Patch Kör

Elsősorban szociális projekteket szervezünk, ahol kreatív eszközökkel próbálunk minden megfogható és megfoghatatlan problémához hozzáállni.Szeretnénk a különböző élethelyzetű, szociálisan szerényebb háttérrel rendelkező embertársainkkal kapcsolatot teremteni. Ehhez a művészet nyelvét választottuk. A célunk elsődlegesen az, hogy közös hangot, nyelvet találjunk egy idegen környezetben, a mi életvitelünkhöz képest teljesen idegen emberekkel. A közös alkotással közös élményeket teremtünk, és megpróbáljuk ezt mindenki számára közelivé tenni.
Egyéb szociális programokat szervezünk,mint például gyermeknapi díszletfestés, ahol a kollektív önzetlen tevékenykedés összekovácsoló erejét éreztetjük.
Másodsorban pedig pályázatokat figyelünk, és a működésünkhöz közel álló programokra együtt felkészülünk, elérhetővé és láthatóvá tesszük az
érdeklődők számára is.