Szakirányválasztás

Az első öt félévben mindkét szakon teljesen azonos a tanterv. Az 5 éves osztatlan képzésen ezután következik a szakirányválasztás, mely során a hallgatók tervező és szerkezeti szakirány közül választhatnak. Jelenleg a BSc képzésről nincs lehetőség átjelentkezni az osztatlan képzésre, az osztatlan képzésről viszont kérvényezhető az átvétel a BSc képzésre.

Az 5. félév végeztével az osztatlan képzéses hallgatók az alábbiak alapján haladhatnak tovább:
A tervezési és a műszaki tanszékcsoport által meghatározott kritériumok és létszámadatok alapján a hallgatók két szakirány (tervező és szerkezeti) közül választhatnak. A szakirány-választás követelményrendszerét a tanszékcsoportok állítják össze. Azok a hallgatók, akiknek tanulmányi teljesítménye a szak további végzéséhez előírt szintet nem éri el, kérvényezhetik átvételüket a BSc képzésbe, illetve lehetőségük lesz a következő szemeszterben oldalági becsatlakozásra (azaz, ha egy félévvel később már teljesíted a szakirány követelményeit, bekerülhetsz).

A szakirányválasztás kritériumait teljesítő hallgatók közül a Szakirányválasztási Szabályzatban megállapított feltételek alapján rangsorolják a hallgatókat, mely rangsor alapján kerülhetnek be az osztatlan képzéses hallgatói a szakirányra.

A szakirányválasztás online jelentkezési felületét a pontos beadási határidőkkel és a szakirányválasztási szabályzattal az alábbi oldalon érheted el: https://www.arch.bme.hu/szakirany/szakir.epab