InvenTOROK

Az InvenTOROK Kör karunkon 2006 óta szervezi meg, a több mint 250 éves selmecbányai hagyományokon nyugvó Szakestélyeket. A hagyomány lényege, hogy a hallgató tanulmányait a beiratkozástól a diplomáig végigkísérje és tagolja. Így egy-egy ciklus az egyetemen nem csak a szigorlatokhoz és vizsgákhoz kötődik majd a diákok emlékeiben, hanem egy-egy Szakestélyhez is.

Az első éves hallgatókat a Balekkeresztelő Szakestéllyel avatjuk „sötét pogányból” balekká, a szakirány-választás előtt álló harmadéveseknek Firmaköszöntő Szakestélyt rendezünk, melyen átvehetik karunk kitűzőjét. A diplomafélévüket teljesítő végzős diákok pedig szalagot, majd a karunk logójával ellátott gyűrűt avathatnak.

Az összejövetelen csak és kizárólag gyertyafény van, mindenki alkalomhoz illő öltözetben kell, hogy megjelenjen. A Szakestély hivatalos itala a sör, ám a szakestély elnökének engedélyével más ital is fogyasztható. Fontos megjegyezni, hogy a Szakestélyeken nem az italozáson kell, hogy legyen a hangsúly, hanem a közös daloláson, a humoros hangvételű hozzászólásokon és a házirend betartásából vagy éppen megszegéséből adódó komikumokon való szórakozáson. A Szakestély talán az első olyan rendezvény lehet Karunkon, ahol a tanár és diákja közötti kapcsolat bensőségesebbé válhat egy közösen eltöltött szép este által, illetve a diákok között is erősödhet az összetartás, egy életre szóló barátságok alakulhatnak ki.

A Szakestélyen tisztségviselők látják el a zökkenőmentes lebonyolításhoz szükséges feladatokat, illetve a rend fenntartását, így biztosítva van a kulturált szórakozás. A dalokat és a hagyományt szeptember folyamán a Bercsényi Kollégiumban tartott előzetes daltanulásokon és oktatásokon keresztül ismerheti meg a diákság, így ha nem szeretnél kimaradni ebből az egyetemi életet színesítő eseményből, ezeken a részvétel melegen ajánlott.

Mindenkit szeretettel várunk!