LEGYEN. /az új Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően/

válaszok száma: 267  ||  igen: 200  |  nem: 38  |  nem tudom: 29

 

3. AZ ÚJ TANTERVBEN ALACSONYABB LEGYEN A TANTÁRGYAK FÉLÉVENKÉNTI SZÁMA. /a jelenlegi tantervben félévenként 9-12 tantárgy van, ami a tanterv szétaprózódottságát eredményezi, ezért javasoljuk a mintatanterveben a 7 tantárgy/félév maximalizálását/

válaszok száma: 265  ||  igen: 151  |  nem: 65  |  nem tudom: 49

 

4. A TANTÁRGYAK KREDITÉRTÉKE EGYEZZEN MEG A BEFEKTETETT MUNKA MENNYISÉGÉVEL, AZ ÚJ TANTERVBEN CSÖKKENJENEK A KONTAKTÓRASZÁMOK.
/jelenleg a leterheltség hallgatói és oktatói oldalról is túl nagy, 1 kredit 30 munkaórával egyenlő, nem többel!/

válaszok száma: 266  ||  igen: 223  |  nem: 24  |  nem tudom: 19

 

5. AZ ÚJ TANTERVBEN LEGYEN LEHETŐSÉG AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK ÉS ÉRDEKLŐDÉS SZERINTI SPECIALIZÁLÓDÁSRA. /a kizárólag generalista építészek mellett a szakmának szüksége van specialistákra is/

válaszok száma: 266  ||  igen: 230  |  nem: 10  |  nem tudom: 26

 

6. AZ ÚJ TANTERV LEGYEN RUGALMAS, HASZNÁLJA KI A KREDITRENDSZER ELŐNYEIT. /a jelenlegi tanterv előtanulmányi rendje túlzóan kötött, nincs lehetőség se egy kezdeti hiba kijavítására, se lemaradás nélkül külföldi résztanulmányok folytatására (pl. Erasmus félév)/

válaszok száma: 266  ||  igen: 241  |  nem: 17  |  nem tudom: 8

 

 

KÖSZÖNJÜK,

hogy ilyen sokan elmondtátok a véleményeteket!

 

 

Kövessétek a projekt eseményeit a hivatalos facebook oldalon!

Szakmai, gazdasági és egyéb keretek

Lexikális és/vagy kompetencia alapú oktatás?

 

 

A következő Hallgatói Fórum helyszíne és időpontja:

február 13. kedd  |  17:00  |  K210

 

A Tanterv20XX programsorozat nyitóeseményén a kari aktualitásokról, a dékánválasztásról, a tantervalkotás előzményeiről volt szó. A második héten azonban már azokat a körülményeket és kereteket ismerhetjük meg, amelyek a jövő tantervének elkészítésekor nélkülözhetetlenek.

Kiemelkedik ezek közül az a szakmai minimum, amelyeket a Képzési és Kimeneti követelmények (KKK) is tartalmaznak, és amelyeket le kell oktatni egy építészképzés során. Ebben a témában a volt kari KKK-munkacsoport vezetője, Dr. Dobszay Gergely tanár úr fog mélyebb betekintést nyújtani a második alkalom során.

Az új tanterv készítése során ugyanakkor tekintettel kell lenni azokra a pénzügyi/finanszírozási keretekre is, melyeket nem lehet megkerülni ma az oktatásban. Erről Dr. Strommer László tanár úr fog előadást tartani kedden az alapvetések ismertetésével.

 

 A HALLGATÓI FÓRUM ELŐADÁSÁNAK ANYAGAI 

 

Dr. Dobszay Gergely előadása - Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

KKK kreditarányok táblázata

KKK kompetencia mátrix

A szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló EU direktíva kivonata

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Kari Költségvetési szabályzat

 

 KÉRDŐíV 
 HALLGATÓI VÉLEMÉNY AZ ÉPíTÉSZETOKTATÁSRÓL 

Online kérdőívünk segítségével pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jelenlegi oktatási struktúráról mi a részletes véleményetek akár tantárgyankénti részletes véleményformálás segítségével.

 A kérdőívet ezen az oldalon töltheted ki. 

 

 

A következő alkalommal pedig már a második héten megismert információk segítségével workshopokon keresztül próbálunk majd egy olyan minimumprogramot kidolgozni az új tantervhez, amelyet az oktatóink javaslataival összefésülve egy élhető, hallgatói érdekeket is szem előtt tartó reform születhet meg a Karon.

 

Várunk Benneteket minden héten kedden 17:00-kor a K210-ben!

A Tantervreformról - mi történt eddig?

A jelenlegi tanterv értékelése

 

Workshop

február 20. kedd  |  19:00  |  Bercsényi 28-30, Nagytársalgó

 

Az elmúlt két alkalom formális előadásjellege után eljött az idő, hogy Ti kerüljetek a főszerepbe.

Ezen a héten egy rövidebb ismertetőt hallhattok a projektet megelőző történésekről, utána pedig együtt mélyülünk el jobban a tantervben.

Egy workshoppal készülünk Számotokra, melynek keretein belül a jelenlegi tanterv hibáit kutatjuk és ötleteket, szempontokat gyűjtünk az új tanterv kialakításához.

Gyere el, ha változtatnál! Mondd el a véleményed, oszd meg az ötleteid!

Rendhagyó módon, családiasabb környezetben várunk Titeket egy jó hangulatú eszmecserére a Bercsényi 28-30 Kollégium Nagytársalgójába, kedden 19 órakor.

 

A workshopon a résztvevők három fő témában járták körül a jelenlegi tanterv előnyeit és hátrányait, a közösen megvitatott felvetéseket egy-egy papíron rögzítettük. Olvasd el, milyen meglátásaink voltak a tantervet illetően és ha egyetértesz vagy mást gondolsz, gyere el te is a következő keddi alkalomra február 27-én 19 órától a Bercsényi 28-30 Kollégium nagytársalgójába, ahol tovább boncolgatjuk a témát: a közösen megfogalmazott igényeinkre megoldási javaslatot, új lehetőségeket keresünk!

 

 KÉRDŐÍV 

Ez alkalommal annak szeretnénk utánajárni, hogyan milyennek képzelitek el az ideális tantervet. 
 
A Tantervreform folyamatában a Tantervről való gondolkodás alapja a tantárgycsoportok helyének és arányának meghatározása, azaz, hogy az egyes szakterületeket, szakágakat mikor és milyen mértékben tanuljuk a képzés során. A kérdőívünk táblázata az Osztatlan képzés Tervezői szakirány aktuális mintatanterve alapján a jelenlegi tantárgycsoportok kreditkiméretét, és a tantervben elfoglalt helyüket mutatja (az első néhány félévben ez teljesen megegyezik a BSc képzés és a Szerkezeti szakirány mintatantervével is). A mintatanterv egy félévben összesen 30 kreditnek megfelelő tantárgyat ír elő (erre utal a táblázat 30 számozott sora) a 10 félévre lebontva (ezt láthatjátok a felső sorban). Egy-egy tantárgycsoport félévenként több tantárgyat is magában foglalhat, ezeket ellenőrizhetitek a mintatantervben. 
 
Ezen a héten tárgycsoportonként egy-egy kérdőívvel találkozhattok, amelyben mindig csak az adott tárgycsoport helyét jelöltük ki. A lapokon szabadon bejelölhetitek, hogy mi a véleményetek az egyes tantárgyak helyéről a képzési időtartamban. 
 
 
Mit és hogyan tanulnál szívesen?
Legyen több? Legyen kevesebb? Csak két félévente? Tömbösítve?
Színzd át, jelöld be, mely tantárgyakat tanulnál korábban vagy később, kevesebb vagy nagyobb kreditarányban! Töltsd ki akár több tantárgycsoportra vonatkozó kérdőívünket is, és ne felejtsd el bedobni a szavazóurnába, amelyet megtalálsz délelőttönként a K275-ben és a Bercsényi 28-30 Kollégiumban is!
 
 
KÖSZÖNJÜK,
hogy elmondjátok a véleményeteket, segítve ezzel a mi munkánkat, hogy a közösen megfogalmazott igényeinket és javaslatainkat képviselhessük majd az oktatóink felé is!
 
Csatlakozzatok minél többen a projekthez, hallassuk a hangunkat, hogy felhívjuk a figyelmet a változás fontosságára!
 
 

 Workshop vol.2. 
 február 27. kedd | 19:00 | Bercsényi 28-30 Kollégium 

Az elmúlt héten a jelenlegi Mintatanterv előnyeit és hátrányait elemeztük, ezen a héten az álmainké a főszerep:

most közösen megfogalmazhatjuk,

hogyan szeretnénk építészetet tanulni a Műegyetemen?

Reális kreditértékek? Kevesebb kontaktóra? Specializációk? Kis létszámú műteremoktatás?

Az előző heti workshop résztvevői több csoportban, három fő témában járták körül a jelenlegi tanterv előnyeit és hátrányait, ezen a héten pedig már a megoldásokra koncentrálunk majd. Az előző hét leírásánál elolvashatod, milyen meglátásaink voltak a tantervet illetően, és 

ha egyetértesz vagy másképp vélekedsz,

gyere el te is kedden 19 órakor a Bercsényi 28-30 Kollégium Nagytársalgójába, és mondd el, te hogyan képzeled el az építészetoktatást a Karon!

Várunk mindenkit szeretettel!

nevtelen-1.png

 

 

Kövesd a híreket a projekt hivatalos eseményénél!

 

 

 

 KÖSZÖNJÜK, 
hogy elmondjátok a véleményeteket, segítve ezzel a mi munkánkat, hogy a közösen megfogalmazott igényeinket és javaslatainkat képviselhessük majd az oktatóink felé!

Csatlakozzatok minél többen a projekthez, hallassuk a hangunkat, hogy felhívjuk a figyelmet a változás fontosságára!

 KIPAKOLÁS 

Elérkezett az idő, hogy mindenki szembesüljön a közösen megfogalmazott, valós igényeinkkel és a véleményetekkel a Tantervreformot illetően!

A K épület 2. emeleti büféjénél ezennel közzétesszük az első 4 hét történéseit, a kérdőívek eredményeit és a nagyságrendileg összesen 3000 visszajelzést!

Kiegészítenéd valamivel az eddigi ötleteket?
Írd le egy post-itre és ragaszd fel a tablókra!

 

 

KÖSZÖNJÜK
nektek az eddigi visszajelzéseket!

 

 

 

 Kérdőív a hallgatók tanulmányi előrehaladásáról, a jelenlegi tanterv rugalmasságáról 

Online felmérésünk azzal a szándékkal készült, hogy reális képet adjon az Építészmérnöki karon töltött időről, valamint annak okairól.

A kérdőívet minden jelenlegi és már lediplomázott, vagy tanulmányait félbehagyó hallgató kitöltheti.
Kérjük, segítsetek a kérdőív terjesztésében, hogy minél több hallgatóhoz eljusson!

 

A kérdőívet ezen az oldalon éritek el.

 

 

 

Figyelmetekbe ajánljuk a projekt következő állomásait, amelyekről folyamatosan értesítünk majd Benneteket.

CSATLAKOZZATOK hozzánk,
hogy felhívjuk a figyelmet a változás fontosságára!

Építészetoktatás a nagyvilágban

 Hallgatói Fórum 

 Beszélgetés a hazai és külföldi építészképző műhelyek oktatási rendszeréről 

március 13. kedd  |  17:00  |  K.210

 

Ezen a héten egy kis kitekintés következik, kiszakadunk az egyetem, sőt, még az ország határai közül is: aktuális meghívottjaink külföldi egyetemek oktatási rendszerével kapcsolatos tapasztalataikról számolnak be.

Vendégünk lesz dr. habil Benkő Melinda PhD, egyetemi docens, az Urbanisztika Tanszék vezetője, aki BSc, MSc, osztatlan képzések viszonyáról, különböző képzésekről, specializálódásról, oktatói szervezeti struktúráról, műtermekről és mindezek finanszírozásának kérdéséről fog beszélni. Továbbá górcső alá vesszük a cseh, német️ és olasz egyetemek oktatását, mely témába olyan hallgatótársaink kalauzolnak el minket, akik a szóban forgó intézményekben tanultak Erasmus féléveik során.

Meghívott hallgatók:
Pokol Júlia  |  Politecnico di Milano
Michelisz Éva  |  Technische Univerität München
Jakus Máté  |  Karlsruher Intitut für Technologie
Szűcs Imre Ferenc  |  ČVUT Prága

honlapra3.png

 

honlapra2.png

 

 

honlapra1.png

 

 

 Hallgatói Fórum 
 
Merre tovább a szakmában?
 

 március 27. kedd | 17:00 | K210 

Projektünk a záróesemény előtti utolsó állomásához érkezett.  Eheti célkitűzésünk, hogy megmutassuk a szakma sokszínűségét, ehhez híven meghívott előadóink is különböző szakterületeket képviselnek majd.

Az elmúlt hetekben nagy utat jártunk be és rengeteget tanultunk meghívott előadóinktól. Tudomásul vettük, milyen kereteket kell figyelembe venni egy új tanterv megalkotásakor. Alaposan körbejártuk a jelenlegi mintatanterv hibáit, és megoldásokat kerestünk rájuk. Tudjuk, hogy külföldön sincs tökéletes vagy két egyforma képzés.

Már csak azt szeretnénk kideríteni, hogy mikor kilépünk az „ismeretlenbe” az egyetem jól ismert falai közül, merre tovább?
Mihez kezdjünk az itt megszerzett tudással?
Milyen lehetőségeink vannak építész diplomával a kezünkben?

Gyere el a Fórumra és győződj meg róla Te is, hogy az építészet mint szakma igenis sokszínű, és nem kizárólag a tervező és szerezeti irányvonalon lehet elindulni!

 

Előadóink:

Dr. Vukoszávlyev Zorán, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatója is ott lesz, hogy tapasztalatairól meséljen nekünk. 

Dr. Takács Lajos arról mesél majd, mennyire segítette őt a tanterv abban, hogy választott szakterülete felé orinetálódjon, valamint milyen nehézségekkel kell megbirkóznia egy pályakezdőnek.

Kovács Ádám Tamás, az Építészeti Geometria és Informatika Tanszék oktatója is előad abban a témában, hogy a diplomázás idején hogyan került szorosabb kapcsolatba a vizuális médiával, az építészeti médiával mint a szakma egyik határterületével, valamint a látványtervezéssel.

 

Várunk mindenkit szeretettel!

 

 

 

 Hallgatói leterheltséget vizsgáló kérdőív 
 

Online kérdőívünkkel arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire vagytok leterheltek a tanulmányaitok során, azaz mekkora időráfordítást igényel részetekről az egyes tantárgyak elvégzése, ezt arányosnak érzitek-e a tárgyak kreditértékével és az elvárásokkal, illetve az egyes számonkérésekre jutó felkészülési idővel?

Kérjük, szánj néhány percet a kitöltésére, hogy ezzel is segítsd a Tanterv20XX projektet!

A kérdőívet ezen az oldalon töltheted ki.

 

 

 

Kövesd a híreket a projekt hivatalos eseményénél!

 

 

 KÖSZÖNJÜK, 
hogy elmondjátok a véleményeteket, segítve ezzel a mi munkánkat, hogy a közösen megfogalmazott igényeinket és javaslatainkat képviselhessük majd az oktatóink felé!

Csatlakozzatok minél többen a projekthez, hallassuk a hangunkat, hogy felhívjuk a figyelmet a változás fontosságára!

 

 

 

 

A Tanterv20XX projekt keretein belül a félév első nyolc hetében arra törekedtünk, hogy megszólítsuk a BME Építészmérnöki Kar hallgatóit, véleményükre és tapasztalataikra alapozva előremozdítsuk a tantervreform folyamatát. A hetek tematikájával összehangolt nyílt Hallgatói Fórumokon és kérdőíveken keresztül tártuk fel a jelenlegi tanterv hibáit, valamint megfogalmaztuk a modern, élhető és mindemellett profi építészképzéshez szükséges faktorokat.

 

A Tanterv 20XX projektünk a végéhez ért, melynek záró eseményére szeretettel hívunk minden érdeklődőt. Ezen az alkalmon elsősorban oktatóinknak szeretnénk megmutatni, hogy milyen eredmények születtek abból a rengeteg visszajelzésből, amellyel a hallgatók támogatni kívánták az új tanterv ügyét.

 

 

 AZ ESTE TERVEZETT PROGRAMJA: 

 

nagytársalgó | 18-22 óra

· HORVÁTH BÁLINT, A HK ELNÖKÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA A TANTERV20XX PROJEKTRŐL ·

· MEGHíVOTT OKTATÓINK PREZENTÁCIÓJA AZ ÚJ TANTERVRŐL VALÓ ELKÉPZELÉSEIKRŐL ·

· A PROJEKT KIADVÁNYÁNAK BEMUTATÁSA ·

· ÁLLÓFOGADÁS, ÉLŐZENE ÉS KÖTETLEN BESZÉLGETÉS A KOLLÉGIUM ZÖLDUDVARÁN ·

(közreműködik a Bercsényi GöDöR Klub, a Főzőkör és a Kvint Kör)

 

tanterv20xx záró gödör | 22-02 óra

 

 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak a jelenlegi és volt hallgatóknak, oktatóknak és tanszékeknek, akik válaszaikkal, előadásukkal, részvételükkel, tanácsaikkal és segítségükkel hozzájárultak a projekt sikeréhez. Sok szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük meg együtt!:)

 

Kövesd a projekt facebook oldalát és a záró eseményt!