Oktatás - Gy.I.K.

Szakirányválasztás:

Vizsgák, szigorlatok:

Általános kérdések:

 

Bsc képzésben részt vevõ hallgató vagyok. Részt vehetek az osztatlan képzésen zajló szakirányválasztáson? 
Nem, BSc képzésről nincs lehetőség átjelentkezni az osztatlan képzésre. Osztatlan képzésről azonban át lehet jelentkezni BSc képzésre, ehhez meg kell felelni az aktuális felvételi követelményeknek (emelt szintű érettségi, rajz alkalmassági, stb.)

 Osztatlan képzésben tanuló hallgató vagyok, de nem teljesítem idõben a szakirány-választás feltételeit. Milyen lehetõségeim vannak?
Ebben az esetben két lehetõséged van. Saját kérésedre, a Neptun rendszeren keresztül beadott kérvénnyel kérheted átvételedet a Bsc képzésre, vagy folytathatod tanulmányaidat az egylépcsõs képzésben: pótolhatod elmaradásaidat és javíthatod korábbi eredményeidet, illetve elvégezhetsz szakiránytól független tárgyakat.

Nincs meg minden szigorlatom. Tudok így még szakirányt választani?
Természetesen erre lehetőséged van, ha legalább valamelyik szakirány előfeltételét képező szigorlatot teljesítetted. Ez tervezői szakirány esetében a Tervezési szigorlat, szerkezeti szakirány esetében a Szilárdságtan és Épületszerkezettan alapszigorlatok.

Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
A felsőoktatási törvénymódosítás értelmében a BME a hallgató hallgatói jogviszonyát egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti, amennyiben a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-t követően tett sikertelen javító és ismétlő vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri az ötöt. Így egy adott tárgyból maximum 6 lehetőséged van vizsgázni.

Nem jelentem meg a Neptun-ban felvett vizsgámon. Hány lehetőségem van még az érdemjegy megszerzésére?
Ha nem jelentél meg vizsgán, akkor is lehetőséged van újra vizsgázni, illetve javító és ismétlő-javító vizsgát tenni. Ha nem jelensz meg vizsgán, akkor "Nem jelent meg" minősítést kapsz, a TVSZ szerint a javítóvizsga pedig az a vizsga, amelyen másodszor teszel próbát az érdemjegy megszerzésére.

Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
Nem, ebben az esetben "Nem jelent meg" minősítést kapsz, és az előző vizsgán megszerzett érdemjegyed marad az érvényes. Tehát ebben az esetben elégtelen sem írható be.

Nem tudtam megjelenni a vizsgán/szigorlaton egészségügyi okok miatt. Igazolhatom a távolmaradást orvosi igazolással?
Igen, az orvosi igazolást a vizsgaalkalomtól számított nyolc napon belül kell bemutatnod az adott tanszéken, személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazás útján.

Nem lesz meg 1-2 szigorlatom, de a diplomát fel tudom venni. Meddig kell teljesítenem a szigorlatokat?
A szigorlatokat a záróvizsgára (osztatlan képzésen diplomavédés) való jelentkezésig kell teljesíteni, ami azt jelenti, hogy amennyiben az előtanulmányi rend engedi, a szigorlat teljesíthető diplomatervezés tárgy mellett is. A záróvizsga jelentkezés a diplomatárgy leadását követően történik, így a tervleadás után, a záróvizsga (diplomavédés) előtt van lehetőség teljesíteni a fennmaradt szigorlatokat az adott félév vizsgaidőszakában.

Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására? Ha igen, hogy?
Igen, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetõséget biztosít arra, hogy a mintatantervben meghatározott kreditek 10%-áig már korábban teljesített tárgy jegyét javítsd. Tantárgy javító szándékú újrafelvételhez a megfelelõen indokolt kérelmet a regisztrációs hét kezdete előtt legkésőbb két héttel a Neptunban beadni.

Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
Javító szándékú tárgyfelvétel esetén csupán a súlyozott tanulmányi átlag változhat, tehát az eredmény sem az ösztöndíjátlagba, sem a korrigált kreditindexbe nem számítbe. Tehát nem vehető figyelembe sem a tanulmányi ösztöndíj osztásánál és a mi karunkon a kollégiumi felvételi tanulmányi pontjainak számítása esetén sem. Osztatlan képzésen a szakirányválasztásnál alkalmazott pontszámok számítása esetén a már javított érdemjeggyel kalkulálnak.

Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
Mielőtt hasonló kérdéssel fordulsz a HK felé, érdemes végiggondolni, hogy ezek a tárgyak mintatanterv szerint egy félévbe esnek-e, illetve hogy kötelező tárgyak-e. Természetesen mintatanterv szerint két kurzus időpontja nem ütheti egymást, de igyekszünk azokat az eseteket is elkerülni, hogy két fontos (a tanulmányokban előrehaladást megnehezítő), bár különböző félévben indított tárgy kurzusai se essenek egy időpontra. Ilyenkor ezeket az ütközéseket jelezzük a Dékáni Hivatal felé, akik felelőssége innentől, hogy ezt sikerül-e elintézni. Szabadon választható tárgyak esetében az ütközésekkel nem áll módunkban foglalkozni.

Hol találhatom a tervezési gyakorlat elvégzéséhez az akkreditált cégek listáját?
Az említett listát megtalálhatjátok az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék hirdetőin, valamint letölthetitek innen.

Diploma mellé tudok felvenni kötelezően választható tárgyat?
Osztatlan képzésen nem, az új BSc képzésen azonban igen. A BSc diplomatervezés c. tárgy az előtanulmányi rend szerint csak a kötelező tárgyak és szigorlatok alapján mérföldkő, így kötelezően választható tárgy teljesíthető párhuzamosan a diplomatárgy mellett.. A mintatanterv szerint az Építésjog és igazgatási ismeretek és a Magyar építészettörténet c. kötelező tárgyak szintén teljesíthetőek a diploma mellett.

Két félév alatt 30 vagy 36 kreditet kell megszereznem ahhoz, hogy ne soroljanak át államilag támogatott képzésről önköltséges képzésre?
A 2015/16. tanévben, vagy az előtt beiratkozott hallgatóknak 30 kreditet, míg a 2016/17. tanévben, vagy az után kezdő hallgatóknak 36 kreditet kell teljesíteniük két egymást követő aktív félévben.

Ha felvettem egy tárgy, de mégsem fogom teljesíteni és a következő félévekben sem szeretném felvenni újra, akkor kell érte fizetnem?
Nem, csupán a 2012. szeptember 1-je előtt beiratkozott hallgatóknak kell fizetniük a felvett, de nem teljesített tantárgyak esetén 4.500 Ft-ot kurzusonként.

Lehetséges-e az átjárás osztatlan képzésen a két specializáció között?
Igen, azonban ehhez újra el kell indulnod a specializációválasztáson, majd a specializációválasztás után szükséges lehet elfogadtatnod az esetlegesen eltérő tárgykódú tárgyaidat egy tárgyakkreditációs kérvény leadásával.

Az újra felvételihez a rajz alkalmasságim még érvényes vagy majd újra kell csinálni?
Újra felvétel esetében nem marad érvényes a rajz alkalmassági vizsga, így újra kell csinálnod.

Mikor szűnik meg a jogviszonyom (pl.: tanulmányok miatti elbocsátás esetén) ? Vissza kell téríteni az államilag támogatott félévek költségét?
Tanulmányi okokból történő elbocsátás esetén az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napján szűnik meg a jogviszony, ez azt jelenti hogy az adott félévben még végezhetsz tanulmányi tevékenységeket, írhatsz számonkéréseket, vizsgázhatsz, azok teljesen érvényesek lesznek. Az államilag támogatott félévek költségeit abban az esetben nem kell visszafizetned, amennyiben az elbocsátás után egy éven belül újrafelvételizel akár a karra, akár más szakra.

Utólagosan tárgy leadására van valahogyan lehetőség?
Igen, ehhez a Neptunban kell leadnod a megfelelő kérvényt, a második oktatási hét első napjáig. A 018-as kérvényt abban az esetben kell leadnod, ha nem saját hiba miatt szeretnéd kérni a tárgy leadását, míg a 019-es kérvényt abban az esetben kell leadnod, ha saját hiba miatt szeretnéd kérni a tárgy leadását, ebben az esetben a kérvény leadása díj megfizetési kötelezettséggel jár. A második oktatási hét első napján túl a kérvény csak a méltányossági kérvénnyel együtt használható fel.

A kötelezően választható tárgyak túlteljesítése szabadon választható kreditként felfogható?
Igen, ezeket a Neptun rendszer automatikusan szabadon választható tantárgyként kezeli, további teendő nincs vele.