Oktatás - Gy.I.K.

Szakirányválasztás:

  1. Bsc képzésben részt vevõ hallgató vagyok. Részt vehetek az osztatlan képzésen zajló szakirányválasztáson?
  2. Osztatlan képzésben tanuló hallgató vagyok, de nem teljesítem idõben a szakirány-választás feltételeit. Milyen lehetõségeim vannak?
  3. Nincs meg minden szigorlatom. Tudok így még szakirányt választani?

Vizsgák, szigorlatok:

  1. Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
  2. Nem jelentem meg a Neptun-ban felvett vizsgámon. Hány lehetőségem van még az érdemjegy megszerzésére?
  3. Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?

Általános kérdések:

  1. Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására? Ha igen, hogy?
  2. Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
  3. Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
  4. Hol találhatom a tervezési gyakorlat elvégzéséhez az akkreditált cégek listáját?

 

1.Bsc képzésben részt vevõ hallgató vagyok. Részt vehetek az osztatlan képzésen zajló szakirányválasztáson? 
Nem, BSc képzésről nincs lehetőség átjelentkezni az osztatlan képzésre. Osztatlan képzésről azonban át lehet jelentkezni BSc képzésre, ehhez meg kell felelni az aktuális felvételi követelményeknek (emelt szintű érettségi, rajz alkalmassági, stb.)

 2. Osztatlan képzésben tanuló hallgató vagyok, de nem teljesítem idõben a szakirány-választás feltételeit. Milyen lehetõségeim vannak?
Ebben az esetben két lehetõséged van. Saját kérésedre, a Neptun rendszeren keresztül beadott kérvénnyel kérheted átvételedet a Bsc képzésre, vagy folytathatod tanulmányaidat az egylépcsõs képzésben: pótolhatod elmaradásaidat és javíthatod korábbi eredményeidet, illetve elvégezhetsz szakiránytól független tárgyakat.

3. Nincs meg minden szigorlatom. Tudok így még szakirányt választani?
Természetesen erre lehetőséged van, ha legalább valamelyik szakirány előfeltételét képező szigorlatot teljesítetted. Ez tervezői szakirány esetében a Tervezési szigorlat, műszaki szakirány esetében a Szilárdságtan és Épületszerkezettan alapszigorlatok.

4.  Hány lehetőségem van vizsgázni egy adott tárgyból?
A felsőoktatási törvénymódosítás értelmében a BME a hallgató hallgatói jogviszonyát egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti, amennyiben a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-t követően tett sikertelen javító és ismétlő vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri az ötöt. Így egy adott tárgyból maximum 6 lehetőséged van vizsgázni.

5. Nem jelentem meg a Neptun-ban felvett vizsgámon. Hány lehetőségem van még az érdemjegy megszerzésére?
Ha nem jelentél meg vizsgán, akkor is lehetőséged van újra vizsgázni, illetve javító és ismétlő-javító vizsgát tenni. Ha nem jelensz meg vizsgán, akkor "Nem jelent meg" minősítést kapsz, a TVSZ szerint a javítóvizsga pedig az a vizsga, amelyen másodszor teszel próbát az érdemjegy megszerzésére.

6. Törlik a vizsgán megszerzett jegyem, ha felveszem a javítóvizsgát és nem megyek el?
Nem, ebben az esetben "Nem jelent meg" minősítést kapsz, és az előző vizsgán megszerzett érdemjegyed marad az érvényes. Tehát ebben az esetben elégtelen sem írható be.

7. Van lehetõségem egy tárgyból a korábban megszerzett eredményem javítására? Ha igen, hogy?
Igen, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetõséget biztosít arra, hogy a mintatantervben meghatározott kreditek 10%-áig, maximum 5, már korábban teljesített tárgy jegyét javítsd. Tantárgy javító szándékú újrafelvételhez a megfelelõen indokolt kérelmet a regisztrációs hét kezdete előtt legkésőbb két héttel a Neptunban beadni.

8. Beleszámít-e az átlagaimba a javító szándékkal felvett tárgyaim eredménye?
Javító szándékú tárgyfelvétel esetén csupán a súlyozott tanulmányi átlag változhat, tehát az eredmény sem az ösztöndíjátlagba, sem a korrigált kreditindexbe nem számítbe. Tehát nem vehető figyelembe sem a tanulmányi ösztöndíj osztásánál és a mi karunkon a kollégiumi felvételi tanulmányi pontjainak számítása esetén sem.

9. Két kurzusom időpontja ütközik és nem tudom úgy felvenni őket, hogy különböző időpontban legyenek. Mit tegyek?
Mielőtt hasonló kérdéssel fordulsz a HK felé, érdemes végiggondolni, hogy ezek a tárgyak mintatanterv szerint egy félévbe esnek-e, illetve hogy kötelező tárgyak-e. Természetesen mintatanterv szerint két kurzus időpontja nem ütheti egymást, de igyekszünk azokat az eseteket is elkerülni, hogy két fontos (a tanulmányokban előrehaladást megnehezítő), bár különböző félévben indított tárgy kurzusai se essenek egy időpontra. Ilyenkor ezeket az ütközéseket jelezzük a Dékáni Hivatal felé, akik felelőssége innentől, hogy ezt sikerül-e elintézni. Szabadon választható tárgyak esetében az ütközésekkel nem áll módunkban foglalkozni.

10. Hol találhatom a tervezési gyakorlat elvégzéséhez az akkreditált cégek listáját?
Az említett listát megtalálhatjátok az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék hirdetőin, valamint letölthetitek innen.